Parochies experimenteren met online collectes

Door de coronapandemie moeten ook parochies nadenken over andere manieren om aan inkomsten te komen. Een aantal parochies in Limburg experimenteert met digitale vormen van collecteren. De ervaringen zijn wisselend, zo blijkt uit een kleine rondgang. Waar de ene kerk er zeer enthousiast over is, staat bij een andere het online collecteren nog in de kinderschoenen.

Kerkdiensten mogen al geruime tijd door niet meer dan 30 personen worden bijgewoond. Zelfs als die allemaal vijf euro op de collecteschaal zouden gooien, is duidelijk dat van de opbrengst de parochie niet draaiend kan worden gehouden. Het is dus zaak voor parochies om creatief te zijn met het werven van inkomsten. De Sint-Servaasbasiliek in Maastricht maakt sinds enige tijd gebruik van de GIVT-app. Dit is een landelijk systeem om bijdragen in te zamelen voor goede doelen, evenementen of kerken. “Het systeem werkt heel eenvoudig,” zegt Caspar van Hilten van het kerkbestuur. “Je downloadt de app op je telefoon. Als je de naam van onze parochie aanklikt, kun je een bedrag overmaken dat direct op onze rekening wordt bijgeschreven.”

Volgens Van Hilten is het mooie van het systeem dat je het overal kunt gebruiken: thuis, onderweg of in de kerk. “Tijdens het streamen van de mis worden mensen uitgenodigd om hun collectebijdrage te betalen. Dat kunnen ze dan onmiddellijk via hun telefoon doen. In de kerk hebben we de QR-code in de collectemandjes geplakt. Als je daar je telefoon bovenhoudt, hoef je niet eens de naam van de kerk in te vullen, want die weet het systeem automatisch. Je geeft het bedrag aan en klaar.”

De Servaasparochie had het systeem aanvankelijk aangeschaft voor de kassa van de schatkamer, maar het blijkt nu ook voor de collectes goed te werken. Ook het afrekenen van kaarsengeld kan in de basiliek inmiddels via de app. Van Hilten is er dan ook heel tevreden over: “Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk.”

Kinderschoenen
Een ander geluid is te horen bij pastoor Harry Notermans van Waubach. “Wij hebben die QR-codes ook, maar niemand maakt er gebruik van,” zegt hij. “Mensen moeten die app eerst op hun telefoon downloaden en toestemming geven voor het gebruik ervan. Onze ervaring is dat parochianen dat niet snel doen.” De nieuwe fusieparochie in Geleen maakt ook gebruik van de QR-code. “Die hebben wij inderdaad ook,” zegt pastoor Harry Quaedvlieg, “maar ik geloof niet dat er al veel gebruik van wordt gemaakt. Het is wel onze bedoeling om daar in de toekomst meer mee te gaan doen. Maar eerlijk gezegd staat online collecteren bij ons nog in de kinderschoenen.”

De Grote Kerk in Venray kent maar liefst drie manieren om online een bijdrage aan de parochie over te maken. “Op de website staat een button om online te doneren, tijdens het streamen van vieringen komt een QR-code in beeld en achter in kerk staat een collectezuil,” somt deken Ed Smeets de mogelijkheden op. De parochie heeft hiervoor verschillende contracten met de bank afgesloten. Wie de button of de QR-code aanklikt, kan via Tikkie een bijdrage overmaken. De collectezuil functioneert net als een betaalautomaat in de winkel en is vooral handig voor mensen die geen contant geld bij zich hebben. “Van alle drie de mogelijkheden wordt in Venray gebruik gemaakt, maar het loopt geen storm,” geeft deken Smeets toe.

Hogere giften
De parochiefederatie van Heerlen-Noord werkt sinds kort met een systeem voor online collectes via Ideal. De parochie heeft daarvoor van de bank een speciale link gekregen, die op de website en de facebookpagina staat, vertelt Truus Ickenroth van het kerkbestuur. “We zijn onlangs gestart met het streamen van vieringen. Dit is een goede manier voor de kijkers om toch aan de collecte bij te dragen.” In de kerk kunnen mensen, als ze dat willen, via hun telefoon op dezelfde wijze hun collectebijdrage voldoen.

“We zijn heel tevreden over hoe het werkt,” zegt Ickenroth. “Wat met name opvalt, is dat er meer gegeven wordt.” Ook in Venray en Maastricht is de ervaring dat er online grotere bedragen gedoneerd worden dan voorheen in het collectemandje in de kerk. “Het valt echt op dat de mensen die gebruik maken van de GIVT-app meer geven,” zegt Van Hilten van de Servaasbasiliek. De kosten voor de parochie vallen volgens hem mee. “Per transactie betalen we een paar cent, maar die verdien je makkelijk terug. Ik zou het elke parochie kunnen aanraden.”

Het bisdom staat in ieder geval positief tegenover online collectes. 

PDF download

Nieuws uit het bisdom

ANBI-regels voor parochies wijzigen niet

CIO-afspraken blijven gelden

Intranet voor parochies goed ontvangen

Veel parochies hebben account al geactiveerd

Priesterwijding Roermond online te zien

Op zaterdag 29 mei

Online bijeenkomst vrijwilligers werven

Voor diaconale projecten

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen april 2021

Oud-pastoor Pierre Clijsters overleden

Oud-pastoor Pierre Clijsters overleden

Inventarisatieproject roerend erfgoed in laatste fase

De afronding van het project Inventarisatie Roerend Religieus Erfgoed komt langzaam in zicht. De komende maanden worden de laatste kerken in Limburg geïnventariseerd. In het najaar moet het project afgerond worden.

Bijna vier jaar geleden werd begonnen aan de monsterklus om al het roerend religieus erfgoed in Limburgse kerken te inventariseren. Twee teams van professionals en vrijwilligers gingen op pad om in meer dan 300 kerken in Limburg alle voorwerpen die enigszins van belang zijn te fotograferen, documenteren en in een beveiligde en besloten database onder te brengen. Denk daarbij aan: liturgisch vaatwerk, beelden, paramenten, schilderijen, bijzondere boeken en dergelijke. 

Taak voor parochies
De twee teams hebben afgelopen jaren systematisch alle dekenaten in Limburg bezocht. De komende maanden zijn de laatste dekenaten aan de beurt. Het is bedoeling dat het project na de zomer afgerond wordt. Op dat moment bestaat er van elke katholieke kerk en ook van een groot aantal protestantse kerken in Limburg een actuele lijst van het roerend erfgoed van de betreffende kerk. Van elke kerk is dan ook bekend wat de kerncollectie is, zeg maar: de absoluut belangrijke voorwerpen.

Vanaf dat moment is het de verantwoordelijkheid van elke parochie om de lijst zelf up-to-date te houden. Elke parochie kan toegang tot de eigen inventarislijst in de database krijgen en deze aanvullen als er belangrijke nieuwe kunstvoorwerpen worden aangekocht of gekregen. Ook als iets naar een andere kerk wordt verplaatst, kan het in de database worden aangegeven.

Verhalen verzamelen
Gelijktijdig met de afronding van de inventarisatie is dit voorjaar een aanvullend onderdeel van het project van start gegaan: het verzamelen van bijzondere verhalen achter de voorwerpen. Sinds begin dit jaar zijn twee tekstschrijvers aan de slag om per kerk van enkele bijzondere kunstvoorwerpen het historische of anekdotische verhaal op te tekenen. In totaal moet dit tot zo’n ‘duizend verhalen van Limburg’ leiden. Het verzamelen en optekenen van de verhalen moet eind volgend jaar zijn afgerond.

Parochies kunnen de komende tijd worden benaderd om hieraan mee te werken. Ook zal een aantal parochies nog benaderd worden om aan de inventarisatie mee te werken, voor zover dat nog niet is gebeurd.

PDF download

Pastorale projecten

Kerkelijke schrijfwijzer verschenen

Handig op elk parochiekantoor

Zondag Oosterse Kerken over Antonius

In weekeinde 1 en 2 mei

Nieuw boek over parochie van de toekomst

Matthias Sellman: 7 uitdagingen

Roepingenzondag: Wees niet bang

‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Dat is dit jaar de slogan van Roepingenzondag. In het weekeinde van 24 en 25 april wordt voor de 58e keer Wereldgebedsdag voor Roepingen gehouden. In katholieke kerken over de hele wereld wordt gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

In het bisdom Roermond is er onder meer een ‘roepingenvespers’ in de abdijkerk van Rolduc op zondag 25 april. Tijdens deze vespers worden enkele seminaristen officieel opgenomen onder de priesterkandidaten. Deze vesperviering wordt vanaf 16.00 uur gestreamd via de website van het seminarie. Daarnaast zijn alle parochies en religieuze gemeenschappen uitgenodigd om tijdens Roepingenzondag extra te bidden voor religieuze roepingen. Per bisdom zijn materialen beschikbaar die daarbij gebruikt kunnen worden.

Zoals elk jaar heeft paus Franciscus nu ook weer een boodschap gepubliceerd voor Roepingenzondag. Daarin stelt hij deze keer Sint-Jozef tot voorbeeld, die door middel van dromen door God geroepen werd. Sint-Jozef was niet beroemd en viel evenmin op “en toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt,” zo zegt de paus, die er verder op wijst dat God naar het hart kijkt en in de heilige Jozef een vaderhart herkende. “De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,” schrijft paus Franciscus.

Boodschap paus Franciscus Roepingenzondag

Bekijk livestream roepingenvespers op 25 april

PDF download

Nog één keer The Passion

De uitzending van The Passion in Roermond werd door miljoenen mensen bekeken.
De reacties na afloop van deze editie waren zeer positief.
Nog één keer een terugblik.

Foto's The Passion Roermond

Agenda

Zondag 18 april

TV-mis vanuit Roermond

De landelijke televisiemis van de KRO wordt vandaag uitgezonden vanuit de kathedraal in Roermond. Bisschop Smeets is hoofdcelebrant. Voorafgaand praat hij met Leo Fijen in het Geloofsgesprek. Vanaf 9.45 uur op NPO2

 

Dinsdag 20 april

Lezing Academie Rolduc gaat niet door

De voor vandaag geplande lezing van Acedemie Rolduc van bijbelkenner Roman Gruijters gaat vanwege de coronamaatregelen niet door.

Zondag 25 april

Roepingenzondag

Vandaag wordt in alle kerken speciaal gebeden voor religieuze roepingen. 

Dinsdag 27 april

Koningsdag

Vanwege Koningsdag zijn de kantoren van het bisdom vandaag gesloten.

Vrijdag 30 april

Lezing Academie Rolduc gaat niet door

De voor vandaag geplande lezing van Academie Rolduc over ethiek en mensen rechten gaat vanwege de coronamaatregelen niet door.

Zondag 2 mei

TV-mis Waubach | Zondag Oosterse Kerken

De landelijke televisiemis van de KRO komt vandaag weer regulier vanuit de Sint-Josephkerk in Waubach. Vandaag is ook Zondag voor de Oosterse Kerken. 

Donderdag 6 mei

Installatie nieuwe kanunnik

Tijdens een vesperviering met het kathedraal kapittel in de abdijkerk van Rolduc wordt pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen geïnstalleerd als kanunnik.

-->