Catecheseproject Maastricht Zuid-West succesvol

De parochiefederatie Maastricht Zuid-West besloot drie jaar geleden om de kindercatechese radicaal anders aan te pakken. De parochie ging buiten schooltijd eigen lessen aanbieden. En met succes. Pastoor Jack Honings is tevreden: “Soms moet je oude dingen los durven laten en iets nieuws beginnen.”

Nee, er is nog niets ingepakt en de verhuiswagen is ook nog niet besteld. Pastoor Honings van de Maastrichts wijken Wolder, Daalhof en Mariaberg is onlangs benoemd tot deken van Schinnen. Maar voordat hij aan zijn nieuwe taak kan beginnen, moet er eerst in zijn huidige parochiefederatie in Maastricht-West het nodige worden afgehandeld. Zoals de eerste communie en het catecheseproject ’t Lichtje. Half mei zijn daarvan de eerste diploma’s uitgereikt. Het was voor Honings en catechiste Desirée van Breugel meteen het afscheid van een bijzonder initiatief.

Drie jaar geleden besloot de pastoor de catechese in zijn parochiefederatie over een heel andere boeg te gooien. “Kinderen uitleggen waar het in het geloof over gaat, is corebusiness voor de kerk. In alle parochies waar ik de afgelopen 20 jaar heb gewerkt, heb ik daar altijd veel werk van gemaakt,” zegt Honings. “Maar overal merkte ik dat de catechese op school nauwelijks werd ingevuld. Toen ik hier in Maastricht kwam, bleek dat de school niet eens een methode had. Ook de parochie deed er nauwelijks iets aan. Dat was enerzijds heel erg jammer, maar bood van de andere kant ook de mogelijkheid om met iets nieuws te beginnen.”

Dat nieuwe bestond uit een doorlopende buitenschoolse catechesemethode. “We wilden af van alleen maar sacramentenvoorbereiding,” zegt Honings. “Als je kinderen niet een langere tijd meeneemt door het geloof, kun je ze ook niet in zes weken een ‘spoedcursus Jezus’ door de strot duwen. Dat beklijft niet.” Catechiste Desirée van Breugel die een achtergrond in het onderwijs heeft, knikt: “Communie- en vormselvoorbereiding zijn geen losse projecten, maar onderdeel van een breed gevierd geloof. Dat is pedagogisch beter, maar ook vanuit de beleving van het sacrament.”

Buitenschoolse lessen
In goed overleg werd daarom besloten om in de school, maar buiten de reguliere lestijden wekelijks eigen catecheselessen te gaan aanbieden. Van Breugel verzorgt deze, samen met een hulpmoeder. “Er zijn twee groepen, die elkaar afwisselen,” legt ze uit. “De ene week is de les voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 5 en de andere week voor de groepen 6 tot en met 8.” Zo zijn er voor beide groepen zestien bijeenkomsten per jaar.

De lessen zijn gebaseerd op de catechesemethode ‘Het licht op ons pad’, die het bisdom een paar jaar geleden heeft uitgegeven. “Een heerlijke methode,” zegt van Breugel. “Alle belangrijke Bijbelverhalen komen erin terug. Ik heb er wel eigen lessen met zelfbedachte verwerkingsopdrachten van gemaakt, maar als basis is het goed om op terug te vallen.”

“Communie- en vormselvoorbereiding zijn geen losse projecten,
maar onderdeel van een breed gevierd geloof."

Spannend
Het was best spannend hoe het experiment zou uitpakken, geeft pastoor Honings toe. “We hadden bij de start een ouderavond georganiseerd en tegen de verwachting in was het heel druk. We moesten stoelen bijslepen. De ouders wilden natuurlijk eerst weten hoe het met het communiefeest zou gaan. Maar gaande de avond, kwam de discussie ook op de vraag: wat het betekent het om je kind katholiek op te voeden. Centraal daarin stond de oproep: ‘Maak de keuze maar!’. Dat werd heel positief opgepakt.”  

Het eerste jaar maakten drieëndertig van de tweehonderd kinderen inderdaad de keuze voor het catecheseproject, dat inmiddels omgedoopt is in  ‘t Lichtje’. De jaren erna waren er gemiddeld steeds dertig kinderen die deelnamen, verdeeld over de twee groepen. Sommigen deden al hun eerste communie of vormsel. Anderen stelden het een jaartje uit. Honings: “Het fijne van deze methode is dat je niet meer per se in groep 4 de communie hoeft te doen, maar op het moment dat het kind en de ouders er klaar voor zijn.”

Als voorwaarde wordt wel gesteld dat kinderen minstens twee jaar aan ’t Lichtje mee moeten doen, voordat ze een van beide sacramenten kunnen ontvangen. Honings: “Dat klinkt misschien streng, maar het is goed te doen. De ouders hebben inmiddels ook door dat het evenveel lessen zijn als anders in een halfjaar zouden worden gepropt.” Het eerste jaar waren er geen vormelingen. Inmiddels zijn er elk jaar een paar. “En we hebben ook weer tien misdienaars,” zegt Honings trots. “We zien af en toe zelfs ouders in de kerk die we voorheen nooit zagen.”

"De diaken neemt de lessen over. Maar de Playmobil moet hij zelf aanschaffen."

Playmobil
Deze maand is de eerste cyclus van drie jaar afgerond. De kinderen die het hele traject volgden, hebben daarvoor onlangs een zelfontworpen diploma gekregen. “Niet als afsluiting, maar als stimulans om door te gaan,” zeg Van Breugel. “Je merkt dat de kinderen echt enthousiast zijn. Je kunt met hun ook serieus over het geloof praten. Ze snappen wat een sacrament is, ze weten wat bidden is. Ze gaan ook heel respectvol met elkaar om als iemand iets persoonlijks vertelt.”

Een belangrijke trekker in het project is ongetwijfeld de verzameling Playmobilpoppetjes die Van Breugel speciaal voor dit doel heeft aangeschaft. “Je kunt er alle Bijbelverhalen mee uitbeelden,” vertelt ze enthousiast. “De kinderen vinden het geweldig.” Toch zullen die het in de toekomst zonder de Playmobil van juffrouw Desirée moeten doen, want zij verhuist met de pastoor mee naar Schinnen. “Het was best moeilijk om afscheid van het project te nemen,” zegt ze. “Gelukkig heeft de diaken, die ook in het onderwijs werkt, zich bereid verklaart de lessen over te nemen. Maar de Playmobil moet hij zelf aanschaffen.”

Logische slotvraag aan de pastoor is of er in Schinnen een nieuwe versie van ’t Lichtje komt? Honings is realistisch: “Daar kan ik nog niets over zeggen. Dat ligt er helemaal aan wat de behoeften en de mogelijkheden in Schinnen zijn. Als daar al een ander goed project is, ga ik dat natuurlijk niet afschaffen. Hier was niks en konden we opnieuw beginnen. Maar iedere parochie is anders en je moet gebruik maken van de mogelijkheden die zich aandienen.”

PDF download

Miljoenensubsidie voor Abdij Rolduc

Abdij Rolduc in Kerkrade krijgt 7 miljoen euro subsidie van de overheid. Dat heeft het kabinet dinsdag 21 mei bekendgemaakt. Het geld is bedoeld voor investeringen in toegankelijkheid, duurzaamheid en het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers.

De ruim 900 jaar oude Abdij Rolduc, qualitate qua eigendom van de bisschop van Roermond, is het grootste abdijcomplex in de Benelux. Het staat op de UNESCO-lijst van de honderd belangrijkste monumenten van Nederland. In het gebouwencomplex is onder meer de priesteropleiding en het theologisch instituut van het bisdom gevestigd, maar ook een congrescentrum en een hotel met 160 kamers en ruim twintig ondernemingen en particuliere woningen.

De zeven miljoen voor Rolduc maken onderdeel uit van een geldbedrag van 35 miljoen euro dat het kabinet geeft aan twaalf Nederlandse zogeheten 'iconische monumenten'. Door hun omvang en hun bijzondere cultuurhistorische waarden zijn de kosten van deze monumenten hoog, maar volgens minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) kunnen we deze "parels van ons erfgoed met een extra investering geschikt maken voor de toekomst."

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Rondgang bisschop dekenaten volop bezig

Mgr. Smeets komend weekeinde naar Weert

Mgr. Smeets gaat eerste priesters wijden

Zaterdag 15 juni in kathedraal

Twee kerken Landgraaf nu echt dicht

H. Barbara Kakert en H. Michaël Eikske

Nieuw glossy magazine ‘Gezonden’

Tijdschrift over pastoraal werk in Limburg

Website katholiekleven vernieuwd

Videokanaal Nederlandse Bisschoppenconferentie

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen mei 2019

Overleden priester van het bisdom

Priester-docent Wim Kobelé

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Kantoren bisdom met Hemelvaart gesloten

Medewerkers vanaf maandag 3 juni weer bereikbaar

‘Bloempje voor het Goede Doel’ wint de Dr. Poelsprijs 2019

Het project ‘Bloempje voor het Goede Doel’ uit Geleen heeft de Dr. Poelsprijs 2019 gewonnen. Dit is woensdag 22 mei in Abdij Rolduc bekend gemaakt. Gouverneur Theo Bovens en bisschop Harrie Smeets reikten vervolgens de prijs uit. 

De Dr. Poelsprijs is een gezamenlijk initiatief van de Dienst Kerk en Samenleving in het bisdom Roermond en het Limburgs Diaconaal Fonds. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een sociaal en diaconaal project in Limburg, dat zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden. Er waren dit jaar achttien inzendingen. De prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van duizend euro. 

Bloempjes
De Stichting ‘Bloempje voor het Goede Doel’ in Geleen bestaat 10 jaar en wil er zijn voor mensen met een sociale achterstand en mensen in nood. Denk daarbij aan mensen met een verstandelijke beperking, weeskinderen in Indonesië of eenzame mensen in de directe omgeving. ‘Bloempje voor het Goede Doel’ is actief in heel Zuid-Limburg. De stichting beheert onder meer een huiskamerproject in Geleen. Daar kunnen ouderen terecht, maar worden ook kinderfeestjes gehouden. De stichting krijgt geen subsidie van de overheid, maar financiert haar activiteiten met eigen inkomsten uit onder meer sponsorbijdragen en giften van particulieren. Ook worden zogeheten ‘bloempjes’ verkocht. Dit zijn tekeningen van kinderen uit een weeshuis in Indonesië, dat door de stichting financieel wordt ondersteund.

Overige prijzen
Naast de Dr. Poelsprijs 2019 werden er nog drie prijzen uitgereikt. De tweede prijs was voor het project ‘Éngele van Zitterd-Gelaen’, dat gezinnen ondersteunt die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. De derde prijs ging naar de vrouwenontmoetingsplaats ‘Maximina Roermond’ en er was een aanmoedigingsprijs voor het project ‘Delen in meedoen’ uit Venlo. Er is woensdag ook een brochure gepresenteerd, waarin alle achttien projecten worden beschreven.

Sociale Leer
De Dr. Poelsprijs werd woensdagmiddag uitgereikt tijdens de Sociale Studiedag van de Dienst Kerk en Samenleving. Het thema van de dag luidde ‘Wij maken de toekomst …. Samen!’. In een inleidend gesprekje gaf bisschop Harrie Smeets aan dat hij op zijn rondgang door het bisdom heel veel verrassende initiatieven tegenkomt. Keynotespeaker was kerkhistoricus prof. dr. Paul van Geest van de Universiteit van Tilburg. Hij plaatste het sociale denken van de kerk in een historisch perspectief, waaruit bleek dat christenen vanaf de vroege kerk er op cruciale momenten steeds voor hebben gekozen om zich in te zetten voor de zwakkeren in de samenleving. 

Wethouder Marly Heusschen van sociale zaken van de gemeente Meerssen en Astrid Verblokt van de Kredietbank Limburg gingen vervolgens met de zaal in gesprek over de dagelijkse praktijk van sociaal engagement. 

Dr. Poels
De Dr. Poelsprijs is vernoemd naar Mgr. dr. Henri Poels, de voorman van de katholieke sociale beweging in Limburg aan het begin van de 20e eeuw. Als hoofdaalmoezenier van Sociale Werken was hij initiatiefnemer van wat nu de Dienst Kerk en Samenleving is. Een ludieke toevoeging kwam van een acteur die in de huid van de legendarische dr. Poels kroop en zijn beroemd geworden noodkistrede van meer dan honderd jaar geleden naspeelde. 

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Dag van de Hoop op donderdag 6 juni

Parochies kunnen scholen helpen

Ontmoetingsdag Biddende Moeders

Met bisschop Harrie Smeets op vrijdag 21 juni

Deze zomer Roepingentocht voor jongeren

In Den Haag en omgeving

Fotoreportage Christoffeldag 2019

De jaarlijkse Christoffeldag voor vormelingen was zaterdag 18 mei weer een gezellige boel.
Tientallen vormelingen uit parochies in het bisdom waren naar Roermond gekomen
voor een gezellige en leerzame dag. Bekijk link het volledige foto-album

Bekijk fotoreportage

Agenda

Zondag 26 mei

TV-mis vanuit Waubach

De landelijke televisiemis wordt vandaag uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach.
Aanvang: 10.30 uur op NPO2 bij de KRO

Donderdag 31 mei

Hemelvaart

Vandaag viert de Kerk het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.

Zaterdag 8 juni

Inspiratiedag Pinksteren

Hoe kun je in een druk dagelijks bestaan toch tijd vrij maken voor de Heilige Geest? Daarover gaat vandaag een Inspiratiedag. Lees verder

Zondag 9 en maandag 10 juni

Pinksteren

De Kerk viert zondag en maandag het Hoogfeest van Pinksteren. Op Tweede Pinksterdag wordt sinds vorig jaar ook het nieuwe feest van Maria, Moeder van de Kerk gevierd.

Donderdag 20 juni

Sacramentsdag

De Wereldkerk viert vandaag Sacramentsdag. In Nederland wordt het feest op zondag 23 juni gevierd. Wel vindt vandaag in de Sacramentsbasiliek in Meersen de aanstelling plaats van de nieuwe bedienaren van de eucharistie. 

-->