Alpha-cursus kan parochies helpen

Een van de meest succesvolle methodes op dit moment om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan over het geloof, is de zogeheten Alpha-cursus. Vooral voor mensen aan de rand van de kerk of net erbuiten blijkt Alpha een heel positieve manier van evangelisatie te zijn. Het bisdom ondersteunt dit project van harte in het kader van de vitalisering van de parochies in Limburg.

“Een Alpha-cursus is een manier om mensen opnieuw kennis te laten maken met het geloof,” zegt kapelaan Luc Simons, die als medewerker parochievitalisering van het bisdom het opzetten van Alpha-groepen in Limburg begeleidt. “Een bijeenkomst begint altijd met een gezamenlijke maaltijd. Dat is een ontspannen manier om elkaar wat beter te leren kennen en je raakt eigenlijk vanzelf al in gesprek.” Na de maaltijd houdt iemand een korte inleiding over een religieus onderwerp. “Dat gaat steeds over eenvoudige vragen die heel veel mensen zich stellen,” zegt Simons: “Wie is Jezus, hoe en waarom je de Bijbel lezen, wat is bidden, hoe zit dat met de kerk? Na de inleiding gaan de deelnemers in kleine groepjes over dat onderwerp met elkaar in gesprek.”

Tien avonden
De internationale organisatie van de Alpha-cursus heeft zo’n veertien thema’s geselecteerd, die op deze manier besproken kunnen worden. Een Alpha-cursus bestaat uit ongeveer tien avonden en bij voorkeur ook een gezamenlijk weekend. “Tijdens de bijeenkomsten worden de basisthema’s van het christelijk geloof besproken,” legt Simons uit. “Als je wekelijks bij elkaar komt, heb je binnen drie maanden de hele cursus doorlopen. Dan is het in principe ook klaar. Mensen zijn er geen jaren aan gebonden en dat maakt het behapbaar. Maar de ervaring leert dat de meesten groepen na drie maanden een vervolg willen.” Dat vervolg zou een geloofscursus kunnen zijn of een zogeheten Alpha-café, bijeenkomsten waarbij mensen bij een kop koffie met elkaar het gesprek aangaan.

De Alpha-cursus is ooit in Londen ontstaan in een Anglicaanse parochie en werd daar direct een succes. Het initiatief werd in andere plaatsen overgenomen en de methode wordt nu wereldwijd in christelijke kerken – katholiek én protestant – gebruikt om mensen die interesse hebben in het geloof op een laagdrempelige manier daarbij te helpen. James Mallon, de schrijver van het populaire boek ‘Als God renoveert’ prijst de methode ook aan.

Olievlekwerking
Het aantal deelnemers aan een cursus kan variëren van ongeveer zes tot wel vijfentwintig personen per groep. “Als er meer belangstelling is, kun je een tweede groep beginnen,” zegt Simons. “Mensen die eerder aan een Alpha-cursus hebben deelgenomen, worden vaak ook zelf teamleider in een nieuwe cursus. Op die manier krijg je een olievlekwerking.”

Volgens Simons is de cursus op veel plekken een groot succes. Verspreid door het land worden tientallen van deze cursussen gegeven. “Het succes zit ‘m erin dat het niet puur kennisoverdracht is, maar ook het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. Een Alpha-groep kan een echte gemeenschap worden. Om die reden is die gezamenlijke maaltijd en de uitwisseling in deelgroepen zo belangrijk.”

Limburg
Begin september is in Sittard een nieuwe Alpha-cursus gestart. Er is ook al een nieuwe gepland voor komend jaar. Maar er zijn meer plaatsen in Limburg waar de cursus al gegeven wordt. Simons hoopt dat zoveel mogelijk parochies in Limburg ermee aan de slag willen gaan. Dat kan binnen één parochiefederatie, maar het kan ook breder, bijvoorbeeld per dekenaat.

Parochies die meer willen weten over het opzetten van een Alpha-groep kunnen contact opnemen met kapelaan Simons. Meer informatie is ook te vinden op de website van Alpha-Nederland of de site van het katholiek Alphacentrum.

Alpha-cursus Alpha Nederland Katholiek Alphacentrum E-mail kapelaan Simons

PDF download

Kerk en corona

Corona blijft kerkelijk leven beheersen

Creativiteit van parochies gevraagd

Kan verwarming corona verspreiden?

Houd drie meter afstand tot luchtroosters

Kerkelijke uitvaart kan plaatsvinden

Zelfde regels als bij reguliere vieringen

Inschatting daling inkomsten door corona

Bisdom vraagt parochies gegevens door te geven

Welke parochies hebben NOW aangevraagd?

Bisdom vraagt om gegevens

Collecteren in kerk kan ook via QR-code

Suggestie voor parochies

Nieuws uit het bisdom

Veel parochies hebben ANBI niet op orde

Gegevens tijdig aan bisdom doorgeven

Materialen Kerkbalans tijdig bestellen

Bestelling vóór 5 oktober doorgeven

Laatste kans op korting Carolushuis

Bestel nu het nog kan

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen september 2020

Overleden priesters in afgelopen periode

Studentenpastor Silva en prof. Meulenberg

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Bisdomblad De Sleutel is vernieuwd

Het bisdomblad De Sleutel heeft een metamorfose ondergaan. Eind deze maand verschijnt de eerste editie in een totaal vernieuwde opzet. Van een maandblad is het een kwartaalblad geworden. Als onderdeel van de vernieuwing is het magazine dikker en kleurrijker geworden. Ook de inhoud is breder van opzet en er is meer ruimte voor beeldmateriaal.

De redactie hoopt met de vernieuwingen van De Sleutel een breder publiek aan te spreken dat geïnteresseerd is in geloof en leven in Limburg. Alle parochies ontvangen twee gratis exemplaren van het vernieuwde bisdomblad als (hernieuwde) kennismaking. Parochies kunnen – zolang de voorraad strekt - desgewenst meer exemplaren opvragen om uit te delen.

In een begeleidende brief worden parochies gevraagd om geïnteresseerde vrijwilligers en parochianen opmerkzaam te maken op De Sleutel-nieuw-stijl. Naast de vele online mogelijkheden om te communiceren blijft ook papier z’n waarde behouden. De redactie wil vier keer per jaar een magazine aanbieden dat de moeite waard is om eens goed voor te gaan zitten en te lezen.

Een abonnement op De Sleutel kost € 29 per jaar. Abonnees die hun mailadres doorgeven, ontvangen voortaan wekelijks de gratis online nieuwsbrief van het bisdom. Aanmelden kan door een bon in het magazine in te vullen op te sturen of door naam, adres, woonplaats en e-mailadres door te sturen naar Dienst Perst en Communicatie van het bisdom.

Neem abonnement

PDF download

Pastorale projecten

Academie Rolduc op drie locaties

Lezingen in Kerkrade, Maastricht en Venray/Sevenum

Nieuwe cursussen catechese en liturgie

Als onderdeel van Academie Rolduc

Aangekondigde jongerendag gaat niet door

YPNED verschoven vanwege corona

Agenda

Vrijdag 2 oktober

Academie Rolduc

Drs. Hans Kling van de dienst geestelijke verzorging in het Academisch Ziekenhuis Maastricht vertel voor Academie Rolduc over zijn ervaringen met coronapatiënten 

Zaterdag 3 oktober

Géén fakkeltocht meer

Vele jaren was het gebruik dat er op de eerste zaterdag van oktober in Roermond een fakkelbidtocht van de kathedraal naar de Kapel In 't Zand trok. In het kader van de reorganisatie van het bisdom is dit een van de activiteiten die niet meer worden aangeboden.   

Donderdag 8 oktober

Dekensvergadering

De dekens van het bisdom komen bij elkaar voor hun driemaandelijks overleg met de bisschop.

Zaterdag 10 oktober

Feest Sterre der Zee

Vandaag wordt in de liturgie in het bisdom Roermond de gedachtenis gevierd van Onze-Lieve-Vrouw Sterre-der-Zee. 

Zondag 18 oktober

Wereldmissiedag

Dit weekeinde is het Missiezondag of Wereldmissiedag. Er wordt stilgestaan bij het feit dat alle christelijke geloofsgemeenschappen missionair horen te zijn. Dit weekeinde is ook de verplichte collecte voor Missio/Pauselijke Missiewerken.

-->