Dit voorjaar vervolgtraject synode over Synodale Kerk

In het najaar vindt in Rome het vervolg op de bisschoppenconferentie over synodaliteit plaats. Als voorbereiding daarop heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie een commissie aan het werk gezet om gespreksthema’s uit te werken, die dit voorjaar in onder meer parochies besproken kunnen worden. Deze worden op zeer korte termijn via de parochies en kloosters verspreid.

Het secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome publiceerde op 12 december een stappenplan op weg naar de tweede zitting van de bisschoppensynode over synodaliteit in oktober 2024. De bisschoppenconferenties zijn gevraagd om in mei aan het synodesecretariaat te rapporteren over de vruchten van het synodaal proces in de plaatselijke kerken. Alle verslagen samen vormen input voor het werkdocument van de bisschoppenvergadering in oktober.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit heeft deze richtlijn meegenomen in de voorbereiding. Ze heeft verder als opdracht een samenvatting van het synthesedocument van de bisschoppensynode aan te reiken, zoals die vorig jaar oktober is gehouden. Het synthesedocument is voor dat doel ook zo snel mogelijk in het Nederlands vertaald. Deze Nederlandse vertaling is inmiddels te vinden op de website van het synodesecretariaat.

Verder is de werkgroep gevraagd om materiaal te verzorgen dat gebruikt kan worden om in regionale bijeenkomsten op een goede manier het gesprek en de dialoog met elkaar te kunnen aangaan. De werkgroep heeft het materiaal voor de consultatie in parochies, religieuze communiteiten, nieuwe bewegingen en maatschappelijke organisaties inmiddels voorbereid. Het is de bedoeling dat op korte termijn wordt verspreid, zodat een ronde gesprekken kan worden gehouden.

In de Landelijke Werkgroep Synodaliteit is zo breed mogelijk samengesteld. Naast twee bisschoppen zitten er ook religieuzen in, vertegenwoordigers van nieuwe bewegingen en theologische opleidingen. Vanuit Limburg is rector Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc lid van deze werkgroep.

Richtlijn synode Vertaling synthesedocument

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Conferentie voor nieuwe kerkmeesters

Op maandag 11 maart in Roermond

Inspiratiedag: 'Ik ben omdat wij zijn'

Zaterdag 9 maart in Hilversum

Nieuwe uitgave Analecta verschenen

Download van website

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen januari-februari 2024

Overleden geestelijken afgelopen periode

overledenen eind januari/half februari

Reli-zoekrubriek Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Vastenactie: even minderen voor een ander

De weken tussen Aswoensdag en Pasen zijn een tijd van bezinning. Het is ook een tijd om stil te staan bij mensen elders in de wereld, die veel minder hebben dan wij. De campagne van Vastenactie laat parohianen dit jaar kennismaken met Thandekile uit Zimbabwe. De jonge weduwe staat voor grote uitdagingen om met haar kinderen te overleven. Door lange droge periodes, afgewisseld met heftige regenval en overstromingen, is het verbouwen van groente veel moeilijker geworden.

Het thema van Vastenactie 2024 – klimaatverandering en voedselzekerheid – is voor Thandekile en haar gezin dagelijkse realiteit. Zij wonen in de provincie Masvingo. De droge periodes worden langer en heter en dan is het moeilijk om voldoende groente te verbouwen. De natte periodes zijn kort en hevig. Zo hevig, dat de regens grote overstromingen veroorzaken.

Vastenactie wil met haar bijdrage het gezin van Thandekile en andere kwetsbare families in het gebied ondersteunen. Onder andere door waterpunten met pompen aan te leggen, de boeren te leren hoe ze hun land effectiever kunnen bewerken - denk aan het gebruik van een zadenbank en het telen van inheemse rassen die beter tegen het lokale klimaat kunnen - en ze noodzakelijke materialen geven. Daarnaast worden de families extra middelen van bestaan geboden, bijvoorbeeld door een aantal groepen naailes te geven.

Tijdens deze vastenperiode willen parochies even minderen voor een ander. Zelf een stapje terug doen om wat we daarmee uitsparen te delen met Thandekile en andere families. Steun Vastenactie.

Missiebureau

PDF download

Pastorale projecten

Academie Rolduc over oeroma’s van Jezus

Op vrijdag 23 februari in Kerkrade

Website Vier.nu Pasen weer online

Landelijke site over hoogfeesten

Programma reliek Bernadette in Limburg

Programma reliek Bernadette in Limburg rond

Hoe is Kerkbalans verlopen? Tijd voor een evaluatie

Vorige maand was de Actie Kerkbalans. Het is daaerom goed om deze maand in het kerkbestuur of de werkgroep kerkbijdrage de afgelopen campagne te evalueren.

Hoeveel parochianen heeft u met Actie Kerkbalans kunnen bereiken dit jaar? Hoeveel toezeggingen voor bijdragen zijn er gedaan? Welke reacties kreeg u van uw parochianen? Plan deze maand een moment om Actie Kerkbalans 2024 te evalueren. Het helpt om te zien waar u volgend jaar eventueel dingen anders kunt aanpakken.

Betrek het hele team en de vrijwilligers bij de evaluatie. Dat kan natuurlijk fysiek (gelijk een mooie kans om gezellig met elkaar af te sluiten), maar ook door hen per mail of telefoon een aantal vragen te stellen. Bijvoorbeeld:

- Hoe kijk je terug op de actieperiode? Wat ging goed, wat kon beter?

- Hoe vond je de ondersteuning vanuit de organisatie? Wat had je hierin graag anders gezien?

- Was de geefvraag krachtig en aansprekend genoeg?

- Was duidelijk voor kerkleden waarvoor hun bijdrage nodig is?

- Hoe reageerden kerkleden?

- Wat moeten we volgend jaar weer of juist anders doen?

Inventariseer gelijk bij uw vrijwilligers of zij nog pastorale vragen hebben meegekregen of opgepikt. Zorg dat dit wordt doorgespeeld naar de juiste persoon, zodat hier iets mee gedaan kan worden.

Meer over Actie Kerkbalans

PDF download

Agenda

Zondag 18 februari

Zeswekendienst Mgr. Smeets

11.30 uur: Zeswekendienst van de overleden bisschop Harrie Smeets in kathedraal. 
13.00 - 1700 uur: Grafkapel geopend 

Zondag 25 februari

TV-mis en Geloofsgesprek

9.45 uur: Laatste geloofsgesprek Leo Fijen met oud-bisschop Frans Wiertz op NPO2
10.00 uur: TV-mis vanuit de H. Hartkerk in Roermond-Oost op NPO2

 

Maandag 18 maart

DPS-lezing

Lezing over diaconie voor leden van Diocesane Pastorale Studiegroep (voormalige DPR)

Donderdag 21 maart

Dekensvergadering

Kwartaalvergadering van de dekens in het bisdom Roermond 

-->