Schrijver James Mallon van 'Als God renoveert' komt naar Nederland

Zoals een vis moet blijven zwemmen om te blijven leven, zo moet de Kerk missionair zijn. De Blijde Boodschap verspreiden dat Gods liefde voor iedere mens is, ondersteund door een netwerk van naastenliefde, is de kern van wat ‘apostolische Kerk zijn’ (uit de geloofsbelijdenis) betekent. In woord én daad. Maar, kunnen we dat, durven we dat? En hoe moet dat? De Canadese priester James Mallon: “Durf naar buiten te gaan, vertel over de rijkdom van je geloof, kom wekelijks samen om te bidden, wees aanwezig bij belangrijke momenten van mensen én van de maatschappij, en laat zien dat God je nooit alleen laat. Op die manier wordt een parochie een missionaire parochie.” Op 24-25 maart is hij de hoofdspreker bij de conferentie ‘De missionaire parochie’. Als voorbereiding daarop een interview met Mallon.

 

Wat is de kern van uw programma ‘Divine Renovation’, in het Nederlands vertaald als ‘Als God renoveert’?

“Allereerst is ‘Als God renoveert’ geen programma, geen blauwdruk, dat je toepast op je parochie. Het is meer een samenvatting van ervaringen bij het groeien naar meer missionair elan in parochies. We zijn nu betrokken bij bijna vierhonderd initiatieven, zoals de conferentie eind maart in Breda en ook in landen. Hoewel geen parochie hetzelfde is, hebben we allemaal dezelfde problemen: hoe kunnen we ons geloof uitdragen in een seculiere maatschappij? Missionair zijn is moeilijk voor parochies. Het zit parochies niet in hun DNA. Missionair waren de (missie)congregaties. Zeker vroeger. Parochies waren locaties, waar gelovigen naartoe gingen, zoals op zondag. Vaak een gesloten bastion. Die wereld bestaat niet meer. Statische parochies moeten dynamisch en missionair worden. Niet voor mensen ver weg, maar voor mensen op de stoep van het kerkgebouw. Ja, zelfs voor de mensen in de kerkbanken!”

“De kern van een missionaire parochie is minimaal drie dingen: ten eerste, sta open voor de kracht van de Heilige Geest. Laat God z’n werk doen en denk niet dat alles uit mensenhanden moet komen. Ten tweede, wees als parochie in alles evangeliserend. In iedere parochie vragen veel dingen hun aandacht, eerste communie of oudere parochianen, het kerkgebouw, enzovoort, maar laat missionair-zijn topprioriteit zijn in het hele parochiële leven. En stop met zaken die geen vrucht dragen. Als derde punt wil ik noemen: goed leiderschap. Zorg dat de parochie door een goed team wordt geleid. Een team wil zeggen, niet alleen de pastoor, maar hij én een aantal parochianen, die gezamenlijk de kar trekken. Tot slot mag een goede zondagse ervaring niet ontbreken. Daarmee bedoel ik dat de zondagse viering aantrekkelijk is als er mooie zang en muziek is, een echt goede preek van de voorganger en dat er een sfeer van welkom hangt zodat niet-parochianen zich er meteen welkom voelen, bijvoorbeeld omdat ze gezien worden en persoonlijk verwelkomd worden in de kerk.”

 

Nederland is een geseculariseerde en sterk individualistische samenleving. Waar moeten we beginnen?

“Maak het je nooit te moeilijk. Maak geen grootste programma’s maar creëer een sfeer van aantrekkelijkheid. Neem altijd maar één stap tegelijk. Een Alpha-cursus, bijvoorbeeld, is bedoeld om geïnteresseerden in een gemoedelijke sfeer iets over Jezus, de Bijbel en de Kerk te leren. Daaruit kan ontstaan dat mensen gedoopt willen worden. Ze gaan hun levensverhaal vertellen en delen. Ook in hun privé-omgeving, in een niet-kerkelijke omgeving. Daardoor kunnen anderen weer geïnteresseerd raken. Missionair zijn is niet makkelijk. Zie het niet als een project dat af moet. Het is eerder een langdurige, continue marathon, dus met vallen en opstaan doorgaan. Missionair zijn is een mentaliteitsverandering. Dat vraagt om een lange adem.”

 

Voor wie is de conferentie bedoeld?

“Als de pastoor van een parochie naar de conferentie gaat en geen van zijn parochianen, of als parochianen gaan maar de pastoor niet, dan heeft deelname weinig zin. Nodig elkaar uit. Pastoors, vraag vier of vijf van je parochianen om samen naar deze conferentie te gaan. En parochianen, neem je pastoor mee. Ik zou ook willen zeggen: bisschoppen, denk na wie van je priesters of diakens je naar deze conferentie wil sturen? En vraag hen vervolgens wie van hun parochianen zij uitnodigen om mee te gaan. Ga niet alleen, maar ga met een groep, want alle drie – de bisschop, de pastoor en de parochiaan – zijn van belang om een missionair elan te laten ontstaan.”

James Mallon (52) is priester van het aartsbisdom Halifax-Yarmouth (Canada), pastoor van de parochie O.-L.-V. van Guadalupe, bisschoppelijk vicaris voor missionaire vernieuwing van parochies en betrokken bij ‘Divine Renovation Ministry’. www.divinerenovation.org

Tekst: Bisdom Haarlem-Amsterdam

PDF download

Conferentie De Missionaire Parochie

Vijf vuistregels parochievernieuwing

Tips van James Mallon

Conferentie ‘De missionaire parochie’

24 en 25 maart in Breda

Boeken project 'Als God renoveert'

Verschenen bij uitgeverij Adveniat

Nieuws uit het bisdom

Subsidie voor monumentale pastorieën

Nieuwe SIM-regeling van RCE

Nieuw model Risico-Inventarisatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voor parochies beschikbaar

Vragen collectieve verzekeringen

Voor eigenaars kerkgebouw

Communicatie bisdom en parochies

Correspondentie doorgeven aan alle parochies in federatie

Vastenbrief verschijnt op Aswoensdag

Op speciaal verzoek van de bisschop

Kantoren bisdom gesloten met Carnaval

Op 28 februari en 1 maart

Benoemingen in het bisdom Roermond

Benoemingen februari 2022

Nieuwe leden benoemingencommissie

Vier priesters in commissie benoemd

Overleden priesters in afgelopen periode

In januari en februari

Ook Vastenactie na coronapauze weer van start

Na de coronapauze van twee jaar probeert ook Vastenactie de draad weer op te pakken. Veel parochies hebben hun keuze voor projecten gemaakt en promotiematerialen besteld. Desondanks zullen er nog niet veel fysieke bijeenkomsten plaatsvinden, denkt directeur Elianne van den Heuvel van het Missiebureau Roermond. “Dan hadden de voorbereidingen daarvoor al moeten beginnen en dat ging vanwege de lockdown nog niet.”

Toch is Van den Heuvel hoopvol over de campagne die op Aswoensdag start en tot Pasen duurt. “De afgelopen twee jaar hebben we nauwelijks activiteiten kunnen ontplooien voor Vastenactie en toch viel de opbrengst niet tegen. Heel veel mensen hebben hun bijdrage digitaal overgemaakt. We hopen dat dit deze keer ook weer gaat gebeuren.”

Het thema van Vastenactie 2022 is ‘landrechten’ en gaat erover dat veel oorspronkelijke bewoners van ontwikkelingslanden niet meeprofiteren van de opbrengst van hun eigen land. Volgens Van den Heuvel is dat beslist geen abstract thema, maar ook voor mensen in Limburg heel herkenbaar. “Op het platteland profiteerden de mensen in onze regio vroeger ook lang niet allemaal van wat hun eigen land opbracht. En kijk eens naar de bruinkoolgroeves vlak over de grens in Duitsland: bedrijven profiteren, maar de bewoners zijn hun dorp kwijt.” Met het ondersteunen van lokale coöperaties probeert Vastenactie kleine boeren te helpen hun eigen grond te behouden.

Om mensen in Nederland toch actief iets te laten doen voor Vastenactie, is een virtuele wandeltocht door Zuid-Amerika ontwikkeld. Onder het motto ‘wandel voor een ander’ kunnen deelnemers in hun eigen omgeving wandelen en daarmee een virtuele afstand door Zuid-Amerika afleggen. “Vorig jaar was deze nieuwe variant van de sponsortocht een groot succes. Daar hopen we dit jaar ook weer op,” aldus Van den Heuvel. 

Parochies die nog hulp willen bij het opzetten van hun eigen Vastenactie-campagne kunnen contact opnemen met het Missiebureau Roermond

Website Missiebureau

PDF download

Pastorale projecten

Aanmelden priesterstudiedagen kan nog

Op 7 en 8 maart op Rolduc

CPS biedt in september retraite in Steyl

Op 12 t/m 16 september

Uitgestelde preektraining nu in mei

Op 19 en 20 mei in Helvoirt

Agenda

Vrijdag 25 februari

Lezing Academie Rolduc

In de lezingenreeks Academie Rolduc geeft filosoof dr. Hubert Timmermans op vrijdag 25 februari een lezing over het thema ‘wonder’. Meer info

Zaterdag 26 februari

Priesterwijding in Sri Lanka

Kapelaan Christyraj van Roermond ontvangt vandaag in zijn thuisland Sri Lanka de priesterwijding. 

Woensdag 2 maart

Aswoendag | Start Veertigdagentijd

Vandaag viert de Kerk Aswoensdag. Dit is de start van de Veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen. Vandaag start ook de Vastenactie. 

-->