James Mallon komt naar landelijke conferentie De Missionaire Parochie

Als God renoveert. Zo heet de bestseller van de Canadese priester father James Mallon over parochievernieuwing. Het boek verscheen eerder dit jaar in het Nederlands. De priester beschrijft hierin een methode om tot vitalisering van het kerkelijk leven in een parochie te komen. In maart 2020 komt Mallon naar Nederland om zijn methode tijdens een tweedaagse conferentie toe te lichten. Alle parochies zijn hiervoor harte uitgenodigd. Op 26 september vindt in Breda een startbijeenkomst over de conferentie De Missionaire Parochie plaats.

Tijdens die startbijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd over de grote landelijke conferentie De Missionaire Parochie die op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch wordt gehouden. Father James Mallon zal daar de keynotespeaker zijn. De conferentie is een initiatief van bisschop Jan Liesen van Breda en wordt ondersteund door het Centrum voor Parochiespiritualiteit, Alpha Nederland en het Katholiek Alpha Centrum en Xpand. Op de website van de organisatie is onder meer een interview met father James Mallon te zien.  

Uitnodiging
“De conferentie ‘De missionaire parochie’ is nadrukkelijk bedoeld voor het hele Nederlandse taalgebied, voor allen die ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een missionaire parochie of de missionaire weg die ze zijn ingeslagen in hun parochie verder willen uitbouwen,” zo schrijft bisschop Liesen in de uitnodiging voor de conferentie.  “Het doel van de conferentie is om katholieken te mobiliseren om zich (weer opnieuw) met hoop en visie in te zetten voor een missionaire parochie met impact op haar directe omgeving,” aldus de bisschop van Breda. De conferentie is bedoeld voor alle priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en kernvrijwilligers uit alle parochies in Nederland en Vlaanderen. Ook de nieuwe bewegingen zijn uitgenodigd.

Father James Mallon is de auteur van het boek 'Als God renoveert' over parochievernieuwing

Zuidelijke bisdommen
De werkgroep parochievernieuwing van het bisdom Roermond beveelt de conferentie van harte bij de parochies in Limburg aan. ‘Als God renoveert’ is een van de twee recent verschenen boeken die parochies kunnen helpen bij het vinden van nieuwe wegen. Het andere boek dat van harte wordt aanbevolen is ‘Rebuilt’ van de Amerikaanse pastoor Michael White en zijn pastoraal medewerker Tom Corcoran. Ook de methode in dit boek wordt ondersteund door het Centrum voor Parpochiespiritualiteit en het Katholiek Alpha Centrum. Beide boeken zijn onder meer te koop via het Carolushuis van het bisdom Roermond.

De startbijeenkomst voor de zuidelijke bisdommen vindt plaats op 26 september in Bovendonk in Hoeven bij Breda. Op 3 oktober is er een startbijeenkomst voor de noordelijke bisdommen in het Ariënsinstituut in Utrecht. Beide startbijeenkomsten duren van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt het programma van de tweedaagse conferentie van volgend jaar nader toegelicht en is er ruimte voor inbreng uit de parochies en bisdommen. Aanmelden voor de startbijeenkomsten kan tot en met 21 september.

Tickets voor de conferentie van maart 2020 zijn vanaf 1 september verkrijgbaar. Parochies die met meerdere mensen komen, kunnen groepskorting krijgen.

Aanmelden startbijeenkomst De Missionaire Parochie

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Bisschop pakt draad dekenale bezoeken op

Komend weekeinde is Mgr. Smeets te gast in Sittard

Bij VOG: linken naar preventiebeleid

Bij aanvraag gratis verklaring omtrent gedrag

Priester zijn in geseculariseerde wereld

Ontmoeting priesters en diakens Euregio

Van Helvert over politiek en religie

Startbijeenkomst nieuwe reeks Academie Rolduc op 20 september

Wees voorzichtig met foto’s van internet

Waarschuwing voor parochies

Vertaling Christus vivit beschikbaar

Geautoriseerde Nederlandse tekst over jongerensynode

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen juli-augustus 2019

Overleden priesters in afgelopen periode

Overleden in het bisdom

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Boodschap van de paus voor priesters

Bij gelegenheid van de 160e sterfdag van de heilige Pastoor van Ars heeft paus Franciscus een brief aan alle priesters geschreven. Hierin spreekt de paus in heel persoonlijke woorden zijn dank uit voor hun inzet en spreekt hij hen moed in. De paus erkent dat priesters vaak onder moeilijke omstandigheden moeten werken en dat ze daarbij de bemoediging en ondersteuning van hun bisschoppen verdienen.

In de brief roept de paus ook heel nadrukkelijk op tot een nieuwe omgang met macht en grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel misbruik. Daar waar de Kerk in het verleden verzuimd heeft om op te treden, waardoor mogelijk een cultuur van misbruik zou zijn gegroeid, roept de paus nu op tot een ommekeer, transparantie, oprechtheid en solidariteit met slachtoffers.

“Net als de Pastoor van Ars werken katholieke priesters in de ‘frontlinie’ en moeten ze zich erdoor zien te slaan. In moeilijke tijden hebben ze de troost en de kracht van God en van hun medegelovigen nodig,” schrijft paus Franciscus in de brief die op 4 augustus gepubliceerd is. (L’OR)

Lees volledige tekst brief in het Duits

Foto: Ramon Mangold

PDF download

Economie & Bouwzaken

Telefoonzenders nu ook in kerktorens

Gewijzigd beleid voor zend-ontvangstinstallaties in het Bisdom Roermond

Nieuwe campagne Actie Kerkbalans

Materialen vanaf september beschikbaar

Gelovigen dragen één euro per maand bij

Cijfers inkomsten en uitgaven parochies over 2017 gepubliceerd

Beleggingsstatuut parochies gewijzigd

Bisdom creëert ruimere mogelijkheden

Brandsymposium over risico’s monumenten

Op 19 november in Arnhem

Waarschuwing tegen telefoonfraude

Parochies let op !!

Kerken bereiden zich voor op Kerkproeverij

Al ruim honderd kerken uit het hele land hebben zich aangemeld voor Kerkproeverij 2019. Daaronder een kleine twintig uit Limburg. De derde editie van deze interkerkelijke actie vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 september. Leden van deelnemende geloofsgemeenschappen worden aangemoedigd om iemand uit te nodigen om (weer) eens mee te gaan naar de kerk. In de vieringen wordt extra rekening gehouden met gasten.

Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken is blij met het animo voor de derde Kerkproeverij-editie: “We zien dat Kerkproeverij bij veel kerken steeds bekender wordt. Zo laten we met elkaar zien dat iedereen welkom is in de kerk. Sterker nog: je wordt uitgenodigd. Onze hoop is dat mensen niet alleen horen dat ze welkom zijn, maar het ook echt proeven. Als kerk mogen we daarom oefenen met het verwelkomen en uitnodigen van mensen.”

Spandoek
Nieuw dit jaar is dat lokale kerken een gratis spandoek krijgen, wanneer zij zich aanmelden op de Kerkproeverij-website. Hun kerklocatie komt dan op een overzichtskaart te staan, zodat mensen die (nog) geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, wel weten waar ze terecht kunnen. Met het spandoek kunnen kerken ook in hun eigen omgeving laten zien dat gasten ‘Welkom in de kerk’ zijn. Het spandoek is ook op andere momenten in het jaar te gebruiken. Crouwel: “Doordat het spandoek straks bij kerken van allerlei kleur zal hangen, is het direct ook een mooi getuigenis van eenheid en samenwerking.”

Kerkproeverij
Kerkproeverij stimuleert geloofsgemeenschappen om een cultuur van uitnodiging te vormen en ondersteunt hen daarbij. Het is de Nederlandse variant van de Back to Church Sunday en het Weekend of Invitation, dat ontstond in het Verenigd Koninkrijk. Kerkproeverij/Back to church is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met Alpha Nederland, IZB, MissieNederland en mediapartners EO en KRO-NCRV.

Website Kerkproeverij

PDF download

Kerk & Samenleving

Project over eenzaamheid bij jongeren

Symposium Zin in Leven op 19 september

Kooksessies op internationale armoededag

Op 17 oktober en 17 november: aandacht voor armoede

‘Het gaat niet alleen over migranten’

Werelddag voor migranten en vluchtelingen

Fotoreportage bisschop Van Hoensbroeck

Het stoffelijk overschot van bisschop Philippus van Hoensbroeck is zaterdag 17 augustus
herbegraven in de Sint-Martinusbasiliek in Venlo.
Dit gebeurde 226 jaar na zijn dood tijdens een plechtige requiemmis
onder leiding van bisschop Harrie Smeets van Roermond.
Ook oud-bisschop Frans Wiertz was hierbij aanwezig.
Hun verre voorganger was bisschop van Roermond van 1775 tot 1793.
Hij werd indertijd in stilte begraven. Zijn resten zijn onlangs teruggevonden.

Meer weten over bisschop Van Hoensbroeck |  Bekijk fotoreportage herbegrafenis

Nieuws van de pastorale diensten

Gezinsweekend in voetsporen Ignatius

Van 27 t/m 29 september in Steyl

Jaarlijkse fakkeltocht Kapel In ‘t Zand

Zaterdag 5 oktober

Up2date: Zomerweekend voor jongeren

Half september in Tegelen

Burgerschapsvorming in r.-k onderwijs

Voor katholieke scholen

Geschiedenis joden in Midden-Limburg

Lezing resonansgroep katholieke kerk en jodendom

Vacature voor parochiële catecheet

Parochiecluster Geleen

Agenda

Zondag 25 augustus

Geloofsgesprek met oud-bisschop Wiertz

In het kader van 75 jaar bevrijding vertelt oud-bisschop Frans Wiertz vandaag in het KRO-programma
Het Geloofsgesprek over de rol van priesters in het verzet.
NPO2: 10.15 uur.

Zondag 25 augustus

TV-mis vanuit Waubach

De televisiemis van KRO wordt vandaag uitgezonden van uit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. NPO 2, 10.30 uur. 

Donderdag 12 september

Start herdenkingen 75 bevrijding

Vandaag is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Nederland in Limburg begon. Startmoment van diverse herdenkingsbijeenkomsten.

Zaterdag 14 en Zondag 15 september

Open Monumentendag

Dit weekend zijn in het hele land tal van monumenten geopend, waaronder ook kerken, kapellen en kloosters in Limburg.

-->