Dankwoord van emeritus-bisschop: 'Blijf het goede doen'

Bij mijn afscheid als bisschop van Roermond mocht ik onlangs vele blijken van dank en waardering ontvangen. Ik ben daardoor diep geraakt. U heeft mij verrast, gesterkt en bevestigd. Het is nu mijn beurt om aan u allen dank te zeggen.

Hoe kan dat beter dan met een citaat uit de Heilige Schrift. Naar de woorden van Paulus uit zijn Romeinenbrief (16, 19 – 20) zeg ik van harte:

Ik ben vol blijdschap over u en zie graag dat u de wijsheid hebt om het goede te blijven doen en dat u standhoudt tegen het kwaad. De genade van onze Heer Jezus Christus, wiens geboorte wij binnenkort, weer mogen vieren, zij met u.

Ik wens u een Zalig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar.”

+ Frans Wiertz,
emeritus-bisschop van Roermond 

PDF download

Terugblik op afscheid bisschop Wiertz

Warm afscheid voor bisschop in Roermond

Hartelijke woorden bij vertrek Wiertz

Bisschop: 'Missioneren is luisteren'

Mgr. Wiertz tegen priesters bij afscheid op Dies Rolduc

Bekijk reportages en interviews bisschop

Foto-albums en tv-interviews

Mgr. Schnackers diocesaan administrator

Kapittel koos tijdelijk bestuurder bisdom

Lees laatste adventsbrief Mgr. Wiertz

'Ik ben graag uw bisschop geweest'

Sede vacante - de zetel is vacant

Bisdom Roermond in afwachting van nieuwe bisschop

Informatiebijeenkomsten meerjarenplannen voor kerkbesturen

Het bisdom heeft alle parochies gevraagd om komend voorjaar meerjarenbeleidsplannen op te stellen. Over de inhoud en de aanpak om tot zo’n plan te komen worden in januari en februari drie informatiebijeenkomsten voor leden van kerkbesturen gehouden.

De informatiebijeenkomsten vinden plaats op drie locaties in het bisdom, zodat ieder kerkbestuur redelijk in de buurt naar een bijeenkomst kan gaan. De bijeenkomst voor de noordelijke dekenaten is op dinsdagavond 30 januari in Sevenum, voor de dekenaten uit Midden-Limburg op donderdagavond 15 februari in cultureel centrum Don Bosco in Heel en voor de parochies uit Zuid-Limburg op zaterdagmiddag 17 februari in Abdij Rolduc in Kerkrade. De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten worden deze week naar alle kerkbesturen verstuurd.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen diocesaan-administrator Mgr. Hub Schnackers en hulpbisschop Mgr. Everard de Jong een korte inleiding houden over de samenwerking tussen parochies en de noodzaak om als parochies een missionair pastoraal beleid te voeren. Vervolgens wordt aan de hand van een voorbeeldplan besproken hoe parochies vanuit de werkvelden leren, vieren, dienen en gemeenschapsopbouw naar zichzelf kunnen kijken om te analyseren wat ze al doen en wat in de toekomst wellicht extra aandacht verdient.

Het bisdom wil de parochies met de meerjarenbeleidsplannen helpen om binnen enkele jaren de doelstellingen te halen die in de Blauwdruk 2020 zijn gesteld. Ook zijn de meerjarenplannen een goed hulpmiddel voor de nieuwe bisschop om inzicht in te krijgen in pastorale situatie van het bisdom.  

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Landelijke actie: bidden om vrede

Gebedsactie Nederlandse bisschoppen

Dag van het Jodendom 'Doorgeven'

Op 17 januari in Cadier en Keer

Nieuw leven voor gebedskring Rolduc

Samen bidden voor roepingen

Kantoren bisdom een week gesloten

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Nieuwjaarsreceptie bisdom op 1 januari

Administrator en hulpbisschop heten u welkom

Academie Rolduc: God is verhuisd

Vrijdag 19 januari in Rolduc, Kerkrade

Mgr. Jos Schreurs gaat met emeritaat

Deken Schinnen en oud-hoofdaalmoezenier

Pastorale benoemingen in het bisdom

Benoemingen in het bisdom Roermond

Onlangs overleden priesters en diakens

Overledenen in het bisdom


'Parochies, maak werk van Actie Kerbalans'

Komende maand vindt weer de Actie Kerkbalans plaats, de jaarlijkse fondswervingsactie voor de lokale kerken. Het bisdom roept alle parochies op om hier actief aan deel te nemen. Op zaterdag 20 januari is er in Baarn een landelijk startmoment. Maar ook op lokaal niveau is het goed om rond die datum aandacht voor Kerkbalans te vragen.

“Veel kerkbesturen zijn huiverig om parochianen om een bijdrage te vragen, maar dat is nergens voor nodig,” zegt woordvoerder Matheu Bemelmans van het bisdom Roermond. “Tijdens een inspiratieochtend die we afgelopen najaar hebben gehouden, bleek juist dat het heel goed werkt als de kerk mensen rechtstreeks om een financiële bijdrage durft te vragen. Mensen zijn best bereid om iets te geven, maar willen gevraagd worden.”

Stappenplan
Landelijk is er veel materiaal beschikbaar om in een parochie of cluster van parochies een eigen campagne voor Kerkbalans op te zetten. “Belangrijk is dat parochies voor een persoonlijke aanpak kiezen,” zegt Bemelmans. “Elk jaar dezelfde standaard brief werkt niet. Een persoonlijk en op de doelgroep afgestemd verzoek wel.” Volgens Bemelmans moeten parochies niet bang zijn om nieuwe doelgroepen aan te boren en om de bestaande doelgroep te vragen iets meer te geven.

Op de website van Kerkbalans is een uitgebreid stappenplan voor parochies te vinden om een eigen campagne voor de Actie Kerkbalans op te zetten. Het bisdom is ook bereid om parochies daarbij te ondersteunen of voor kerkbesturen presentaties over een nieuwe aanpak van de Actie Kerkbalans te verzorgen. Parochies kunnen daarover contact opnemen met de persdienst van het bisdom.

Actie 2018
De Actie Kerkbalans loopt officieel van 20 januari tot en met 3 februari. Maar parochies kunnen het hele jaar door initiatieven ontwikkelen voor kerkbalans. Het motto van de campagne 2018 luidt ‘Geef voor je kerk’.

Website Kerkbalans  Mail Persdienst bisdom

PDF download

Alle parochies binnen anderhalf jaar naar nieuw automatiseringssysteem

Parochies krijgen anderhalf jaar de tijd om over te schakelen naar de nieuwe parochie-automatisering Exact Online en DocBase. Op 30 juni 2019 stopt het programma Navision. Vóór die tijd moeten alle parochies overgestapt zijn. Dat bleek maandag 18 december tijdens de informatiebijeenkomsten voor kerkbestuursleden, die het bisdom in De Oranjerie in Roermond had georganiseerd.

Alle bisdommen in Nederland introduceren komend voorjaar een nieuw digitaal boekhoudprogramma (Exact Online) en een nieuw documentmanagementsysteem annex ledenadministratie (Docbase). Samen vervangen zij het programma Navision. Dit houdt op te bestaan, omdat het verouderd is en niet meer ge-update kan worden.

Navision kent vier modules: financiën, kerkbijdrage, begraafplaatsbeheer en ledenadministratie. Deze functies worden overgenomen door ExactOnline (financiën) en DocBase (documentbeheer en ledenadministratie). De nieuwe programma’s hebben meer mogelijkheden en zijn veel gebruiksvriendelijker, zo legde algemeen econoom Wil van de Molengraft van het bisdom Den Bosch in Roermond aan de Limburgse kerkbestuurders uit. Van de Molengraft is de landelijke projectleider. Afgelopen maanden heeft hij in alle bisdommen soortgelijke voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

Mijn RKK
Aan de nieuwe automatisering wordt ook de app ‘Mijn RKK’ gekoppeld. Het gebruik van DocBase en Mijn RKK is voor alle parochies verplicht, omdat hier nieuwe Europese regels ten aanzien van de privacywetgeving aan ten grondslag liggen. Deze nieuwe privacywet treedt in mei 2018 al in werking. Via de app kunnen alle ingeschreven katholieken in de toekomst zien welke gegevens de parochie van heeft. Bovendien biedt het parochies de mogelijkheid om een goede eigen kerkledenregistratiesysteem op te bouwen. Naast de verplichte functies kent de app Mijn RKK ook een zogeheten plusgedeelte dat parochies naar eigen inzicht kunnen inzetten. Hier kunnen bijvoorbeeld de mistijden worden vermeld of het parochieblad worden rondgestuurd naar alle parochianen.

De nieuwe software kan in principe vanaf 1 januari 2018 al worden gebruikt. Parochies die willen overschakelen, kunnen zich aanmelden. Ze worden dan ingepland voor een datum vanaf wanneer de overstap kan plaatsvinden. Voor het leren omgaan met de nieuwe programma’s komen er instructiefilmpjes die iedereen op internet kan bekijken. De app Mijn RKK is zeer waarschijnlijk vanaf de periode april/mei 2018 beschikbaar.

Kosten
Net als bij Navision moeten parochies ook bij de nieuwe automatisering een eigen bijdrage betalen. Het bisdom zal binnenkort vaststellen hoe hoog dit bedrag is. De overige kosten neemt het bisdom voor zijn rekening.

Website nieuwe automatisering

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Verspreiding Vredeslicht vanuit Roermond

Op zaterdag 23 december

Bezinningsweekend voor jongeren

Eind februari in Thorn

Bisdom start regionale tienergroep

Vanaf januari maandelijkse bijeenkomst in Weert

Folder zomerkampen 2018 beschikbaar

Inschrijving voor kampen is geopend

Jongerenweekend: Wat zou Jezus zeggen?

Winterweekend bij zusters in Weert

Aanmelden voor Christoffeldag 2018

Thema 'Vol vuur vooruit'

Bedevaartprogramma Huis voor de Pelgrim

De brochure met alle bedevaartreizen van het Huis voor de Pelgrim in 2018 is beschikbaar. Daarin staat het uitgebreide bedevaartprogramma voor komend jaar.

Het Huis voor de Pelgrim (voorheen Limburgse Bedevaarten) biedt zeven verschillende Lourdesreizen aan, waaronder een Gezinsbedevaart in oktober. De reizen vinden plaats per bus of vliegtuig. In Lourdes wordt een volledig verzorgd programma aangeboden.

Er gaan komend jaar veel bisschoppen mee naar Lourdes. Naast de Limburgse hulpbisschop Everard de Jong worden de reizen van het Huis voor de Pelgrim ook begeleid door bisschop Hans van den Hende van Rotterdam, bisschop Ron van den Hout van Groningen-Leeuwarden en hulpbisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam.  

CZ
Bijzonder aan de reizen van het Huis voor de Pelgrim is dat ook mindervaliden of mensen die zorg nodig hebben, kunnen deelnemen. Voor cliënten van Zorgverzekeraar CZ gelden onder bepaalde voorwaarden heel interessante kortingsmogelijkheden.

Andere bestemmingen
Naast de bedevaarten naar Lourdes biedt het Huis voor de Pelgrim komend jaar een uitgebreid programma van andere religieuze reizen aan. Zo gaan er onder meer bedevaarten naar Banneux, Israël, Santiago de Compostela en Pater Pio in Zuid-Italië. Nieuw in het aanbod is een bedevaart naar de zalige Peerke Donders in Suriname. Deze reis wordt in samenwerking met Klooster Wittem georganiseerd.

Speciaal in 2018 is een dagbedevaart naar de Heiligdomsvaart in Maastricht. Nieuw in het aanbod is verder een wandelpelgrimage van Assisi naar Rome. Voor parochies, zangkoren, broederschappen of andere groepen is het ook mogelijk om op aanvraag een reis op maat te organiseren.

Brochure bestellen
Iedereen die de afgelopen jaren aan een van de reizen van het ‘Huis’ heeft deelgenomen heeft de brochure automatisch toegezonden gekregen. Andere belangstellenden kunnen deze bestellen via 043 – 321 57 15 

Stuur e-mail Bekijk website Download brochure

PDF download

Agenda

Zondag 24 december

Kerstavond

Pontificale Kerstnachtmis in de Sint-Christoffelkathedraal met hulpbisschop Everard de Jong. Aanvang: 23.00 uur.
Lees verder

Maandag 25 december

Eerste Kerstdag

Eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek met hulpbisschop Mgr. Everard de Jong bij gelegenheid van het Hoogfeest van Kerstmis. Aanvang: 11.00 uur.
Lees verder

Maandag 1 januari

Nieuwjaar

Eucharistieviering in de Sint-Cristoffelkathedraal met hulpbisschop Everard de Jong bij gelegenheid van Nieuwjaar en het feest van H. Maria Moeder van God. Aanvang 11.30 uur. Aansluitend vanaf 13.30 uur Nieuwjaarsreceptie in het bisschopshuis, Paredisstraat 10 in Roermond.
Lees verder 

Vrijdag 5 januari

Feest twee Limburgse heiligen

De kerk in het bisdom Roermond viert vandaag het feest van de Limburgse heiligen Sint Gerlachus en de heilige Pater Karel Houben. 
Lees verder

Zondag 7 januari

Openbaring des Heren / Driekoningen

Hoogfeest van de Openbaring des Heren / Driekoningen
Lees verder

Maandag 8 januari

Doop van de Heer

Feest Doop van de Heer; einde van de kersttijd. 

Maandag 15 januari

Gedachtenis heilige Arnold Janssen

Gedachtenis Heilige Arnold Janssen uit Steyl.
Lees verder

Zaterdag 20 januari

Start Actie Kerkbalans

Vandaag start de Actie Kerkbalans. Deze loopt tot en met 3 februari. 
Lees verder

-->