Actie Kerkbalans gaat van start

Dit weekeinde gaat de jaarlijkse campagne voor Actie Kerkbalans van start. In het hele land zullen diverse christelijke kerkgenootschappen, waaronder de rooms-katholieke parochies, gelovigen benaderen om hun jaarlijkse bijdrage voor hun lokale kerk te betalen. Voor parochies is het van groot belang om aan Actie Kerkbalans mee te werken, omdat het hun belangrijkste bron van inkomsten is. 

‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ luidt het toekomstgerichte motto van de campagne 2022. Kerken krijgen geen subsidie van de overheid voor hun reguliere exploitatie. Om te kunnen bestaan, hebben parochies daarom financiële bijdragen en giften van gelovigen en sympathisanten nodig. De kerk staat vaak letterlijk en figuurlijk midden in het dorp of de wijk. De parochie deelt lief en leed met de mensen in haar omgeving. Om haar belangrijke rol in de gemeenschap te blijven vervullen, kan de parochie niet zonder de financiële steun van parochianen.  

Bescheiden
Veel parochies zijn echter bescheiden in wat ze durven vragen. Om parochies te helpen de noodzaak voor financiële steun wat nadrukkelijker over het voetlicht te brengen, is er landelijk allerlei materiaal ontwikkeld waarmee ze een goede campagne kunnen voeren. Afgelopen weken zijn onder de parochies die deze besteld hadden al posters en folders verspreid. Er is ook een coronaprotocol ontwikkeld, waarin staat hoe in deze tijd toch op een veilige manier campagne kan worden gevoerd.

Social media
Ook zijn er voorbeeldberichten voor social mediakanalen gemaakt, die parochies kunnen gebruiken om ook via moderne media de kerk en de oproep om de eigen parochiefederatie financieel te ondersteunen onder de aandacht te brengen. Op de landelijke website is ook een stappenplan voor parochies te vinden om een eigen lokale campagne op te zetten. De landelijke campagne Actie Kerkbalans loopt van zaterdag 15 tot en met zaterdag 29 januari. Maar uiteraard staat het parochies vrij om het hele jaar door aandacht hiervoor te vragen. 

Coronaprotocol Download social mediaposts Stappenplan 

 

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Mandaat Mgr. Maessen verlengd tot 1 juni

In verband met zieke Mgr. Smeets

Parochies Blerick officieel gefuseerd

Succesvolle afronding federatievorming

Kerk Ven-Zelderheide officieel gesloten

Antoniuskerk Ven-Zelderheide aan eredienst onttrokken

Gegevens KvK/eHerk. niet zelf wijzigen

Mutaties KvK en eHerkenning aan bisdom doorgeven

Honoreringsregeling verschijnt online

Nieuwe honoreringsregeling 2022 alleen online beschikbaar

Jubilea priesters en diakens in 2022

Wie viert er een wijdingsjubileum?

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen januari 2022

Reli-zoekrubriek Vraag en aanbod

Wie kan helpen?

Drie priesters en een diaken overleden

Overleden priesters en diakens in afgelopen periode

Parochies ontvingen info-materiaal over synode

Alle parochies in Limburg hebben in december een werkmap ontvangen over het synodale proces. Het is de bedoeling dat ze daarmee de komende maanden aan de slag gaan. Uiterlijk 30 april dient er per parochie/-federatie een kort verslag van de activiteiten en belangrijkste gespreksonderwerpen bij het bisdom te zijn ingeleverd. 

De synode ‘Voor een synodale kerk’ is door paus Franciscus uitgeroepen om vanaf de basis input te krijgen voor de toekomst van de Kerk. De paus vraagt van alle gelovigen om na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan. Om uitvoering aan die oproep van de paus te geven, heeft het bisdom alle parochies uitgenodigd om synodale ontmoetingen te organiseren. 

In de werkmap die verspreid is, staan suggesties om dit te doen, alsmede onderwerpen die tijdens de ontmoetingen besproken kunnen worden. Het bisdom vraagt parochies hier serieus mee aan de slag te gaan en met het synodale proces ook naar buiten te treden, zodat parochianen en ook mensen van buiten de Kerk zich uitgenodigd voelen om hieraan mee te doen. Uiteraard brengen de huidige coronamaatregelen wat beperkingen met zich mee. Het bisdom hoopt dat de parochies er desondanks in slagen om op een creatieve wijze aan het synodale proces te werken. 

Op de website van het bisdom is een speciale pagina ingericht met informatie over de synode. 

Synodepagina website

 

PDF download

Pastorale projecten

Info-ochtend over theologische opleiding

Belangstellenden welkom

Priesterstudiedagen in 1e week Vasten

Alle priesters in Limburg uitgenodigd

Nieuwe data weekend WJD@Home bekend

Jongerenweekend nu in de voorjaarsvakantie

Agenda

Zaterdag 15 t/m zaterdag 29 januari

Actie Kerkbalans

Landelijk geldwervingscampagne van de gezamenlijke kerken (zie ook openingsartikel).

website Actie Kerkbalans

Zondag 16 januari

TV-mis en Geloofsgesprek vanuit Landgraaf

De televisiemis van KRO-NCRV komt vandaag van de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. Voorafgaand aan de mis praat Leo Fijen in het Geloofsgesprek met twee jongeren uit de parochie. 

Geloofsgesprek: 9.45 uur NPO2
Eucharistieviering: 10.00 uur NPO2

Zondag 16 t/m zondag 23 januari

Week van gebed

Internationale Week van gebed voor de eenheid van de christenen.
website week van gebed

Maandag 17 januari

Dag van het Jodendom

Jaarlijkse dag waarop in de R.-k. Kerk wordt stilgestaan bij de relatie met het jodendom. Vanwege de coronamaatregelen gaat de geplande lezing in Eygelshoven helaas niet door.
website Dag van het Jodendom 

Zondag 23 janari

Zondag van het Woord van God

Op initiatief van paus Franciscus wordt sinds 2020 op de 3e Zondag door het Jaar extra aandacht besteed aan de Bijbel.

Donderdag 27 januari

Dekensvergadering

Kwartaalvergadering van de dekens in het bisdom Roermond

Woensdag 2 februari

Kostersbijeenkomst

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen vindt vandaag de eerder geplande en naar deze dataum verschoven kostersbijeenkomst plaats.   

-->