Inventarisatieproject religieuze kunst bijna afgerond

Het project ‘Inventarisatie Roerend Religieus Erfgoed’ wordt deze weken afgerond. De afgelopen vijf jaar zijn alle kunstwerken en andere belangrijke objecten in kerken in Limburg geïnventariseerd, gefotografeerd en gedocumenteerd. Alle informatie is ondergebracht in een besloten database. Vanaf nu zijn de parochies aan zet om de gegevens up-to-date te houden.

‘Een monsterklus’. Zo werd het project in sommige media omschreven. Die typering is goed gekozen, want het was afgelopen jaren hard werken voor de projectmedewerkers en enkele vrijwilligers. Sinds juni 2017 hebben zij zo goed als alle kerken in Limburg bezocht en daar alle voorwerpen die in religieus, artistiek of sociaal-cultureel opzicht van belang zijn geïnventariseerd.

Kerncollectie
Het ging daarbij niet alleen om de kunstvoorwerpen die in een kerk zichtbaar zijn, maar ook om alles wat in de sacristie, in de kluis, in kasten of op zolders wordt bewaard. Honderden kelken, cibories, reliekhouders, kruisbeelden, kaarsenstandaards, kazuifels, dalmatieken en koormantels zijn op deze manier geïnventariseerd. In totaal gaat het om tienduizenden voorwerpen, die nu in de database Kerkcollectie Digitaal zijn ingevoerd. Er is nu een veel beter beeld ontstaan van wat er aan religieuze kunst in Limburg aanwezig is.

Voor elke kerk is ook een ‘kerncollectie’ aangewezen. Deze bestaat uit de belangrijkste kunstvoorwerpen die in die betreffende kerk aanwezig zijn en absoluut niet verloren mogen gaan. De Monumentenwacht Limburg zal bij haar reguliere inspecties van kerken ook steekproefsgewijs controleren of deze kerncollectie nog aanwezig is, of de bewaaromstandigheden in orde zijn en indien nodig parochies adviseren hoe deze te verbeteren.

Taak parochies
Het digitale overzicht vervangt de oude SKKN-lijsten, die bij veel parochies bekend zijn. Deze lijsten waren vaak achterhaald of niet compleet. Er is nu een heel nieuw en veel uitgebreider overzicht van wat er in kerken aan kunstvoorwerpen aanwezig is. Omdat alle gegevens in één database zitten, is het bij het verplaatsen van voorwerpen, bijvoorbeeld door sluiting van een kerk, veel makkelijker om ze aan de collectie van een andere kerk toe te voegen of te traceren waar ze vandaan komen. Ook is het nu veel eenvoudiger om het overzicht aan te vullen, wanneer men iets nieuws aanschaft of geschonken krijgt. Ook wetenschappelijk of historisch onderzoek naar religieuze kunst is nu veel eenvoudiger geworden.

Nu de inventarisatie van de kunst zo goed als afgerond is, ligt er een belangrijke taak voor parochies om de gegevens up-to-date te houden. Elk kerkbestuur kan online toegang krijgen tot het overzicht van collectie van de eigen kerk of kerken. Daarin kan ieder kerkbestuur direct zien voor welke voorwerpen het verantwoordelijk is en of ze tot de kerncollectie behoren. Parochies kunnen voortaan ook zelf voorwerpen of informatie over voorwerpen aan de database toevoegen. Ze kunnen daartoe een inlogcode aanvragen bij het Museum Catharijneconvent in Utrecht dat de database Kerkcollectie Digitaal in overleg met het bisdom beheert. De inlogcode wordt alleen toegekend aan iemand die namens de parochie optreedt en niet aan derden. Iedere parochie heeft ook alleen toegang tot de eigen collectie.

Verhalenproject
Nu de inventarisatie grotendeels is afgerond en parochies weten welke kunst ze in huis hebben, kan het ook interessant zijn om de achtergrond van bepaalde kunstvoorwerpen beter te kennen. Als onderdeel van het totale project is een historicus momenteel bezig om per kerk het verhaal achter een aantal voorwerpen op een populaire wijze te beschrijven. Dit deelproject is later begonnen en loopt nog enige tijd door. Er wordt nog nagedacht over een mogelijkheid om deze verhalen op enig moment te bundelen en te publiceren. Het project Inventarisatie Roerend Religieus Erfgoed is financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en het Mondriaanfonds. Daarnaast heeft het bisdom een deel van de kosten voor eigen rekening genomen.

Op maandag 10 oktober is er een bijeenkomst voor leden van kerkbesturen over het beheer van kerkelijke kunst. Zie berichten ‘Nieuws uit het bisdom’ hieronder.

Inlog database aanvragen

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Bestuurdersconferentie over kunstbeheer

Tweede bestuurdersconferentie van dit jaar

Geef bestellingen Actie Kerkbalans door

Uiterlijk maandag 3 oktober

Ontmoetingsavond voor missiegroepen

Ontmoetingsavond voor missiegroepen

Parochies en auteursrechten fotograven

Neem niet zomaar foto’s van internet over

Nieuw seizoen lezingen Academie Rolduc

Vanaf 30 september

Najaarsuitgave De Sleutel verschijnt

Bisdomblad over uitvaartliturgie en gevangenistpastoraat

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen september 2022

Overleden priesters in afgelopen periode

Ubachs, Van Balen en Van Eijk

Reli-zoekrubriek Vraag en Aanbod

Wie kan helpen?

Programma tour WJD-kruis Limburg bekend

Het programma van de tocht die het kruis van de Wereldjongerendagen eind oktober door Limburg maakt, is bekend.

Het WJD-kruis komt op zaterdag 29 oktober vanuit Brabant aan in Venlo. Daar is dan een eucharistieviering en een avond van Barmhartigheid in de Antoniuskerk in Blerick. Op zondag 30 oktober gaat het kruis naar Roermond. Na de zondagse viering in de kathedraal vindt een voettocht met het kruis naar de H. Hartkerk in Roermond-Oost plaats. Daar is ‘s middags een bijeenkomst met spel en catechese. Op maandag gaat het kruis naar Maastricht, waar het 's ochtends en ’s middags in de Sint-Servaasbasiliek wordt ontvangen en daanra in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek.

De activiteiten met het WJD-kruis in Limburg zijn onderdeel van een pelgrimstocht die het vier meter hoge kruis vanaf 14 oktober door alle Nederlandse bisdommen maakt. De tocht van het kruis is bedoeld als voorbereiding op de eerstvolgende Wereldjongerendagen die in augustus volgend jaar in Lissabon in Portugal worden gehouden. Vlak voor de eerste editie van de WJD in 1983 schonk paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jongeren. Sindsdien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie van de WJD en in de aanloop ernaartoe. Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in Nederland.

Kijk voor het volledige programma van de tocht van het WJD-kruis door Limburg op de speciale WJD-pagina op de website van het bisdom.

WJD-pagina

PDF download

Pastorale projecten

Oecumenische conferentie in Eupen

Themabijeenkomst over 'matigen'

Thema Week van Gebed 2023 bekend

Doe goed zoek recht

Weer bijeenkomst missionaire parochies

Op 25 maart 2023 in Veenendaal

Agenda

Zaterdag 17 t/m zondag 25 september

Vredesweek

In kerken wordt deze week extra gebeden voor vrede in de wereld. Meer info

Maandag 26 september

Europaxcongres & Bijeenkomst MIssiegroepen

Overdag:
Europaxcongres voor priesters uit Euregio in Wittem

Avond:
Bijeenkomst voor Missie- en MOV-groepen uit ons bisdom in Roermond. Meer info 

Donderdag 29 september

Priesterraad

Kwartaalvergadering van de priesterraad van het bisdom Roermond

Maandag 10 oktober

Bestuurdersconferentie

Bijeenkomst voor leden van kerkbesturen en parochievrijwilligers over het beheer van kerkelijke kunst. 

Donderdag 20 oktober

Dekensvergadering

Kwartaalbijeenkomst van de dekens in het bisdom Roermond

-->