Alpha Experience voor parochies

Voor alle parochies die een Alphacursus geven, willen gaan geven of er meer informatie over willen hebben, wordt op vrijdag 12 mei in Susteren een zogeheten Alpha Experience gehouden. Dit is een mogelijkheid voor parochies of andere belangstellenden om Alpha beter te leren kennen.

De Alphacursus is een internationale methode om mensen op een laagdrempelige manier de basis van het christelijk geloof te laten ontdekken. Elke Alphabijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en een gesprek in een kleine groep. Alpha wordt gezien als een beproefde methode om de omslag naar een meer missionaire parochie te kunnen maken.

Maar hoe werkt zo’n Alpha eigenlijk en past dit bij elke parochie? Dit soort vragen komt aan bod tijdens de Alpha Experience. Belangstellenden maken dan een Alphabijeenkomst mee om zelf te ervaren hoe zo’n avond in z’n werk gaat. Aan het begin van de avond schuiven de deelnemers aan bij een maaltijd, vervolgens wordt een aflevering van de Alphafilmserie getoond. Daarna wordt in kleine groepjes over het onderwerp doorgepraat.

Tot slot is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen aan Frank Jansons, relatiemanager voor Alpha-Katholiek van Alpha-Nederland, over het organiseren van een Alphacursus in een parochie. Ook voor wie in het verleden al eens een Alphacursus gegeven heeft en benieuwd is hoe Alpha er anno 2023 uitziet, kan de Alpha Experience interessant zijn.

De Canadese priester James Mallen, die het boek ‘Als God renoveert’ over parochievernieuwing schreef, heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland vorig jaar ook gesproken over wat Alpha kan betekenen voor parochies die willen groeien in een missionaire cultuur. “Een missionaire parochie helpt mensen die nu nog buiten de Kerk staan om God te leren kennen en vervolgens levenslang in die relatie met Hem te blijven groeien,” zegt hij. Mallon noemt Alpha “het meest effectieve hulpmiddel dat hij tot nu toe heeft kunnen vinden.”

De parochie in Susteren werkt al langer met de Alphacursussen. In het bisdomblad De Sleutel heeft vorig jaar een uitgebreid verslag gestaan van een Alphabijeenkomst in Susteren. Lees het verhaal terug via bijgaande link.

De Alpha Experience vindt plaats op vrijdag 12 mei van 19.00 – 21.30 uur in ’t Stift, Salvatorplein 2 in Susteren.

Aanmelden voor Experience Lees artikel over Alpha

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Vijf nieuwe priesters in India gewijd

Acht neomisten voor bisdom Roermond

Bestuurdersconferentie kerkhofbeheer

Donderdag 29 juni in Roermond

Advies Digitale Veiligheid parochies

Document op intranet beschikbaar

Contactpunt gratis VOG beschikbaar

Voor parochiemedewerkers

Contactdag Stichting Kruisen en Kapellen

Zaterdag 13 mei in Simpelveld

Pelgrimeren, migreren en vluchten

Euregionale Oecumenische Conferentie 2023

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen april 2023

Overleden priesters in afgelopen periode

De Maat, Peters en Mol

Nabestellen paasprentjes voor parochies

Pakketje niet overal aangekomen

Landelijke Open Kerkendag op 2e Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag, 29 mei, wordt voor de derde keer een landelijke Open Kerkendag gehouden. Deze staat dit jaar in het teken van het kerkinterieur. Parochies hebben onlangs informatie hierover ontvangen. Zij kunnen zichzelf bij de organisatie aanmelden als ze willen meedoen.

Het Nederlandse landschap staat bekend om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies achter deze stenen façades? In de Nederlandse kerken is veel kunst en erfgoed te zien. Om daar iets van mee te krijgen, om dat te zien en te ervaren, moet je wel een keer naar binnen gaan. Dat is de uitnodiging van Open Kerkendag. Kom binnen en verbaas je over al dat moois van eeuwen en geniet van diverse activiteiten.

De twee eerdere edities van de Open Kerkendag hebben zich vooral in Brabant en Zeeland afgespeeld. Deze keer hoopt de organisatie dat kerken uit het hele land op Tweede Pinksterdag hun deuren openen.

Meer info aanmelden kerkgebouw

PDF download

Pastorale projecten

Crossoverkamp voor tieners in Twente

In komende meivakantie

Gebedsactie voor deelnemers WJD

Aanmelden WJD kan nog

Academie Rolduc over ‘schoonheid’

Vrijdag 28 april in Abdij Rolduc

‘Draag Christus de wereld in’ thema Roepingenzondag 2023

Op 30 april is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO), het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft bij gelegenheid van Roepingenzondag materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: ‘Draag Christus de wereld in’. Dat is deze week naar alle parochie verzonden.

Rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut is voorzitter van het IRO. Hij zegt over het thema: “Het is een oproep om ons geloof niet voor onszelf te houden, maar te delen met de mensen om ons heen. Dit jaar is deze oproep heel bijzonder gericht aan jonge mensen. Op de poster staan jongeren afgebeeld die het Wereldjongerendagen-kruis dragen tijdens de rondgang die dit kruis eind vorig jaar maakte door de Nederlandse bisdommen.”

Missionair
Kuipers vervolgt: “De tournee met het kruis gebeurde als voorbereiding op de Wereldjongerendagen, die in augustus in Lissabon plaatsvinden. Paus Franciscus heeft als WJD-thema gekozen voor de ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth. Maria die opstaat en met spoed op weg gaat, is een teken en voorbeeld van naastenliefde en van een missionair vuur. De spoed waarmee zij reist, waarop zij eropuit trekt om haar opdracht en missie te volbrengen, staat aan de basis van de oproep van de paus aan alle jongeren: ‘Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen’.”

Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk, zo benadrukt Kuipers. “De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.”

Vieringen Limburg
Op de middag van Roepingenzondag is er om 16.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een speciale vesperviering waaraan ook de seminaristen en enkele religieuzen uit ons bisdom deelnemen. Iedereen is van harte welkom. Een week later – op zondag 7 mei – is er een gebedsmiddag voor roepingen, op initiatief van de zusters van Het Werk, in Huize Het Korenveld in Merkelbeek. Aanvang: 14.30 uur. Ze hebben hiervoor onder meer alle religieuzen in Limburg uitgenodigd.

Meer info Roepingenzondag

PDF download

Fotoreportage priesterwijdingen India

In hun thuisbisdommen in India werden op donderdag 13 en dinsdag 18 april
in drie verschillende vieringen vijf nieuwe priesters gewijd,
die in het bisdom Roermond komen werken.
Kapelaan Danny Horsch was erbij en maakte bijgaande foto's.

Bekijk fotoalbum

Agenda

Zondag 23 april 2023

TV-mis vanuit Roermond

De TV-mis van KRO-NCRV komt vandaag voor de tweede keer vanuit de H. Hartkerk in Roermond-Oost. Voorafgaand is zuster Mary Amata Mueller o.p. te zien in het programma Geloofsgesprek. Beide uitzendingen zijn te zien op NPO2

Geloofsgesprek: 9.45 uur
Eucharistieviering: 10.00 uur 

 

Donderdag 27 april

Koningsdag

In verband met Koningsdag zijn de kantoren van het bisdom vandaag gesloten.

Zondag 30 april

Roepingenzondag

In verband met Roepingenzondag is er om 16.00 uur een speciale vesperviering in de kathedraal in Roermond.

Vrijdag 12 mei

Ontvangst priesterjubilarissen

De priesters die dit jaar een wijdingsjubileum vieren worden vanmiddag door bisschop Harrie Smeets en vicaris-generaal René Maessen ontvangen in het bisschopshuis.

Donderdag 18 mei

Hemelvaartsdag

De Kerk viert vandaag het feest van de hemelvaart van Christus.
De kantoren van het bisdom zijn op donderdag 18 en vrijdag 19 mei gesloten.

Vanmiddag ontvangst van alle studenten van Nederlandse priesteropleidingen in Rolduc.

-->