75 jaar later: Zijn we wel echt bevrijd?

Het is een mooi gezicht: al die Nederlandse en Amerikaanse vlaggen, wapperend in de straten van Zuid-Limburg en op tal van andere plaatsen. Het is zelfs ontroerend, omdat je ook als je behoort tot een heel andere generatie, de vreugde en de emotie voelt van mensen die weten dat de bevrijding gekomen is. Zelfs de tank in de voortuin van de kerk in Mariadorp-Eijsden, iets dat je normaal misschien zelfs aanstootgevend zou vinden, werd nu tot een symbool van herkregen vrijheid en daarmee van iets dat helemaal goed is. De graven van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zijn vol dankbaarheid van bloemen voorzien. Iedereen weet: die oorlog willen we nooit meer en de vrijheid is iets om heel zorgvuldig mee om te gaan.

Dit jaar brengt het bevrijdingsjubileum het moment van de daadwerkelijke bevrijding zoveel jaar geleden dichterbij. Toen werden we bevrijd van de bezetter, en ging het om het recht om vrij in een eigen land te leven, zonder tirannie en vreemde overheersing. Vandaag realiseren we ons dat die vrijheid kostbaar is, maar tegelijk zoveel meer betekent dan alleen maar bevrijd zijn van onderdrukking. Waar zijn we eigenlijk van bevrijd in al die jaren? Het lijkt niet waarschijnlijk dat in onze streken een dergelijke machtsstrijd tussen landen nog eens voor zal komen. Daarvoor zijn er teveel verdragen gesloten en afspraken gemaakt, met de NAVO als robuuste waarborg. Tegelijkertijd zijn er nu dreigingen op mondiaal niveau en kan het gevaar van een onvrije wereld vooral ook van verder weg komen dan van buurlanden.

Daar hebben we zelf natuurlijk weinig invloed op en misschien moeten we er daarom ook maar niet teveel bij stilstaan. Voor ons eigen leven is het vooral belangrijk dat we de vrijheid zelf ook waar maken in verdraagzaamheid en naastenliefde. In een oorlog zijn dat de waarden die in de verdrukking komen, maar juist als bevrijde mensen mogen we de ruimte voelen om ze helemaal uit te leven. Dat is dan ook echte vrede: door verdraagzaamheid en naastenliefde krijgt iedereen de ruimte om zich te ontwikkelen en het beste van zichzelf te geven. Wie zo in het leven staat, die draagt ook vandaag bij aan een duurzame vrede. Op welke manier zouden we beter onze bevrijders van 75 jaar geleden kunnen eren?

Bij alle feesten die we dit jaar terecht vieren na 75 jaar bevrijding, kunnen we ons afvragen of we wel daadwerkelijk die vrijheid waar maken.

De vraag is natuurlijk of mensen vandaag de dag die waarden kunnen vasthouden. Op tal van gebieden is er zoveel onverdraagzaamheid en liefdeloosheid. Hoe vaak zoeken mensen niet hun eigen persoonlijke voordeel, in plaats van het goed van de gemeenschap of de maatschappij? Haat en discriminatie zijn geen begrippen waarvan alleen onze grootouders ons nog kunnen vertellen wat het zijn. Ze zijn aan de orde van de dag. Er is zoveel wantrouwen tegenover buitenlanders of vreemdelingen, verkeersruzies leiden zelfs tot doden en hulpverleners wordt het werken onmogelijk gemaakt. Ook de discussies op Facebook en Twitter zijn vaker verre van vredelievend. Bij alle feesten die we dit jaar terecht vieren na 75 jaar bevrijding, kunnen we ons dus afvragen of we wel daadwerkelijk die vrijheid waar maken. Zijn we wel echt bevrijd?

Vol overtuiging vieren mensen in het hele land in de komende maanden de bevrijding. Dat zijn indrukwekkende feesten waarbij iedereen voelt: zo’n tijd als toen mag nooit meer terugkomen. Laten we geen kans geven aan welke onverdraagzaamheid, tegenstellingen of liefdeloosheid dan ook, om opnieuw in onze samenleving de kop op te steken. Dan werken we zelf mee aan het bewaren van die vrijheid, die zo duur bevochten werd door onze bevrijders. Amerikaanse vlaggen uithangen of de graven van geallieerden eren is een zeer waardevol teken, maar hun offer wordt pas echt geëerd als we zelf zorgen dat we die vrijheid waard blijven.

Dr. Lambert Hendriks
moraaltheoloog en rector van het grootseminarie Rolduc

(c) Foto: Jean-Pierre Geusens

PDF download

Kerkproeverij op 28 en 29 september

In de kerk is plek voor iedereen! Een plek waar je tot rust kunt komen, vragen mag stellen, zingeving en inspiratie ontvangt en deelt. Is uw parochie al gastvrij? Is de drempel om uw parochie te bezoeken laag, zodat buren, vrienden en collega's de stap durven te zetten om de viering een keer te bezoeken?

Veel mensen wachten ook op een uitnodiging! Niet zeggen: we zijn elk weekend open. Nee, actief mensen benaderen. Het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Een simpele uitnodiging kan het verschil betekenen. Daarom is Kerkproeverij ontstaan. Deze landelijke campagne wil verbindingen leggen en kerken helpen om uitnodigend en gastvrij te zijn. Doet uw parochie ook al mee? Die van Geleen wel. En in Heerlen, Sittard, Houthem en Geulle. Roosteren ook. En Buggenum, Horn en Haelen.

U kunt uw eigen geloofsgemeenschap aanmelden op de website van Kerkproeverij, zodat deze verschijnt op de kaart van deelnemende kerken in heel Nederland. Bekijk op die site ook de uitnodigkaartjes en de tips hoe je als parochie gastvrij kunt zijn. Onder het kopje Inspiratie zijn ook praktische tips te vinden.

Dit is het hart
Speciaal ter voorbereiding op Kerkproeverij schreef theoloog Erik Borgman ‘Dit is het hart - Over het proeven van de kerk’. Dit boekje is uitermate geschikt om samen met kerkgangers te lezen om zo samen gemotiveerd te raken voor het doel van Kerkproeverij. “Wie iemand meevraagt naar de kerk, nodigt haar of hem uit in het hart geraakt te worden,” aldus Erik Borgman.

Het boekje kost maar €2,- per stuk en is te bestellen bij uitgeverij Adveniat

Kerkproeverij Adveniat

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Diverse bisdomdiensten gaan verhuizen

Missiebureau, Officialaat en Persdienst naar Swalmerstraat

Automatisering: bisdom even offline

Medewerkers bisdom van 20 - 24 september niet bereikbaar

Medewerkers bisdom met pensioen

Afscheid van Jos Ronckaerts en Jac. Ruijters

Nieuw: startmaaltijd Actie Kerkbalans

Nieuwe optie voor feestelijk begin campagne

Kard. Eijk houdt lezing Academie Rolduc

De nieuwe mens: schepsel of eigen Schepper?

Grootseminarie Rolduc draait goed

Dit collegejaar 47 studenten

Overleden priesters in afgelopen periode

Overleden in het bisdom

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen september 2019

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Boodschap paus voor buitengewone missiemaand

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de paus: "De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God." De boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag (zondag 20 oktober) heeft hetzelfde onderwerp als de buitengewone missiemaand: ‘Gedoopt en Gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld.’

De aanleiding om dit jaar geen gewone, maar juist een buitengewone missiemaand te houden, is het eeuwfeest van de apostolische brief van paus Benedictus XV over missie: ‘Maximum Illud’ (1919). De brief is, zoals gebruikelijk in de Kerk, vernoemd naar de openingswoorden: “Groot en heilig was de taak die onze Heer Jezus Christus, op het punt om naar zijn Vader weder te keren, aan zijn leerlingen toevertrouwde met de woorden: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’ (Marcus 16, 15). Die taak bleef niet beperkt tot het leven der apostelen, maar moest door hun opvolgers worden voortgezet tot aan het einde der wereld.”

 

Serie interviews

Op verschillende manieren wordt in Nederland aandacht gevraagd voor de Wereldmissiemaand. Zo komt het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, katholiekleven.nl, met een bijzondere serie video’s naar aanleiding van de missiemaand. Katholiekleven.nl interviewt onder anderen zuster Maria Confidens  (foto, via katholiekleven.nl), een slotzuster in een klooster in Utrecht en mgr. Van den Hout, bisschop van bisdom Groningen-Leeuwarden. Deze video’s komen in oktober online.

De Nederlandse Konferentie voor Religieuzen, de Bisschoppelijke Vastenactie, Missio, de Week voor de Nederlandse Missionarissen en de bisdommen hebben voor de missiemaand een speciaal magazine uitgebracht met als titel Missie Nu. Het magazine bevat portretten van mensen die op hun eigen wijze op dit moment met missie bezig zijn. Zij vertellen wat missie nu voor hen betekent en hoe zij zich gedoopt en gezonden voelen. Omroep KRO-NCRV vraagt verder tijdens de missiemaand onder meer aandacht voor dit onderwerp in de Geloofsgesprekken die uitgezonden worden op zondagochtend.

Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Speciaal magazine Interviews Katholiekleven

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Verdiepingsweekend voor jongeren

Van 1 t/m 3 november in Sittard

Duurzaamheid in week r.k.-onderwijs

Landelijke week van 30 september tot 4 oktober

Vacature instelling openbaar onderwijs

Medewerker Opleiding en Nascholing

Fakkeltocht Kapel In 't Zand

Voor het 33e achtereenvolgende jaar trekt op de eerste zaterdag van oktober in Roermond een fakkel-/bidtocht van de kathedraal naar het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw In ’t Zand. Het programma begint om 18.30 uur met een pontificale eucharistieviering door hulpbisschop Everard de Jong. Thema van de fakkeltocht is dit jaar ‘Maria leidt ons naar de bron’.

Na de mis vertrekt de stoet biddend en zingend door de binnenstad van Roermond naar het Mariabedevaartoord Kapel In ’t Zand. Daar is om 21.00 uur een gebedsdienst en aansluitend gelegenheid tot aanbidding en het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Ook is er een kraam waar koffie/thee of chocomel en een snack gekocht kunnen worden. Tussen 21.00 uur en 23.00 uur rijdt een pendelbus de deelnemers vanaf de Kapel In ’t Zand gratis terug naar de binnenstad.

Deelname aan de tocht is gratis en opgave vooraf is niet nodig. Wel wordt een bijdrage van twee euro voor een fakkel/lampion gevraagd.

PDF download

Foto's werkbezoek dekenaat Maastricht

Bisschop Harrie Smeets heeft van 13 tot en met 15 september
een officieel werkbezoek aan het dekenaat Maastricht gebracht.
Hij was te gast in parochies, sprake met priesters,
vrijwilligers en parochianen en bekeek diverse interessante projecten.
Enkele sfeerbeelden.

Fotoreportage werkbezoek  | Fotoreportage bidweg Sterre-der-Zee

Agenda

Vrijdag 20 september

Academie Rolduc

Lezing door CDA-Tweede Kamerlid over relatie kerk en staat. Aanvang: 19.00 uur in Abdij Rolduc. Meer weten

Vrijdag 20 t/m zondag 22 september

Visitatie dekenaat Thorn

Bisschop Harrie Smeets brengt dit weekeinde een officieel werkbezoek aan het dekenaat Thorn. Meer weten

Donderdag 26 september

Startbijeenkomst Missionaire Parochie

Voorbereidingsbijeenkomst voor het grote landelijke concres over De Missionaire Parochie dat volgend jaar in Breda wordt gehouden. Meer weten

Vrijdag 27 t/m zondag 29 september

Visitatie dekenaat Roermond

Bisschop Harrie Smeets brengt dit weekeinde een officieel werkbezoek aan het dekenaat Roermond. 

Vrijdag 27 t/m zondag 29 september

Gezinsweekend

Gezinsweekend in Steyl: In de voetsporen van Sint Ignatius. Meer weten

Donderdag 3 oktober

Dekensvergadering

De dekens van het bisdom Roermond vergaderen samen met bisschop Smeets en de bisdomstaf.

Vrijdag 4 t/m zondag 6 oktober

Visitatie dekenaat Venray

Bisschop Harrie Smeets brengt dit weekeinde een officieel werkbezoek aan het dekenaat Venray.

-->