Vijf vragen over een missionaire parochie

De Beleidsbrief 2020 die bisschop Harrie Smeets in oktober vorig jaar publiceerde, had als ondertitel ‘Naar missionaire geloofsgemeenschappen’. In de brief geeft de bisschop aan dat alle parochies in Limburg aan het einde van dit jaar onderdeel van een federatie moeten zijn, maar hij nodigt de priesters, diakens en actieve leken ook uit om het evangelie opnieuw te verkondigen. “Dat vraagt van ons een missionaire instelling, waarbij we over grenzen en schaduwen heen durven stappen,” zo schrijft de bisschop. Vijf vragen over wat een missionaire parochie is?

 

Wat is een missionaire parochie?

De term missionair is in de Beleidsbrief van de bisschop bedoeld als het tegenovergestelde van in zichzelf gekeerd. Een parochie die alleen doet wat nu eenmaal gebruikelijk is voor een parochie en daarbij alleen oog heeft voor de mensen die regelmatig naar de kerk komen, is beslist geen missionaire parochie. Een geloofsgemeenschap die het heel gezellig heeft met elkaar, maar anderen nooit iets van zich laat horen, is niet uitnodigend, trekt geen nieuwe mensen aan en ziet zichzelf alleen maar kleiner en kleiner worden. Van zo’n parochie gaat weinig enthousiasme uit. Een missionaire parochie daarentegen probeert actief en met nieuw elan naar buiten te treden. Een missionaire parochie is niet alleen in het kerkgebouw zichtbaar maar ook – en misschien wel vooral – daarbuiten. 

 

Waarom zouden we dat doen?

Omdat Jezus ons de opdracht gegeven heeft om zijn Evangelie te verkondigen. Dat betekent letterlijk zijn 'Blijde Boodschap'. We hebben als kerk een positief verhaal te vertellen van hoop, liefde, zorgzaamheid, solidariteit en verlossing. Van geloven, word je gelukkig. Heel veel mensen in onze tijd zijn daar juist naar op zoek. Maar wie nooit iets van ons hoort, weet dat niet of blijft hangen in oude vooroordelen. De tijd dat iedereen in Limburg de boodschap van het geloof als het ware met de paplepel ingegoten kreeg, is voorbij. Daarom moeten we als Kerk opnieuw gaan vertellen én vooral ook in daden laten zien, waarom die Blijde Boodschap van Jezus zo belangrijk voor ons is. Heel misschien voelen mensen zich daardoor aangesproken, waardoor ze nieuwsgierig worden en vragen gaan stellen.

 

Moeten we dan op de markt gaan staan preken?

Dat mag. En soms werkt dat ook. Maar het is niet altijd de beste oplossing. Waar het vooral om gaat, is dat mensen in een dorp of stad weten dat een parochie er is en ook zien wat voor goede dingen een parochie allemaal doet. Dat kan heel breed zijn: van catechese op school of het bezoeken van ouderen tot het zichtbaar zijn bij de harmonie en de voetbalclub of mensen ondersteunen die problemen hebben. Er zijn honderden manieren denkbaar. Soms kun je daarbij heel nadrukkelijk iets over het geloof in God vertellen. En soms is het goed om er alleen maar te zijn en een hartelijk woord voor de mensen te hebben. Als alles wat we doen maar eerlijk en oprecht is en in lijn met waar we in de kerk over preken en voor bidden.

 

Maar we hebben maar één pastoor. Hoe moet hij dat allemaal doen?

Als het alleen van de pastoor moet komen, dan gaat het ook niet lukken. De goede man heeft ook maar vierentwintig uur in een etmaal. Daarom spreekt de bisschop in zijn Beleidsbrief bewust niet van missionaire priesters, maar van missionaire parochies. Daardoor mag iedereen zich aangesproken weten die zich bij de parochie betrokken voelt: het pastorale team, de leden van het kerkbestuur, de vrijwilligers en alle parochianen. Iedereen die zich verbonden voelt met de katholieke Kerk in het algemeen en met zijn of haar eigen parochie in het bijzonder mag zich uitgenodigd weten om het geloof uit te dragen. Al is het maar door zelf het goede voorbeeld te geven in het persoonlijk leven. Maar nog beter is het om actief mee te doen in werkgroepen, gespreksgroepen, bij de organisatie van activiteiten of welke klusjes zich ook aandienen. Geloven is een werkwoord. Daar moet je iets voor doen.

 

Wat heeft dit met de reorganisatie van parochies te maken?

Als iedere parochie in z’n eigen kleine kringetje blijft ronddraaien, komen we niet vooruit. We zijn als geloofsgemeenschap de afgelopen jaren kleiner geworden, maar onze ‘jas’ is even groot gebleven. Die slepen we als het ware met ons mee. Als we nu een kleinere jas aantrekken, kunnen we ons – om het zo maar te zeggen – veel makkelijker bewegen en houden we energie over om dat te doen wat Jezus van ons vraagt: zijn Blijde Boodschap verkondigen. Natuurlijk weet de bisschop ook dat dit niet meteen morgen geregeld is en dat de kerken ook niet meteen weer vol zitten. Maar dat kan nooit een reden voor ons zijn om het licht uit te doen en de deur te sluiten. We kunnen wel onze parochiefederaties zodanig inrichten dat we alle bestuurlijke dingen efficiënt kunnen regelen en daarnaast tijd over houden om nieuwe manieren te bedenken en uit te proberen om het geloof naar de mensen te brengen. Dan zijn we missionair bezig.

De Beleidsbrief 2020 van bisschop Harrie Smeets is in oktober 2020 gepubliceerd. 

Download beleidsbrief

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Jubilea priesters en diakens in 2021

Wie viert er een wijdingsjubileum?

Mailadressen parochiesecretariaten

Inventarisatie contactadressen

Info-ochtend theologische opleiding

Op zaterdag 20 februari

KRO-missen vanuit het bisdom Roermond

Waubach en Passiespelen

Missiebureau hielp bijna 30.000 mensen

Met campagnes en collectes in 2020

Vacature vertegenwoordiger Mediaraad L1

Vertegenwoordiger 'geestelijke stromingen' gezocht

Maak kennis met de Parochiebladenservice

Kant en klare berichten voor parochieblad

Overleden priesters bisdom Roermond

Overleden in afgelopen periode

Catharijneconvent: Enquête Van God los?

Over veranderingen in kerk in jaren '60


Landelijke Start Actie Kerkbalans op 22 januari

Deze maand wordt weer de Actie Kerkbalans gehouden. Voor veel parochies is dit hun belangrijkste bron van inkomsten. Zeker in deze coronatijd is het voor parochies belangrijk dat ze contact houden met hun parochianen, onder meer via de Actie Kerkbalans. Het is een goed moment om nog eens uit te leggen wat de kerk – buiten de liturgievieringen – ook nog allemaal doet en waarom het van belang is dat gelovigen hieraan blijven meebetalen.

Ook dit jaar zal er rondom Actie Kerkbalans een landelijk persmoment zijn om aandacht voor de campagne te vragen. Tijdens een perspresentatie op vrijdag 22 januari worden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de rol van de Kerk in coronatijd en de bereidheid van parochianen om hun parochie financieel te ondersteunen. De perspresentatie vindt plaats in de Pieterskerk in Utrecht. Vanwege de lockdown is de presentatie volledig online en voor iedereen live te volgen via een livestream.

Tijdens deze perspresentatie worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd door Frank van Kooten van onderzoeksbureau Citisens. Bisschop Gerard de Korte van 's-Hertogenbosch is aanwezig om zijn reactie te geven op het onderzoek. Daarnaast geven onder anderen Gert-Jan Segers van de Christenunie en pastoor Jan-Jaap van Peperstraten (bekend als twitterpastoor) via een filmpje een persoonlijke reactie op de onderzoeksresultaten en laten zij zien hoe groot de veerkracht van de kerken gedurende de Covid-19-pandemie is.

 

Aangescherpte maatregelen

Ondanks de coronamaatregelen is het goed mogelijk om lokaal een Actie Kerkbalans te organiseren. Brieven met een verzoek om een bijdrage bij parochianen bezorgen en ophalen kan in principe coronaproof. Voor de zekerheid is er toch een coronaprotocol opgesteld. Het is belangrijk dat parochies dit delen met de vrijwilligers die langs de deuren gaan om brieven te bezorgen. Parochies die een digitale versie van de Actie Kerkbalans willen organiseren, kunnen op de landelijke site een stappenplan hiervoor vinden.

Parochies die bij de start van Actie Kerkbalans een eigen startmoment organiseren, bijvoorbeeld door het uitrollen van de rode loper, worden geadsiveerd om ervoor te zorgen dat dit coronaproof gebeurt. Dat wil zeggen met alleen het aantal mensen dat nodig is om het via de livestream uit te zenden, op anderhalve meter afstand en in achtneming van alle andere coronamaatregelen die gelden in uw kerkgebouw.

 

Online promotie Actie Kerkbalans

Dit jaar wordt Actie Kerkbalans gepromoot via social media. Via Facebook worden advertenties getoond met de oproep om aan Actie Kerkbalans te geven. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze posts te delen via hun eigen social media-accounts!

Download coronaprotocol Download stappenplan digitale campagne Volg Actie Kerkbalans op facebook

PDF download

Pastorale projecten

Online jongerenbijeenkomst WJD@home

Jongeren op weg naar WJD 2023

Vier nieuwe online catecheseseries

Initiatief van JongKatholiek

Hernieuwde oproep KNR-waarderingsprijs

Religieuzen willen verschillen overbruggen

Kerk en synagoge: ‘Plaats van samenkomst rondom het Woord van God’

Kerken en synagogen zijn plaatsen van samenkomst rond het Woord van God. Die bijzondere plekken in het christendom en het jodendom staan dit weekeinde centraal tijdens de jaarlijkse Dag van het Jodendom (zondag 17 januari).

Die dag is een aantal jaren geleden ingevoerd om de verbondenheid tussen joden en christenen te markeren. Die verbondenheid is onder andere terug te vinden in een aantal overeenkomsten in de gebedshuizen: kerk en synagoge. Zowel in de gebouwen als in de eredienst zijn er naast verschillen ook heel wat raakvlakken.

Om daarmee kennis te kunnen maken had de Resonansgroep Jodendom-Katholieke Kerk in Limburg voor zondag 17 januari een excursie willen organiseren met een bezoek aan de enige actieve synagoge in ons bisdom – in Maastricht – en de vlakbij gelegen Sint-Servaasbasiliek. Maar door de coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk.

Als alternatief is de voordracht die zondagmiddag gehouden zou worden over de synagoge en de verschillen en overeenkomsten met de katholieke liturgie online gezet. Het thema van de lezing en van de Dag van het Jodendom (Plaats van samenkomst rondom het Woord van God) sluit ook aan bij de Zondag van het Woord van God, die door paus Franciscus is vastgesteld op de derde zondag door het jaar. Dit jaar is dat op 23/24 januari, precies een week na de Dag van het Jodendom en aan het einde van de internationale Week van Gebed om eenheid.

Lees volledige tekst over Kerk en Synagoge

PDF download

Agenda

Vrijdag 15 januari

H. Arnold Janssen

Vrije gedachtenis van de H. Arnold Janssen,
stichter van de congregaties van de
Missionarissen van Steyl (s.v.d-paters),
Dienaressen van de H. Geest (blauwe zusters) en
Dienaressen van de H. Geest van de Altijddurende Aanbidding (roze zusters) 

Zaterdag 16 t/m zaterdag 30 januari

Actie Kerkbalans

Jaarlijkse fondwervingsactie van de gezamenlijke kerken in Nederland. 
Zie ook bericht

Zondag 17 januari

Dag van het Jodendom

Jaarlijkse dag van het Jodendom in de katholieke kerk. 
Zie ook bericht

Maandag 18 t/m maandag 25 januari

Week van Gebed

Internationale Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. 
Zie ook bericht

Zondag 24 januari

Zondag van het Woord van God | TV-mis Waubach

Paus Franciscus heeft deze zondag speciaal aangewezen om extra aandacht te besteden aan de verkondiging het Woord van God.

 

De televisiemis van de KRO komt deze zondag vanuit de
St.-Josephkerk in Landgraaf-Waubach, om 10.00 uur op NPO2. 

Dinsdag 2 en woensdag 3 februari

Maria Lichtmis | H. Blasius

Op dinsdag 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer, bekend als Maria-Lichtmis. Daags erna, op woensdag 3 februari, viert de Kerk het feest van de H. Blasius en kan de Blasiuszegen worden uitgereikt. In veel parochiekerken zal ook in de weekendvieringen aandacht hieraan worden besteed.  

 

Op 2 februari wordt in veel religieuze gemeenschappen ook stilgestaan bij de dag van het Godgewijde leven.

 

Donderdag 11 februari

Feest O.-L.-V. van Lourdes | Wereldziekendag

Op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes viert de Kerk ook Wereldziekendag.   
Lees boodschap van de paus b.g.v. van Wereldziekendag

Zondag 14 t/m dinsdag 16 februari

Carnaval

Voorafgaand aan de Vasten is het drie dagen Carnaval. De kantoren van het bisdom Roermond zijn op maandag 15 en dinsdag 16 februari gesloten.

Woensdag 17 februari

Aswoensdag

Vasten- en onthoudingsdag. Vandaag start de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. Vandaag start ook de jaarlijkse campagne van de Vastenactie.  
Zie ook bericht over uitdelen askruisje

-->