Pastoraal nabij zijn in coronatijd

Het coronavirus heeft ook het leven in de parochies in Limburg danig op z’n kop gezet. Niet alleen het wegvallen van reguliere kerkdiensten zorgt voor veel onwennigheid, ook de onmogelijkheid om op huisbezoek te gaan en pastorale gesprekken met mensen te voeren, zit menige priester dwars. Al leidt dit hier en daar ook tot creatieve oplossingen.

Juist in tijden van corona is het de opdracht van de Kerk om mensen pastoraal nabij te zijn. Dat klinkt heel voor de hand liggend, maar is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Want hoe bereik je mensen als je ze niet mag ontvangen en ook niet naar ze toe mag gaan? “Je voelt je tekort komen,” laat deken Jos Spee van Venlo desgevraagd weten. “Je wilt er graag voor de mensen zijn, maar je bent ingeperkt.”

Veel priesters maken daarom dankbaar gebruik van technische hulpmiddelen. “De mensen die ik normaal gesproken opzoek, heb ik nu allemaal opgebeld om toch even met ze te praten,” zegt Spee. “De voorbereiding van uitvaarten gaat nu vaak met een videoverbinding of met de telefoon op de speaker, zodat je toch met meer mensen tegelijk kunt spreken. Maar het voelt als zeer afstandelijk.” Mensen in het ziekenhuis of zorgcentrum bedienen, kan soms wel, maar alleen met de nodige beschermende middelen. “Ook dat voelt als heel afstandelijk en zeker niet persoonlijk,” zegt Spee.

Pastoor Lambert Creemers van Maasbracht en omgeving herkent dat gevoel van afstandelijkheid. “Ik bel heel veel met mensen om te ze laten weten dat ik aan ze denk. Maar het voelt toch heel vreemd. Bij uitvaarten is er normaal gesproken een heel persoonlijk gesprek met de nabestaanden. Dat huiskamergevoel is er niet als het via de telefoon gaat.” De uitvaarten zelf vinden in heel kleine kring plaats. Soms ook met behulp van een videoverbinding, waardoor familieleden elders toch een beetje het gevoel hebben dat ze erbij zijn.

Positieve reacties
Ook pastoor René Schols van Maastricht-West houdt vooral op digitale wijze contact met zijn parochianen. “Heel veel gaat met filmpjes en streams,” zegt hij. “Als we de mis op internet uitzenden, kijken er zelfs meer mensen dan er normaal gesproken op dat moment in de kerk zouden zitten.” Ook de vergaderingen met het kerkbestuur houdt Schols nu via conference calls en dat loopt prima zegt hij. Verder probeert hij veel parochianen – met name de ouderen en de zieken – op te bellen. “Mensen reageren heel blij,” zegt hij. “Ik merk dat het heel erg op prijs gesteld wordt als de parochie iets van zich laat horen.”

Die ervaring hebben ook andere priesters. Pastoor René Pisters en kapelaan Rajan Arulraj hebben met Pasen op zesduizend adressen in Simpelveld, Bocholtz en Ubachsberg een kaartje met een persoonlijke paasboodschap laten bezorgen. “Dat is goed ontvangen,” zegt Pisters. “Mensen stellen het op prijs om een persoonlijk teken van leven van de pastoor te ontvangen.”

“Je wilt er graag voor de mensen zijn, maar je bent ingeperkt.”

Cadeautje
Ook Pisters en zijn kapelaan bellen veel met parochianen, maar ze ondernemen ook allerlei andere initiatieven om in contact te blijven. Zo stuurde kapelaan Arulraj een e-mail met een paaswens naar alle misdienaars en acolieten. Komende zondag zou in Simpelveld de eerste-communieviering plaatvinden. “Die is vooralsnog verplaatst naar september. Voor de kinderen en de ouders is dat natuurlijk een hele teleurstelling,” zegt Pisters. “Daarom gaan we zondag bij alle communicantjes thuis een kleine attentie aan de deur afgeven. Zo is er toch wat persoonlijk contact.”

Een cadeautje afgeven, gebeurde afgelopen dagen op meer plekken. “In een van de verpleeghuizen hier in Venlo hebben we met Pasen alle bewoners een bloemetje kunnen bezorgen en een kaartje met een persoonlijke tekst van mij,” zegt deken Spee. Pastoor Creemers vertelt dat vrijwilligers in Ohé en Laak, waar hij ook pastoor is, huis-aan-huis paaseitjes bezorgd hebben. “Dat werd in het dorp zeer op prijs gesteld. Maar ik realiseer me ook dit in een kleine parochie veel makkelijker te realiseren is dan elders. Hier in Maasbracht heb ik gelukkig wel veel gesprekjes met parochianen als ik de hond uitlaat. Je hoort dan toch de nodige zorgen en ook de angst van mensen of het ze virus zullen oplopen of dat ze gespaard blijven. Sommigen reageren ook heel laconiek. Dat blijft. Je merkt ook dat het te lang duurt voor mensen.”

Palmtakjes
In veel kerken is ervoor gekozen om vieringen te streamen of op een andere wijze uit te zenden. “We hebben nog geen mogelijkheden om te streamen,” zegt Spee, “Maar we hebben wel een keer een viering via de Stadsomroep kunnen uitzenden.” De deken van Venlo merkt ook dat veel mensen toch even de Sint-Martinusbasiliek binnenlopen. “Voor Goede Vrijdag hadden we een boekje met de kruisweg gemaakt. Daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt. Maar uiteraard allemaal individueel, niet gezamenlijk.” Ook in Maasbracht bezoeken meer mensen dan normaal de dagkapel. “Het valt me op dat er veel meer kaarsen opgestoken worden. Ook de palmtakjes die we daar hadden neergelegd, vonden gretig aftrek,” zegt Creemers.

In Maastricht-West hebben de zieken en ouderen die bij de parochie bekend zijn een kaart met een palmtakje thuisbezorgd gekregen. Ook zijn door kinderen gemaakte Palmpasenstokken rondgebracht. Op Paaszaterdag heeft pastoor Schols de parochie vertegenwoordigd tijdens de Paaswake in de Sint-Servaasbasiliek, die door RTV-Maastricht werd uitgezonden. “Ik was erbij om de mensen in de parochie te laten zien dat ik voor hen bid.”

In Simpelveld waren de palmtakjes zelfs binnen twee uur al helemaal op. Pisters: “Ik krijg heel wat vragen van mensen die in zorgcentra werken of ik nog palmtakjes heb die ze aan de bewoners kunnen geven.” Samen met zo’n vijftig kinderen van de plaatselijke basisschool had de parochie ook al ‘brievenbuspalmpaaskruisjes’ gemaakt. “Dat zijn Palmpasenstokken op miniformaat, die in een luciferdoosje passen,” legt de pastoor uit. “De kinderen hebben die leuk versierd en zijn die met een persoonlijke Paaswens bij ouderen in de brievenbus gaan duwen.”

“Berichtjes met ‘we denken aan je’ zijn prima, maar het mag ook wel wat dieper gaan. Uiteindelijk heeft Christus ons een prachtige boodschap nagelaten en die mag verteld worden.”

Evangelisatie
Het lijkt er wel op alsof de coronacrisis in Simpelveld veel creativiteit losmaakt. “Ik vind dat ook een goede zaak,” zegt Pisters. “Stilzitten kan altijd nog. Als ik door het dorp loop, zeggen de mensen ‘u zult wel niets te doen hebben, nu er geen missen zijn.’ Maar ik heb het drukker dan ooit. Ik vind dat ik mij als pastoor moet laten zien en contact moet leggen. Deze week ga ik op pad met een man die een klein draaiorgeltje heeft. We gaan dan bij de zorgcentra wat muziek maken om de mensen te laten weten dat we aan ze denken.”

In tegenstelling tot andere parochies heeft Pisters er bewust voor gekozen om die vieringen in zijn parochiecluster niet te streamen. Wel is er vlak voor Pasen een video verschenen, waarin mensen uit het dorp een Bijbelverhaal vertellen. Deze is inmiddels zo’n negenhonderd keer bekeken. “We zoeken bewust naar mogelijkheden om te evangeliseren,” zegt Pisters. “Berichtjes met ‘we denken aan je’ zijn prima, maar het mag ook wel wat dieper gaan. Uiteindelijk heeft Christus ons een prachtige boodschap nagelaten en die mag verteld worden. Met zo’n video bereiken we ook mensen die normaal nooit in de kerk komen, maar nu wel heel positief reageren. Met Pinksteren willen we weer zoiets doen. Het raakt mensen toch. Als pastoor wil ik mensen nabij zijn en ik verzin graag nieuwe manieren om dat te doen.”

In tal van parochies in Limburg wordt gezocht naar creatieve manieren om in deze coronatijd parochianen op afstand toch nabij te zijn. Initiatieven die bij het bisdom gemeld worden, krijgen een vermelding op een speciale pagina op de website van het bisdom.

Bekijk het overzicht met alle initiatieven Zelf een initiatief aanmelden

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Vraag parochianen om extra bijdrage

Advies bisdom aan parochies

Veel kerkelijke activiteiten afgelast

Als gevolg van coronacrisis

Nieuw model jaarrekening voor parochies

Te downloaden van website bisdom

Lage opbrengst Vastenactie verwacht

Missiebureau richt zich op coronaproblemen in missielanden

Kent u onze wekelijkse nieuwsbrief al?

Elke vrijdag laatste bisdomnieuws in uw mailbox

Overleden Limburgse priesters en diakens

Overleden in afgelopen periode

Werkboek bij bestseller 'Als God renoveert' verschenen

Het congres ‘De Missionarie Parochie’ is verschoven naar 5 en 6 november. Het landelijk congres over parochievernieuwing zou eigenlijk op 24 en 25 maart in het Brabantse Oudenbosch plaatsvinden, maar dit kon door de coronacrisis niet doorgaan. Wel is het werkboek bij de beststeller 'Als God renoveert' verschenen.

De organisatie heeft in overleg met de Canadese priester James Mallon – de belangrijkste spreker – de nieuwe data in november geprikt. Uiteraard in de hoop dat de situatie dan zover genormaliseerd is dat er weer bijeenkomsten kunnen worden gehouden. “We menen er verstandig aan te doen door te gaan met de voorbereidingen,” zo laat de organisatie van de conferentie weten. Voor de tweedaagse conferentie in maart hadden zich binnen enkele weken meer dan duizend mensen aangemeld.

“Reacties uit heel Nederland en België doen ons beseffen dat de conferentie een teken van hoop is. Iets om naar uit te kijken,” aldus de organisatoren, die daarom niet te lang willen wachten om zo veel als mogelijk extra kosten vanwege het verplaatsen te vermijden. De aangemelde bezoekers voor de tweedaagse conferentie hebben persoonlijk bericht gekregen waarin de mogelijkheden voor hun deelname wordt toegelicht.

Werkboek verschenen
Het congres over parochievernieuwing is opgezet rond het boek ‘Als God renoveert’ van Mallon. Hierin beschrijft hij hoe hij met relatief eenvoudige middelen allerlei nieuwe initiatieven in zijn eigen parochie van de grond heeft weten te tillen. Uitgeverij Adveniat heeft bij de internationale bestseller nu ook het werkboek in het Nederland uitgegeven dat Mallon geschreven heeft. Hierin is een stapsgewijze handleiding te vinden om tot parochievernieuwing te komen.

In het werkboek, dat 220 pagina's telt, worden handreikingen gedaan om als kerk een cultuuromslag te kunnen maken: van een geloofsgemeenschap die op de winkel past naar een parochie die wil bloeien. James Mallon komt in dit werkboek met concrete voorstellen voor een visie en strategie, doet suggesties voor leiderschap, geeft aan hoe een priester mensen om zich heen kan verzamelen die hem ontlasten, maakt duidelijk wat je kunt doen om het weekend centraal te stellen en geeft handvatten voor een andere sacramentenvoorbereiding.

Het handboek zou tijdens de conferentie van eind maart worden gepresenteerd. Hoewel de conferentie niet doorging, is het werkboek wel verschenen en verkrijgbaar bij uitgerij Adveniat. 

Meer weten over het werkboek

PDF download

Pastorale projecten

Gezinspastoraat verder met vrijwilligers

Gezinsweekeinden blijven mogelijk bestaan

Hele jaar campagne voor Roepingenzondag

Thema 2020: Je komt als geroepen

Boekhandel Carolushuis gesloten

Bestellen niet meer mogelijk


‘Liturgie vieren is nu indringender’

door Ed Smeets, vicaris voor liturgie en kerkmuziek

Normaal gesproken staan op deze plek de berichten van de Dienst Liturgie en Kerkmuziek. Aankondigingen vaak van bijeenkomsten, cursussen of bijzondere vieringen. Door de coronacrisis is door de meeste activiteiten een streep gezet. Tot 1 juni kan er sowieso niets plaatsvinden. Wat daarna mogelijk is, is nu nog niet duidelijk. In plaats van de gebruikelijke berichten een kleine beschouwing van vicaris Ed Smeets voor liturgie en Kerkmuziek.

Het zijn rare tijden. We hebben de viering van het Paasfeest net achter ons, en je weet in gelovig vertrouwen dat de verrezen Heer je niet alleen laat, maar uiterlijk oogt alles alsof de grafrust van Stille Zaterdag de sprong naar Pasen dit jaar gemist heeft. Vieringen in lege kerken, een paus moederziel alleen in de Sint-Pieter, alle hartelijkheid en Paaswensen op een meter vijftig.

Wat je dit jaar in ieder geval niet kunt zeggen, is dat het altijd van hetzelfde is. Ineens vieren we heel anders en op punten wellicht meer bewust of indringender dan anders. Bepaalde vaste teksten komen door de duisternis van het isolement ineens in een heel ander licht te staan. Ook de plaatjes van de paus op Eerste Paasdag waren dit jaar eens niet inwisselbaar met andere keren. Met heel wat deuren gesloten, zijn er tegelijk heel wat vensters geopend.

Het is met veel waardering en dank dat we zien dat parochies en priesters uitstekend hun best hebben gedaan de vieringen en Paaswensen bij mensen thuis te brengen. Met grote inventiviteit was het mogelijk dat uit haast elke plaats of regio gestreamd of uitgezonden werd. Het is natuurlijk geen vergelijking met de daadwerkelijke deelname aan de liturgie in de kerk, maar in deze tijden van nood blijkt het een welkome geste. En andere parochies hebben zich, ondanks alle beperkingen, er aan gegeven mensen thuis op een of andere manier hun een Paaswens over te brengen.

Gaten in de kalender
Hoe het verder gaat? We zijn er nog lang niet. Hoe het nieuwe normaal dadelijk uitpakt en wat dat dan allemaal gaat betekenen, moet nog afgewacht worden. Ondertussen blijven de vieringen opgeschort, niet alleen de reguliere, maar ook veel bijzondere gebeurtenissen zoals Eerste Heilige Communie en Vormsel. En ook de Sacramentsprocessies staan inmiddels al onder grote druk. Terwijl met name kleine parochies er onder lijden dat er nauwelijks of niets meer te doen lijkt in hun kerken.

Ook allerhande – om niet te zeggen alle – activiteiten en plechtigheden in en vanuit het bisdom zijn opgeschoven naar later, zonder dat er vooralsnog concrete data te noemen zijn. De jaarkalender die normaal het kerkelijk leven organiseert, slaat minstens dit hele voorjaar grote gaten. Van ons allemaal wordt geduld gevraagd, veel geduld. En gezond verstand voor het moment dat de omstandigheden ons dadelijk weer wat vrijheden geven: niet alles kan dan tegelijk ingehaald worden. Of dat we doen alsof deze crisis er niet is geweest. Evenmin als er veel zicht is op de ontwikkeling van het virus in de nabije toekomst, is er ook nog weinig zinvols te zeggen over de tijd erna.

De Dienst Liturgie en Kerkmuziek doet haar best om met aandacht en inspiratie de parochies door deze tijd heen te begeleiden. Er komen veel vragen binnen over de meest uiteenlopende thema’s, die vaak beantwoord moeten worden met een pragmatische invulling en binnen de mogelijkheden of onmogelijkheden die we op dit moment hebben. Mocht er daadwerkelijk nieuws te melden zijn, dan melden we het graag meteen. Maar vooralsnog lijken we op de leerlingen van de Heer tussen Pasen en Pinksteren: er is besef van wat er gebeurd is, maar de Geest die nieuw leven en ware kracht schenkt, moet nog komen. Alleen God weet wanneer en hoe… Aan ons is het met moed en vertrouwen dat te doen wat we op dit moment kunnen en moeten doen.

(c)Foto: Ramon Mangold

PDF download

Agenda

Zondag 19 april

Beloken Pasen / Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Bisschop Harrie Smeets viert de (besloten) eucharistieviering in de Pancratiuskerk in Heerlen. Deze wordt door RTV Parkstad (Ziggo kanaal 40 in regio Zuid-Limburg) op tv uitgezonden. Aanvang: 10.00 uur.

Maandag 27 april

Koningsdag

In verband met de viering van Koningsdag zijn de kantoren van het bisdom Roermond vandaag gesloten.

Zondag 3 mei

Roepingenzondag

Op de vierde zondag van Pasen viert de Kerk wereldwijd Roepingenzondag. Vandaag wordt speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Zondag 10 mei

TV-mis Waubach

De reguliere tv-mis van de KRO wordt vandaag uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. Vanwege de Zondag voor de Oosterse Kerken wordt deze viering muzikaal omlijst met muziek uit de christelijke traditie in het Midden-Oosten. Aanvang 10.00 op NPO2

-->