Aanbieding Passiespelen voor parochies

Dit jaar is niet alleen The Passion in Limburg te zien, er is ook weer een nieuwe uitvoering van de Passiespelen in Tegelen. Van 10 mei tot en met 13 september is in openluchttheater De Doolhof in Tegelen elk weekeinde een voorstelling te zien.  Parochies die hier met een groep naartoe willen, kunnen gebruik maken van een aantrekkelijke aanbieding.

Het speciale parochie-arrangement biedt interessante kortingen op een ticket en is inclusief een pauzedrankje. Dit parochie-arrangement is geldig voor groepen vanaf twintig personen. In het theater kan een keuze worden gemaakt uit stoelen op verschillende rangen. Voor elke rang geld een andere korting. De groepskorting is niet gekoppeld aan een bepaalde voorstelling. Parochies kunnen zelf een datum uitkiezen. Ook programma- en tekstboekjes met een cd zijn vooraf al met korting te bestellen.

Naast het bezoeken van de voorstelling van de Passiespelen, zijn er ook mogelijkheden om de groepskorting uit te breiden naar een bezoek aan diverse andere bezienswaardigheden in de omgeving van Steyl of een gezamenlijke lunch. Alle parochies in Limburg krijgen dezer dagen van de organisatie van de Passiespelen een brief met uitgebreide informatie hierover.

Nieuwe tekst
De Passiespelen, die elke vijf jaar in Tegelen worden gehouden, beloven dit jaar weer heel anders van karakter te zijn dan de uitvoeringen van 2015. De bezoekers aan de 21de editie van de Passiespelen staat een spectaculair schouwspel te wachten, zo schrijft de organisatie. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten brengen van 10 mei tot en met 13 september in De Doolhof de gloednieuwe productie ‘Hem achterna. Een passiespel’ op het podium.  

De tekst van de nieuwe Passiespelen is van de hand van theaterschrijvers Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen. In de regie van Cees Rullens smelten bekende en nieuwe verhalen samen in een groots spektakelstuk over strijd, onderdrukking en verdriet. Maar vooral ook over liefde, vriendschap, vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld. Herkenbaar, scherp en indrukwekkend. “Het 21ste Passiespel zal verrassen en verbazen met openluchttheater dat schuurt, raakt en verbindt. Zingeving voor iedereen”, aldus de regisseur.  

Bel met vragen over groepsbezoek naar: 077-3263102 of mail of kijk op de site

website Passiespelen Stuur mail over groepsbezoek 

PDF download

Slotsymposium DKS: Diaconie, een meerwaarde voor kerk en samenleving

Op vrijdag 14 februari vindt in Roermond een slotsymposium plaats, waarmee de Dienst Kerk en Samenleving afscheid neemt van haar werkzaamheden in het bisdom Roermond.  Als gevolg van de reorganisatie in het bisdom vervallen de functies van de aalmoezeniers van sociale werken. Tijdens het slotsymposium willen ze een laatste keer terugblikken op de rol van diaconie in de kerk en in de samenleving.

Als gastspreker geeft prof. Dr. Erik Borgman zijn visie op  het thema van deze dag:  Diaconie, een meerwaarde voor kerk en samenleving. Daarna vinden er tafelgesprekken plaats, waarin maatschappelijke organisaties en diaconale projecten hun visie geven op de meerwaarde van de ondersteuning van DKS voor hun organisatie/project. Fondsen en subsidiegevers vertellen vervolgens waarom zij het werk van de Dienst Kerk en Samenleving mee ondersteund hebben. Het symposium wordt afgesloten met een slotwoord door oud-voorzitter Astrid Verblakt van de stichting DKS.

Aansluitend kan tijdens een receptie afscheid worden genomen van de vier aalmoezeniers/stafmedewerkers. Zij hebben ieder een eigen diaconaal project aangewezen voor een eventueel afscheidscadeau. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Het slotsymposium vindt van 14.00 uur tot 17.30 uur plaats in congrescentrum Het Forum in Roermond. Aanmelden kan tot 31 januari 2020, onder vermelding van naam, organisatie, e-mailgegevens bij:

DKS 
p/a. Van Goghstraat 3
6165 VG  Geleen

Download uitnodiging Online aanmelden 

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Jubilea Limburgse priesters in 2020

Veel jubilarissen dit jaar

Congres Missionaire Parochie volgeboekt

Aanmelden op wachtlijst kan wel

Actie Kerkbalans 2020 gaat van start

Belangrijkste geldwervingsactie van het jaar

Nieuwe Naamlijst verschijnt digitaal

Uitgave 2020 in februari verwacht

Priesterdagen vervangen retraite

Navorming - bezinning - ontmoeting

Nieuw adres hulpbisschop Everard de Jong

Met ingang van 25 januari

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen januari 2020

Data Limburgse tv-missen in 2020 bekend

Waubach, Meerssen en Roermond

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?


Alex Commandeur nieuwe FG: ‘Zo moeilijk is de privacywet nu ook weer niet’

Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming  voor de rooms-katholieke ledenadministratie. Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en sinds enige tijd adviseert hij ook de katholieke kerk op dit terrein. Voor parochies heeft hij een heldere boodschap: “Ga met de gegevens van parochianen om, zoals jij zou willen dat andere organisaties met jouw gegevens omgaan: zorgvuldig en correct.”

In zijn functie als Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt Commandeur toezicht op de ledenadministratie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland, die via het Interdiocesaan Platform Automatisering en Ledenadministratie (IPAL) loopt. Hij heeft daarin drie hoofdtaken: toezicht houden, adviseren en voorlichten. “Elke organisatie in Nederland die het beheer heeft over een grootschalig bestand met persoonsgegevens is sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 verplicht om een FG in dienst te nemen,” legt Commandeur uit. “Dat geldt  bijvoorbeeld voor scholen, ziekenhuizen maar ook voor de kerken. Als FG moet ik er op toe kunnen zien dat het gegevensbeheer volgens de wettelijke regels verloopt en ik kan adviseren waar verbeteringen mogelijk zijn, of voorlichting geven om de kennis in de organisatie te verhogen.”

Rol parochies
Als het om het gegevensbeheer in de katholieke kerk gaat, hebben parochies misschien wel de belangrijkste rol, legt Commandeur uit. De parochies moeten er voor zorgen dat het beheer van hun lokale ledenbestand op orde is en eventuele vragen van parochianen hierover afhandelen. “Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn,” zegt Commandeur. “Het is zaak om met de gegevens van parochianen zo om te gaan, dat ze er op kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Dit vraagt om bewustwording in de parochie. Het moet als het ware een tweede natuur worden om, als het gaat over persoonsgegevens, rekening te houden met het recht op de bescherming daarvan. Ook vóór de AVG van kracht werd, was er overigens al een wet voor de bescherming van persoonsgegevens. Met de nieuwe wet is er nu ook weer niet zo veel veranderd. Zorgvuldigheid was altijd al geboden. Dat wordt met de AVG nog eens extra onderstreept en de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat deze zorgvuldigheid ook daadwerkelijk wordt nagestreefd.”

Ga met de gegevens van parochianen om, zoals jij zou willen dat andere organisaties met jouw gegevens omgaan.

Landelijke website
Het landelijke Secretariaat van het Rooms-katholiek Kerkgenootschap (SRKK) wil parochies met informatie en praktische hulpmiddelen helpen bij het AVG-proof beheren van persoonsgegevens. Daarvoor worden regelmatig updates van handleidingen, modeldocumenten en berichten gepubliceerd. Dit gebeurt op een speciaal pagina op de website van het SRKK. Hieraan is ook een nieuwsbrief gekoppeld, waarop de betrokkenen in de parochies zich gratis kunnen abonneren.

Verder is er in elk bisdom een contactpersoon voor privacy aangewezen. In het bisdom Roermond is dat kanselier Gerrit Smulders. Hij is het eerste aanspreekpunt voor parochies met vragen over dit onderwerp. Pas als het niet lukt om een vraag binnen het bisdom te beantwoorden of als er bemiddeling of advies nodig is, kunnen mensen hun vraag voorleggen aan de FG.

Commandeur verwacht overigens dat hij niet vaak in actie hoeft te komen als parochies zorgvuldig te werk gaan en degene die een vraag of een klacht heeft goed op de hoogte houden van de stappen die worden gezet om de vraag te beantwoorden of de klacht op te lossen. “De onvrede bij een klager neemt namelijk vaak alleen maar toe als hij of zij zich niet gehoord voelt of daadwerkelijk geen respons krijgt. Dus ook al loopt de kwestie nog, neem diegene mee met informatie over de stappen die je zet.” De ervaring leert overigens dat mensen met een vraag over hun gegevens deze vraag vaak stellen uit een gevoel van onvrede met de organisatie. Dit kan zich voordoen als er bijvoorbeeld negatieve berichten over de R.-K. Kerk zijn geweest in de media. De vraag is dan een manier om deze onvrede te uiten. Het helpt als de parochie zich hiervan bewust is, en laat merken dat zij de gestelde vraag serieus oppakt.

‘Nooit een datalek’
Commandeur sluit niet uit dat het ondanks alle goede inspanningen toch wel eens fout kan gaan in een parochie. “Als een organisatie tegen mij zegt: ‘Bij ons is nooit een datalek’, maak ik me pas echt ongerust. Fouten gebeuren namelijk overal. Een mail met adressen die eigenlijk onzichtbaar hadden moeten zijn, is zo maar verstuurd. Punt is dat je daar dan weer adequaat op reageert volgens het protocol datalekken. Het mogen geen fouten zijn die uit de structuur van het systeem voortkomen, zodat dezelfde fout zich steeds weer opnieuw voor kan doen. Als dat gebeurt, grijpt de landelijke autoriteit in, als het moet met een flinke boete.”

Contact
Alle informatie en tips in verband met de privacywetgeving zijn te vinden op rkkerk.nl/AVG. Via deze pagina kan ook een abonnement worden genomen op de gratis AVG-nieuwsbrief. Contact met de Functionaris Gegevensbescherming kan worden opgenomen via het daarvoor bestemde contactformulier.

Contactpersoon AVG bisdom RoermondGerrit Smulders, 0475 – 386740
stuur e-mail AVG-website SRKK Contactformulier FG Gratis nieuwsbrief AVG

PDF download

Pastorale projecten

Limburgse Dag van het Jodendom

In teken herdenking Holocaust

2 Februari: dag voor de religieuzen

In Het Korenveld in Merkelbeek

Afbouw pastorale projecten in 2020

Gevolg van bezuinigingen bisdom


Landelijke jongerenbedevaart naar Rome

Eind april vindt er een jongerenbedevaart naar Rome plaats. Er hebben zich inmiddels meer dan zestig jongeren uit het hele land aangemeld. In totaal kunnen er honderd deelnemers aan de reis meedoen. Aanmelden kan nog.

De jongerenbedevaart is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De reis vindt plaats in de meivakantie, van 26 april tot en met 2 mei. Jongeren van 18 t/m 28 jaar kunnen deelnemen. In Rome worden de jongeren begeleid door Nederlandse priesters die de stad goed kennen. De organisatie van de reis is in handen van Jong Katholiek en het Huis voor de Pelgrim in Maastricht.

Programma
Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein. De deelnemers overnachten in Rome in een jeugdherberg in het centrum van de stad, naast de basiliek van Sint Andreas.  

Meer weten over Romereis Direct aanmelden

 

PDF download

Agenda

Vrijdag 17 januari

Academie Rolduc

Lezing in de cyclus Academie Rolduc. Deze keer over de kerkelijke beweging Sant'Egidio. Meer weten

Zaterdag 8 januari - dinsdag 4 februari

Actie Kerkbalans

Jaarlijkse geldwervingsactie van de gezamenlijke kerken. Meer weten

Zaterdag 18 - zondag 26 januari

Week van Gebed

Internationale Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. 

Donderdag 30 januari

Priesterraad

Vergadering van de priesterraad van het bisdom Roermond

Zondag 2 februari

Maria Lichtmis

Feest van de Opdracht van de Heer, ook bekend als Maria-Lichtmis. In veel keken zal dit weekeinde ook de Blasiuszegen worden gegeven.

Maandag 3 februari

H. Blasius

Feestdag van de heilige Blasius, beschermheilige tegen keelaandoeningen. In veel kerken zal in deze dagen de Blasiuszegen worden gegeven.

-->