Suggesties om samen Kerstmis 2020 te vieren

Het bisdom Roermond heeft een lijst met ideeën online gezet die parochies kunnen gebruiken als alternatief voor hun programma tijdens de kerstdagen. Op de lijst staat onder meer een volledig uitgewerkt draaiboek voor een kerstwandeling. Maar ook ideeën als ‘kindje wiegen’, ‘maak Kerstmis langer’ en ‘een thuis-gebedsdienst’ worden genoemd.

Hoe vieren we dit jaar Kerstmis? Die vraag zal in menige parochie al zijn gesteld. De coronamaatregelen blijven vooralsnog beperkingen opleggen, waardoor we dit jaar geen bomvolle kerken tijdens de nachtmissen zullen zien. Toch zal er bij veel mensen tijdens de kerstdagen behoefte zijn aan een moment van bezinning. In dit bijzondere jaar wellicht nog meer dan andere jaren.

Voorbeeldwandeling
Om parochies op weg te helpen om tijdens de kerstdagen toch iets te kunnen aanbieden, heeft het bisdom een lijst met suggesties opgesteld van kleinschalige activiteiten die aangeboden kunnen worden. Het meest gedetailleerd uitgewerkt is een idee van kapelaan Marcin Fratczak uit Horst, die een compleet draaiboek heeft gemaakt voor een kerstwandeling '7 Stappen voor God om in jou geboren te worden'. De route van zo’n drie kilometer doet onderweg een aantal halteplekken aan waar met behulp van kerststallen of losse beelden een deel van het kerstverhaal kan worden verteld. Wie de hele route loopt, komt alle figuren uit de kerststal tegen.

Naast een routebeschrijving, heeft Fratczak ook een inhoudelijke tekst gemaakt, die wandelaars onderweg zelf kunnen lezen of voorlezen. De wandeling is ook heel geschikt om met gezinnen te lopen en de kinderen onderweg zelf de route te laten zoeken. In het voorbeeld loopt de wandeling door Horst, maar elke parochie kan deze aanpassen aan haar eigen omgeving en situatie. Het volledige draaiboek is te downloaden van de website van het bisdom. Parochies die vragen hebben over de uitvoering kunnen zich wenden tot kapelaan Fratczak.

Stille Nacht zingen
Een ander idee komt van pastoor Rainer Kanke van Echt. Hij heeft de moeite genomen om voor elke dag van de Advent een heel korte bezinning te schrijven. Per dag niet meer dan één of twee zinnen. Lang genoeg om bijvoorbeeld te gebruiken voor social media. Ook deze teksten zijn te downloaden van de site van het bisdom en voor iedereen vrij te gebruiken. Een lid van het kerkelijk zangkoor uit Nieuwstadt bedacht dat het mooi zou zijn als op Kerstavond zoveel mogelijk mensen op een bepaald tijdstip buiten staan om individueel het Stille Nacht te zingen, net zoals er eerder dit jaar ook gezamenlijk geapplaudisseerd is voor de mensen in de zorg. Het bisdom neemt dit idee over en stelt voor om dit op Kerstavond om 23.00 uur te doen. 

De volledige lijst met suggesties is te vinden op de website van het bisdom Roermond. Tevens is iedereen uitgenodigd om deze lijst aan te vullen. Heeft u een goed idee? Heeft uw parochie wellicht al een plan uitgewerkt, laat het ons weten, zodat deze aan de lijst kunnen worden toegevoegd. Let op: alle ideeën moeten wel coronaproof uit te voeren zijn!

Bekijk suggesties om Kerstmis te vieren Zelf ideeën aanmelden

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Tarieven misstipendia 2021 iets verhoogd

Rouw- trouwdiensten iets duurder

Adventsbrief voor 1e zondag Advent

Tekst wordt tijdig rondgestuurd

Kerkbalans onderzoekt betrokkenheid

In deze coronatijd

Aangevulde versie Naamlijst verschenen

Online of papieren versie te bestellen

Online voorbereiding Vastenactie

Zaterdag 21 november Startdag

Webinar over missionaire parochie

Op dinsdag 1 december

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen november 2020

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Oud-rector Thijs Smits o.f.m. overleden

Op donderdag 5 november

Nieuwe werkmap eerste communieliedjes

‘Ik zing, want ik ben blij!’ Zo heet een nieuwe werkmap met liedjes voor de catechese en de viering van de eerste heilige communie, die de Gregoriusvereniging en VNK Limburg hebben samengesteld. De werkmap is bedoeld ter ondersteuning van parochies en werkgroepen die elk jaar de eerste communieviering voorbereiden. Afgelopen weekeinde is het project aan een eerste groep gebruikers gepresenteerd en komend weekeinde gebeurt dat voor een tweede keer.

In de map ‘Ik zing, want ik ben blij’ staan catechetische suggesties met aansprekende illustraties en zo’n dertig liedjes met partituur die bij de eerste communie passen. Bij de map hoort ook een CD met de muziek. De map is samengesteld door een werkgroep van mensen uit het werkveld van de kinderzang.

De werkmap communieliedjes is een samenwerkingsproject van de Gregoriusvereniging (de koepel van kerkkoren) en het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L). Zij willen hiermee het enthousiasme van de kinderen na de communie vasthouden en proberen hen aansluiting te laten vinden bij nieuwe of bestaande jeugdkoren.

De eerste presentatie vond zaterdag 14 november plaats in Venray-Leunen. Een tweede bijeenkomst is gepland op zaterdag 21 november in Gulpen. Een eerder geplande presentatie op 7 november in Susteren kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Bij de bijeenkomsten in Venray en Gulpen zijn belangstellenden nog van harte welkom. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Voor elke bijeenkomst wordt een entreeprijs gevraagd van € 10. Voor dat bedrag ontvangt men ter plekke de map. Nadien is de map te bestellen voor € 12,50.

Presentatie
Zaterdag 21 november 2020 14.00 uur – 15.00 uur
Parochiezaal Kapelaan Pendersplein 10, Gulpen

 

Aanmelden voor de presentatie Werkmap bestellen

PDF download

Pastorale projecten

Academie Rolduc: Corona van dichtbij

Lezing door geestelijk verzorger Hans Kling

Logo WJD Lissabon 2023 gepresenteerd

Maria en 'op weg gaan' belangrijke thema's

Columns uit De Sleutel gebundeld

Francis Keyers: Geloof in de praktijk

Lesmateriaal Week Katholiek Onderwijs

Van 14 tot en met 18 december

Adventsactie: armoede en ondervoeding

Eén op de zeven baby’s heeft te laag geboortegewicht!

Oud-missiesecretaris Calo vraagt hulp

Voor slachtoffers van orkanen op Filipijnen

Fotoalbums wijding en missio canonica

Op zaterdag 31 oktober zijn in de kathedraal in Roermond
maar liefst zes nieuwe transeunt diakens gewijd.
Volgend jaar zullen zij hun priesterwijding ontvangen.
Een goede week later – op zondag 8 november –
kregen twaalf nieuwe catechisten hun missio canonica  of getuigschrift uitgereikt.
Zij gaan als vrijwilliger in parochies aan de slag.

Bekijk foto’s diakenwijding Bekijk foto’s Missio-verlening

Agenda

Woensdag 25 november

#Redwednesday

Zeker 37 kerken in Limburg doen vandaag mee aan de actie #Redwednesday. De kerken zijn rood verlicht om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen en andere gelovigen in de wereld.
Meer weten >>>   

Donderdag 26 november

Priesterraad

De priesterraad van het bisdom Roermond komt vandaag online bij elkaar.

Zaterdag 28 en zondag 29 november

1e Zondag van de Advent

Dit weekeinde viert de Kerk de 1e Zondag van de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.

Dit weekeinde wordt in de kerken in Limburg ook de Adventsboodschap van bisschop Smeets voorgelezen.

 

Zaterdag 5 en Zondag 6 december

2e Zondag van de Advent

Dit weekeinde viert de Kerk de 2e Zondag van de Advent.

Maandag 7 december

Installatie nieuwe kanunniken

Vandaag vergadert het Kathedraal Kapittel van het bisdom samen met de Raad voor Economische Aangelegenheden. Voorafgaand aan de vergadering worden pastoor Peter van der Horst en pastoor Harry Quaedvlieg geïnstalleerd als kanunnik. 

 

Dinsdag 8 december

Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen

Op 8 december viert de Kerk het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Zij is de patrones van het bisdom Roermond. 

Zaterdag 12 en zondag 13 december

3e Zondag van de Advent / Zondag Gaudete

Dit weekeinde viert de Kerk de 3e Zondag van de Advent. Kerstmis komt dichterbij. 

Op zondag 13 december wordt de wekelijkse televisiemis van de KRO uitgezonden vanuit de SInt-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. Voorafgaand is mgr. Smeets te gast in het programma Geloofsgesprek. Aanvang: 9.45 uur op NPO2. 

-->