Provincie helpt kerken verduurzamen

De provincie Limburg wil eigenaren van religieus erfgoed – zoals parochies – helpen bij het duurzamer maken daarvan. Op 1 april gaat de tweede ronde van het zogeheten ‘ontzorgingsprogramma’ voor maatschappelijk vastgoed van start, waartoe ook kerken worden gerekend. Parochies kunnen op kosten van de provincie een energiescan van hun religieus erfgoed laten maken. In deze scan worden adviezen gegeven hoe het gebouw duurzamer en energiezuiniger kan worden gemaakt.

In het ‘ontzorgingsprogramma’ gaat het erom per deelnemend (kerk)gebouw te onderzoeken welke maatregelen het meest geschikt zijn om dat specifieke gebouw duurzamer te maken. Dat kan variëren van het aanbrengen van zonnepalen of groene daken tot het plaatsen van warmtepompen of het nemen van heel andere maatregelen. Per gebouw gaat het om maatwerk. De duurzaamheidsscan wordt gratis aangeboden, de uitvoering van de geadviseerde maatregelen valt niet onder het ‘ontzorgingsprogramma’. Wel kan de provincie aanvullend advies geven over eventuele subsidiemogelijkheden die er zijn om de duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren.

De nieuwe regeling voor kerken en parochies werd onlangs bekend gemaakt tijdens een symposium in het gouvernement, waaraan onder meer vertegenwoordigers van het bisdom en diverse Limburgse parochies deelnamen. Het programma maakt deel uit van een veel groter project om de klimaatdoelen die de Nederlandse overheid heeft gesteld, te halen. Daarbij gaat het vooral om het reduceren van de CO2-uitstoot.

De regeling gaat op 1 april van start en het aantal deelnemers is beperkt. In totaal kunnen er in Limburg twintig eigenaren van religieus erfgoed voor dit ‘ontzorgingsprogramma’ in aanmerking komen. Zij krijgen een duurzaamheidscoach toegewezen. Deze gaat met het kerkbestuur of andere eigenaar in gesprek over de ambities en de mogelijkheden, voordat de eigenlijke scan wordt uitgevoerd.

Tijdens het symposium bleek ook dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op landelijk niveau een soortgelijk project kent voor monumentale gebouwen. In tegenstelling tot de regeling van de provincie is het advies van de RCE niet helemaal gratis, maar wordt er een bijdrage van 50 procent in de kosten gevraagd. Daar staat tegenover dat de RCE mogelijkheden heeft om veel meer gebouwen (in totaal 800) te laten scannen. De regeling van de RCE start ook in april. De provincie Limburg adviseert parochies die interesse hebben in de scan in alle gevallen contact met de provincie op te nemen en in onderling overleg te bekijken welk van de twee ontzorgingsprogramma’s het meest geschikt is. 

Inschrijven op het ontzorgingsprogramma kan vanaf 1 april tot het moment waarop het totale aantal van twintig deelnemers is bereikt.

Provincie Limburg Rijksdienst

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Denk aan aanmelden Chrismamis

Op woensdag 5 april

Maandag weer bestuurdersconferentie

Maandag weer bestuurdersconferentie

Voorbereidingsbijeenkomst woor WJD

Op Tweede Pinksterdag

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen maart 2023

Overleden priesters in afgelopen periode

Piet Verhagen en Herman Bergsma

Reli-zoekrubriek Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Kijk terug: webinar 'een parochie met meer kerken'

Samenwerking tussen parochies, fusies en steeds meer parochies die verschillende kerken beheren. Het is de nieuwe werkelijkheid. Hoe ga je daar als parochie mee om? Hoe voorkom je als kerkbestuur of pastoraal team dat je jezelf voorbijloopt? Welke tips of praktische benaderingen van leiderschap kunnen priesters en lekengelovigen helpen om elkaar te ondersteunen in deze vorm van parochieleven?

Deze vragen stonden centraal tijdens een webinar van het internationale project Divine Renovation (Als God renoveert) van de Canadese priester James Mallon. Tijdens het webinar gingen Fr. Michael Doyle, Fr. Kieron O’Brien in gesprek met leiderschapscoach Rob McDowell van Divine Renovation. Dit webinar is online terug te kijken. Het webinar vond plaats in het Engels, zonder Nederlandse vertaling, maar voor wie het Engels machtig is, is het gesprek goed te volgen.

 

Miniconferentie op 25 maart

Vorig jaar maart vond in Breda een grote landelijke conferentie over de Missionaire Parochie plaats. James Mallon was daarvoor speciaal naar Nederland komen. Precies een jaar later – op zaterdag 25 maart – wordt er een vervolgbijeenkomst gehouden in de vorm van een miniconferentie. Deze vindt plaats in Veenendaal. Ook leden van pastorale teams en kerkbesturen in Limburg zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Na de conferentie van vorig jaar zijn diverse parochies enthousiast aan de slag gegaan met de methode ‘Als God renoveert’. Andere federaties zijn nog zoekende. De miniconferentie is bedoeld voor iedereen in parochies die nieuwsgierig of juist sceptisch is naar het concept van een ‘missionaire parochie’.

Kijk het webinar terug Divine Renovation Miniconferentie

PDF download

Bisdomblad De Sleutel 50 jaar

Het bisdomblad De Sleutel bestaat 50 jaar. Dit weekeinde valt het eerste nummer van de jubileumjaargang bij de abonnees op de mat. Met daarin onder meer een uitgebreid interview met zuster Mary Amata Mueller uit Sittard. Zij kwam vanuit haar geboorteland Amerika naar Limburg om hier mensen Jezus te leren kennen. Hulpbisschop Everard de Jong blikt terug op 60 jaar Tweede Vaticaans Concilie. Verder in deze uitgave een reportage over Museum W in Weert en een blik achter de schermen bij de Paus Franciscusgroep in Wijlre. En Nederlands oudste basiliek is jarig en wordt 140 jaar. 

De Sleutel is een kleurrijk kwartaalmagazine van het bisdom Roermond over geloof en leven in Limburg. Het bisdomblad werd een halve eeuw geleden opgericht als opvolger van het enkele jaren daarvoor ter ziele gegane weekblad Credo. Deze krant speelde met name in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een belangrijke rol in kerkelijk Limburg. Begin jaren zeventig werd een communicatiemiddel gemist en werd IBR opgericht: een tweewekelijkse nieuwsbrief van acht pagina’s. Dit initiatief groeide in de loop van de jaren uit tot een volwaardig magazine. In de jaren tachtig werd de titel IBR vervangen door De Sleutel, een subtiele verwijzing naar de sleutel van Sint-Servaas, de eerste bisschop in wat nu Limburg is.

Sinds de opkomst van internet is ook de nieuwsvoorziening van het bisdom digitaal geworden, omdat dit veel sneller is. De Sleutel verschijnt nu elk kwartaal als een aantrekkelijk magazine met verhalen en foto’s voor iedereen die net iets meer wil weten over kerk en geloof in Limburg. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Het magazine valt dan elk kwartaal in de bus en alle lezers ontvangen gratis elke week de digitale nieuwsbrief van het bisdom.

Vraag proefnummer of abonnement aan

PDF download

Vastenactie 2023

De Vastenactie 2023 is in volle gang.
In parochies, op scholen en in kloosters:
overal wordt geld ingezameld voor de projecten van dit jaar.
Daarin staan deze keer 'mensen onderweg' centraal.     

Missiebureau Landelijke Vastenactie

Agenda

Zondag 19 maart

TV-mis Roermond

Vandaag wordt voor de eerste keer de televisiemis uitgezonden vanuit de H. Hartkerk in Roermond-Oost. Voorafgaand is een Geloofsgesprek te zien met pastoor Carlos Martinez en pastoor Harry Notermans. Aanvang: 9.45 uur op NPO2.

 

Zaterdag 25 maart

Missionaire Parochie

In Veenendaal wordt een miniconferentie gehouden over de missionaire parochie

Maandag 27 maart

Vergadering DPR

Vandaag wordt nieuwe Diocesane Pastorale Raad tijdens een eerste bijeenkomst geïnstalleerd.

Donderdag 13 april

Priesterwijding

Jijjomon Oonattu Joy (Valkenburg) en Rohit Vincent (Horst-Sevenum/Maasdorpen) worden in hun thuisbisdom Kochin in India tot priester gewijd.

-->