Bisschop Harrie Smeets wil graag tussen de mensen staan

Het is allemaal nog een beetje wennen voor Mgr. Harrie Smeets, de nieuwe bisschop van Roermond. Met één been staat hij nog in de parochiepraktijk in Venray en het andere been is al op weg naar Roermond. “Ik heb niet gesolliciteerd, maar wel van harte ‘ja’ gezegd.” Een kennismakingsgesprek. 

Bent u al een beetje gewend aan de titel bisschop Smeets?
“Amper. In het weekend na de bekendmaking was ik bij een activiteit in Thorn en om mij heen hoorde ik dat de mensen zeiden: ‘Wat fijn dat de bisschop er ook is’. Toen dacht ik opeens: o, dat ben ik. Het is voor mij nog een beetje onwerkelijk. Toen ik net deken was, had ik dat ook: je bent iets en tegelijk moet je het ook nog worden. Ik hoop dat ik de tijd krijg om in het ambt te groeien.”

Hoe hebt u de eerste dagen ervaren, u leek een beetje beduusd door alle aandacht?
“Dat was ook zo. Ik heb in een soort roes geleefd. Ik ging van de een naar de ander. Er was veel media-aandacht. Toen ik thuiskwam, dacht ik dat ik in een bloemenwinkel woonde. Ik heb heel veel felicitaties, kaarten, appjes en sms’jes ontvangen. De meeste waren zeer positief. Ik was een beetje overladen door alle aandacht. Daags vóór de bekendmaking ben ik het mijn oude dorspastoor, bij wie ik nog misdienaar ben geweest, gaan vertellen. Hij heeft onlangs te horen gekregen dat hij ernstig ziek is. Hij zei: ‘Eigenlijk hebben we allebei nieuws te horen gekregen dat te groot is voor een mens.’ Zo voelde ik dat ook.”

Tijdens de persconferentie zei u dat u het niet gezocht heeft om bisschop te worden. Dat is links en rechts uitgelegd als: hij heeft er eigenlijk geen zin in, maar kan geen ‘nee’ zeggen. 
“Zo is dat zeker niet bedoeld. Tijdens de wijding op 8 december lezen we het evangelie van Maria Boodschap. Dat is precies de passende tekst. Maria wordt ook overvallen door de vraag van de engel of ze de moeder van Christus wil worden. Eerst sputtert ze wat tegen, maar dan zegt ze van harte: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Ze zegt ‘ja’, omdat God het van haar vraagt. Zo ervaar ik dat ook. Ik doe het, omdat God het op mijn pad brengt. Dat is echt iets anders dan solliciteren.”

Hoe zou u zichzelf als persoon omschrijven?
Na een kort stilte. “Ik kreeg een felicitatie die me aan het denken heeft gezet. Een van mijn kerkbestuursleden zei: ‘Ik heb je altijd ervaren als iemand die enerzijds midden in het gesprek zit en anderzijds aan de kant staat en observeert. Dat herken ik wel. Ik kan me heel gedreven inzetten om ergens iets van te maken, maar ik kan het ook accepteren als ik merk dat iets niet lukt.”

"De mensen zeiden: ‘Wat fijn dat de bisschop er ook is’. Toen dacht ik: O, dat ben ik."

Wat ziet u als uw belangrijkste taak?
Vul hier mijn wapenspreuk maar in. Die heb ik niet voor niets gekozen. In Gods naam mensen liefhebben en daardoor samen een kerk vormen die leeft vanuit Christus en dat leven deelt met de mensen om zich heen.”

Waar komt die wapenspreuk eigenlijk vandaan?
“Het is geen citaat uit een tekst of zo. Ik zou eerder zeggen dat de Heilige Geest ‘m me heeft ingegeven. Het is een samenvatting van wat ik in de loop van mijn leven heb ontdekt dat écht belangrijk is.”

Er is u een paar keer gevraagd waar u als bisschop tegenop ziet, maar waar ziet u eigenlijk naar uit?
“Dat ik over een tijdje zo gewend ben in dit ambt, dat ik het idee heb dat ik er in vrijheid mee om kan gaan. In het begin is het natuurlijk flink wennen. Maar ik zie ernaar uit om veel mensen te leren kennen en hun bisschop te mogen zijn.”

Hoe wilt u dat ‘mensen leren kennen’ gaan aanpakken?
“Hoe ik het precies ga doen moet ik nog bekijken, maar ik denk erover om een kennismakingsronde door het bisdom te maken. Dat zal in overleg met de dekens geregeld worden. Ik heb dan wel in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg gewerkt, maar er zijn ook regio’s, waar ik nauwelijks bekend mee ben, zoals Parkstad en het Heuvelland. Ik ben er heel benieuwd naar.” 

Afgelopen jaar is aantal zaken stilgevallen, omdat er geen bisschop was. Die is er nu wel weer, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. Heeft u al bedacht u hoe te werk wilt gaan?
“Hét grote beleidsplan schrijft God in de hemel. Het is aan ons om een antenne te ontwikkelen om Zijn plan goed uit te voeren. Daarbij kunnen we alle talenten en kwaliteiten gebruiken om dat goed te doen. Volgens mij betekent dat eerst goed rondkijken, naar mensen luisteren en dan in fatsoenlijk overleg met alle betrokkenen komen tot de dingen die gedaan moeten worden.”

Weet u al op welke aspecten van het beleid u de nadruk wilt leggen?  
“De boodschap verkondigen tussen de mensen. Hoe goed media en moderne communicatiemiddelen ook zijn, er gaat niets boven persoonlijk contact en een goed gesprek van mens tot mens. Je moet elkaar zien en in de ogen kunnen kijken, dan komt er ook ruimte om Christus ter sprake te brengen.”

Belangrijk is natuurlijk ook wie uw naaste medewerkers worden. Heeft u al een idee hoe u de bisdomstaf wilt samenstellen?
“Ja, een idee daarover heb ik zeker. Maar dat moet ik eerst met de betrokkenen zelf bespreken, voordat we dat kunnen publiceren.” 

"Hét grote beleidsplan schrijft God in de hemel. Wij moeten een antenne ontwikkelen om Zijn plan goed uit te voeren."

U heeft iets met engelen. Wat is dat?
“Goede vraag. Hoe zal ik dat uitleggen? Op mijn zestiende bevond ik me in een gevaarlijke verkeerssituatie. Ik voelde een kracht die me aan de kant duwde. Ik ben er heilig van overtuigd dat mijn engelbewaarder toen mijn leven heeft gered. Sindsdien geloof ik heilig in de beschermende kracht van engelen. Toeval of niet, maar ik heb mijn benoemingsbrief als bisschop ook ontvangen op de dag van het feest van de engelbewaarders. Los van mijn geloof in engelen, ben ik ooit als hobby engelenbeelden gaan verzamelen. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Een kleine zevenhonderd heb ik er nu. In alle mogelijke soorten, al dan niet kitscherig. Met Kerstmis zet ik ook geen gewone kribbe op, maar een engelenstal. Met hele taferelen: een engelenkoor, een engelenprocessie, een hoekje ondeugende engelen, noem maar op. In Venray deden we dat in de doopkapel van de Grote Kerk. De mensen vonden het prachtig om naar te kijken. Soms krijg ik ook engelen die niet bij de verzameling passen. Die gaan dan in de engelenbak. Met Kerstmis mogen de kinderen, die naar de stal komen kijken, er eentje uitzoeken. Afgelopen jaar heb ik er enkele honderden uitgedeeld. Dit jaar zal het wel niks worden, maar volgend jaar verrijst er in Roermond vast wel ergens een engelenstal. De rest van het jaar zitten ze overigens gewoon ingepakt in dozen. Soms sturen mensen mij ook engelen op. Dat is sympathiek, maar ik heb dat nu liever niet, want ik weet niet waar ik ze laten moet. Ik laat het wel weten als er weer ruimte is om de verzameling uit te breiden.” 

Wat zijn Kletskes?
“Kletskes is dialect voor restjes. Het weekblad van Venray vroeg me ooit of ze mijn zondagspreken in hun blad mochten publiceren. Maar zonder de context van het evangelie begrijp je daar niets van. Toen ben ik begonnen om op basis van die preek columns te schrijven: restjes van de zondag. Die zijn de afgelopen jaren onder de titel ‘Kletskes’ in het blad verschenen. Er zijn ook twee bundeltjes van uitgegeven. Met die Kletskes ga ik nu stoppen. Als bisschop zal ik zeker ook wel iets publiceren, maar ik weet nog niet in welke vorm.” 

Wat staat er tussen nu en begin december in uw agenda?
“In de tweede helft van november verhuis ik naar Roermond. Maar vóór die tijd moet ik in Venray nog een aantal zaken afsluiten. Al zal dat niet helemaal lukken. Ik heb echt het gevoel dat ik daar het mes in het varken laat steken en zo zit ik eigenlijk helemaal niet in elkaar. Maar het is niet anders. De eerste afspraken in Roermond dienen zich al aan.”  

PDF download

Nieuws over de bisschopswijding

Wijding definitief zaterdag 8 december

door Mgr. Hans van den Hende

In mis bidden voor 'bisschop Harrie'

Naam van bisschop in eucharistisch gebed

Mgr. Smeets zondag in KRO-Geloofsgeprek

Interview met Leo Fijen

Mgr. Hub Schnackers over nieuwe bisschop: 'Het is een van ons'

Het afgelopen jaar is het bisdom geleid door diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers. Tot 8 december blijft hij de waarnemend bestuurder. Hij is blij met de benoeming van deken Harrie Smeets tot bisschop, zo schrijft hij.

Onze oosterburen kennen het spreekwoord: “Was lange dauert, wird endlich gut.” Alles heeft zijn tijd nodig. Ook een bisschopsbenoeming. Heel recent werd ik nog gevraagd: “Wanneer krijgen we een nieuwe bisschop?” Ik verbaasde me over die vraag, want ik was er al gewend aan geraakt om de eeuwige administrator te zijn. Mijn antwoord luidde, dan ook: “Dat kan nog maanden duren.” Maar toch heb ik eraan toegevoegd: “Zijn naam zou zomaar morgen bekend gemaakt kunnen worden.”

Juist dat laatste is gebeurd op maandag 8 oktober 2018. Een telefoontje dat de nuntius me wilde spreken, wekte mijn aandacht. Een korte ontmoeting: “Ik ben gekomen om u een enveloppe te overhandigen,” was zijn korte commentaar. Op dinsdag zou hij graag terugkomen om het kapittel toe te spreken en de benoeming bekend te maken van deken Harrie Smeets, 57 jaar oud, 26 jaar priester. Afgelopen woensdag kon de beoogde bisschop zich in een persconferentie presenteren aan de toegestroomde Limburgse en vaderlandse pers.

Dank
De meest gestelde vraag luidde: “Waarom moest het zo lang duren?” Op deze vraag is geen antwoord te geven, want na het indienen van de zogeheten terna heeft de verdere procedure zich aan onze waarneming onttrokken, maar het moge duidelijk zijn: we zijn blij met de persoon die het geworden is. Allereerst is hij een van ons. Een Limburger dus. Kapelaan geweest in het Midden-Limburgse Boshoven, Thorn en Wessem. Pastoor in een aantal parochies van Maastricht-West en tenslotte deken van het dekenaat Venray, waaraan later ook het dekenaat Gennep werd toegevoegd. Hij is dus vertrouwd met de Limburgse cultuur van zuid tot noord. Hij spreekt het dialect van Born en omstreken, maar verstaat ook de dialecten van de rest van Limburg. Hij heeft gewerkt in plattelandsgebieden, maar ook in verstedelijkte gebieden. Na de priesteropleiding te Rolduc heeft hij weliswaar geen verdere theologische studies gevolgd, maar zijn universiteit is de parochie geweest. De nieuwe bisschop heeft pastoraal gezien wat in zijn mars.

Pastoraal
Wat staat deze bisschop te doen? Deze nieuwe bisschop zal ons bisdom weer een fase verder door de tijd leiden. Mgr. Wiertz zag zichzelf als degene die met zijn mensen samen door de tijd trok. Zoals Mozes eens van oase naar oase. De oud-bisschop zag het als zijn taak om de hem toevertrouwde gemeenschap bijeen te houden en samen de toekomst tegemoet te gaan. Deze mensen hadden tot de kerk een verschillende relatie, variërend van hoogkerkelijk tot randkerkelijk en alle gradaties ertussen. Hij koos voor hen allen. Hij koos dus niet voor een kleine elitekerk. Maar hij kon ook niet verder met de vertrouwde volkskerk, want die is meer en meer gaan bestaan uit ‘van-huis-uit-katholieken’. Toch heeft hij nooit willen breken met die hem zo dierbare volkskerk. Hij wist, dat deze mensen ondanks alles toch een band met de kerk hadden behouden. Hij geloofde erin dat deze mensen het in zich hebben om zich bewust te worden van hun katholieke roots en hun geloof weer op te pakken. Daarom koos de emeritus voor een gastvrije kerk, een uitnodigende en missionaire kerk, een dienstbare kerk. De nieuwe bisschop heeft aangetoond zich te herkennen in deze pastorale opstelling van de oud-bisschop. Maar ook is er de oproep van Paus Franciscus om als kerk missionair en uitnodigend te zijn. Hij heeft meer dan eens zijn afkeer van een zelfgenoegzame kerk kenbaar gemaakt. Ook daarom voelt de nieuwe bisschop zich tot een pastoraal en dienstbaar beleid uitgedaagd. 

Relatie tot bisschop
In de loop van de eeuwen hebben we diverse soorten bisschoppen gekend. Tot aan de Franse revolutie kenden we in Luik de prinsbisschop. De bisschop had ook een wereldlijke macht. We mogen Napoleon dankbaar zijn, dat hij de bisschop wees op zijn geestelijke taken. Wij wensen heden ten dage zeker geen pronkbisschop, maar een dienstbare bisschop die voorgaat in dienstbaarheid. Immers een kerk die niet dient, dient tot niets. Voor elk bisdom is de bisschop een belangrijke persoon. Niet alleen moet hij een verbindende persoon zijn in zijn bisdom. Maar ook legt hij verbanden in de lengte en in de breedte, zoals ik het wel eens noem: 

In de lengte: omdat hij een relatie legt met de apostelen en met het geloof van de apostelen. Tot de apostelen heeft Jezus gezegd: “Zoals de hemelse Vader mij gezonden heeft zo zend ik u.” De apostelen hebben deze zending vervolgens doorgegeven aan hun opvolgers, de bisschoppen. Zij hebben door de eeuwen heen deze zending doorgegeven. Zo zal ook aan de nieuwe bisschop deze zending worden toevertrouwd. 

In de breedte: de bisschop heeft deel aan het bisschoppencollege. Hij mag zich verbonden voelen met alle bisschoppen ter wereld. Onderling contact tussen bisschoppen is dus geen bijzaak. Daarom maakte bisschop Wiertz elk jaar een missiereis. Elk jaar keerde hij bemoedigd en enthousiast terug. Hij was deelgenoot geweest van bloeiende kerkelijke gemeenschappen. Dat wilde hij hier verder geven.

Een nieuwe bisschop treedt aan. Hij zal zijn eigen weg zoeken in de problemen van de tijd om de mensen die aan hem zijn toevertrouwd, tot geloof Christus te brengen en tot onderlinge zorg en solidariteit. Moge Gods Geest hem daarbij de weg wijzen. Daarom een hartelijk welkom. 

Mgr. Dr. Hub Schnackers,
dioceseaan administrator 

 

PDF download

Foto's persconferentie Mgr. Smeets

Op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee werd in Roermond én Rome bekendgemaakt dat mgr. Harrie Smeets de nieuwe bisschop van Roermond wordt. 
De nieuwe bisschop gaf direct een persconferentie. 

Bekijk foto's persconferentie

Nieuws uit het bisdom

Wijding drie nieuwe transeunt diakens

Zaterdag 27 oktober door hulpbisschop Everard de Jong

Nieuwe pastoraal werkster en catechisten

Vesperviering zondag 11 november in kathedraal

Viering Willibrordzondag op 4 november

Aandacht voor oecumene in Nederlandse kerkprovincie

Herdenking overleden bisschoppen

Allerzielenviering op Oude Kerkhof Roermond

Inschrijving Dr. Poelsprijs geopend

Diaconale projecten kunnen zich melden

Conferentie 'Armoede in Limburg'

Limburg sterk tegen armoede

Benoemingen in het bisdom Roermond

Recente pastorale benoemingen

Overleden priesters in afgelopen weken

Overleden in het bisdom

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Economie & bouwzaken

Aanvragen Bisschoppelijke Goekeuring

Oproep van Algemeen Econoom aan parochies

Onderzoek naar meerwaarde kerk

Kerkbalans houdt landelijke peiling

'Begin op tijd aan Actie Kerkbalans'

Advies aan parochies voor 2019

Startdag Vastenactie 2019 over 'Water'

‘Water’ wordt het centrale thema van de Vastenactie 2019. Schoon drinkwater is voor 844 miljoen mensen op aarde geen vanzelfsprekendheid. Over hoe parochies in Limburg hier iets tegen kunnen doen, gaat de Startdag Vastenactie die op 24 november in Roermond wordt gehouden.

Paus Franciscus heeft meerdere keer gesproken over het belang van schoon water als bron van leven. In de encycliek Laudato Si’ noemt hij het zelfs “een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens”. Het Missiesecretariaat van het bisdom Roermond ondersteunt dit van harte en wil graag samen met de parochies en de Limburgse MOV-groepen een bijdrage leveren aan dit positief en belangrijk thema. “Samen kunnen wij veel bereiken voor de mensen die schoon drinkwater nodig hebben,” zegt missiesecretaris Marc Calo. Hij verwijst naar een uitspraak van de paus dat water het meest essentiële element voor het leven is en dat “de toekomst van de mensheid afhangt van ons vermogen om het te bewaken en te delen.”  

Leden van de missionaire werkgroepen en andere belangstellenden zijn op 24 november van harte welkom op de regionale Startdag Vastenactie 2019. Sprekers zijn onder anderen campagneleider Johan Compier en regiocoördinator Petra Janssen van de Bisschoppelijke Vastenactie (BVA). Zij geven informatie over de Vastenactiecampagne 2019. De Startdag vindt plaats bij het bisdom, Swalmerstraat 100 in Roermond. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur, inclusief lunch.

In verband met de organisatie worden belangstellenden verzocht zich vóór 16 november aan te melden per mail, per post (Missiesecretariaat, Neerstraat 49, 6041 KB Roermond) of telefonisch (0475-38 68 80) en daarbij aan te geven met hoeveel personen u komt.

Aanmelden via bisdom  Aanmelden via Vastenactie

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Ontmoetingsdagen voor vrouwen

De rijke wereld van de kloostertuinen

Vooraankondiging Huwelijkszondag 2019

Huwelijkszondag: Ja ik wil… nog altijd

Nieuw vormingsweekend voor jongeren

Van 9 - 11 november in Sittard

Lezing over het Bijbelse boek Spreuken

Zondag 31 oktober in Eygelshoven

Kerstposter met schilderij Charles Eyck

Weer poster voor alle scholen en parochies

Academie Rolduc over gelovige zorg

Vrijdag 16 november in Rolduc

Terugblik op dubbeljubileum Mgr. Wiertz

Eind september herdacht Mgr. Frans Wiertz dat hij 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd. Bovendien was het dit jaar 50 jaar geleden dat hij tot priester werd gewijd.
De emeritus-bisschop vierde dit dubbeljubileum met een eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek in zijn nieuwe woonplaats Maastricht.
Aansluitend was er een bescheiden receptie in de pandhof.

Bekijk fotoreportage

Agenda

Zondag 21 oktober

Wereldmissiedag

Vandaag viert de kerk Missiezondag. De aandacht richt zich dit keer op de kerk in Ethiopië. Meer info

Zaterdag 27 oktober

Diakenwijding

In de kathedraal in Roermond worden drie transeunt diakens gewijd. Aanvang 10.30 uur.

Zondag 28 oktober

Dankviering Heilige Katharina Kasper

In de Augustinuskerk in Geleen wordt vandaag een dankviering gehouden bij gelegenheid van de recente heiligverkaring van Katharina Kasper. Zij is de stichteres van de zusters Arme Dienstmaagden van Jezus Christus in Geleen. Aanvang: 9.30 uur.

Donderdag 1 november

Hoogfeest Allerheiligen

Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. De kantoren van het bisdom zijn vandaag gesloten.

Vrijdag 2 november

Allerzielen

Vandaag viert de kerk de gedachtenis van alle overledenen. De kantoren van het bisdom zijn vandaag gesloten.

Zaterdag 17 november

Nederland Zingt vanuit Roermond

Vandaag zendt de EO het tweede deel uit van de opnames van het programma Nederland Zingt, die in de kathedraal in Roermond zijn gemaakt.
NPO2 om 19.10 uur.

-->