Martinuskerk Venlo wordt zondag officieel basiliek

Limburg krijgt er zondag een basiliek bij. Op 28 april wordt de Sint-Martinuskerk in Venlo officieel tot basiliek geproclameerd. Eerder was al bekend dat paus Franciscus deze eretitel aan de Venlose kerk had toegekend. De Martinuskerk is de zevende kerk in Limburg die tot basiliek wordt verheven.

De Martinuskerk krijgt deze eretitel, omdat Venlo al meer dan duizend jaar een plek van religieus leven is. In het jaar 999 is al sprake van een kerk op de plek van de huidige Martinuskerk. Verder is de Sint-Martinuskerk sinds de 13e eeuw nauw verbonden met de verering van het Heilig Sacrament en sinds de 14e eeuw met de Mariaverering, onder meer via de kapel van Genooi en de erkenning van Kevelaer als bedevaartoord, tijdens de synode van Venlo in 1647. Ook bezit de kerk een kostbare reliek van Sint Martinus. In een schrijn onder het altaar wordt een stukje van de tuniek van de heilige bewaard. De Martinuskerk is ook de grafkerk van de 18e-eeuwse bisschop van Roermond Mgr. Philippus Damianus van Hoensbroeck, wiens graf onlangs is teruggevonden.

Eretekenen
De officiële proclamatie gebeurt tijdens het werkbezoek dat bisschop Harrie Smeets dit weekeinde aan het dekenaat Venlo brengt. Ook emeritus-bisschop Frans Wiertz en Mgr. Karel Kasteel uit Rome zijn hierbij aanwezig. Tijdens een pontificale eucharistieviering in de Martinuskerk worden de officiële eretekenen van de basiliek gepresenteerd. Dit zijn het conopeum, het tintinnabulum en het wapenschild dat de kerk voortaan mag voeren.

Het conopeum is een half gesloten parasol in de oude pauselijke kleuren rood en geel. Het tintinnabulum is een klokje dat aan een stok gedragen wordt. Beide voorwerpen zijn tekenen van waardigheid van een basiliek. Ze mogen naast het altaar opgesteld worden en eventueel in een processie worden meegedragen.

Wapen
Een basiliek mag ook een eigen wapen voeren. Ook dit wordt zondag gepresenteerd. In het nieuw ontworpen wapen van de Martinusbasiliek zijn diverse elementen zichtbaar uit de rijke historie van de meer dan 700 jaar oude parochie. Zo is een hostie te zien, die verwijst naar een pauselijke brief uit 1297 over de verering van Heilig Sacrament, waarover de kerk beschikt. Verder staat in het wapen een lelie die verband houdt met de Mariaverering, die in Venlo tot de Middeleeuwen teruggaat.

Een opengeslagen mantel verwijst naar Sint Martinus, de patroonheilige van de kerk én van de stad Venlo. In het wapen staat ook een anker. Dit is genomen uit het wapen van Venlo. De spreuk onder het wapen van de nieuwe basiliek luidt ‘Leid ons Heer op uw weg’. Dit is afgeleid van de wapenspreuk van bisschop Van Hoensbroeck.

Werkbezoek dekenaat Venlo
De twee dagen voorafgaand aan de proclamatie van de Martinuskerk tot basiliek bezoekt bisschop Smeets alle parochieclusters in het dekenaat Venlo. Dit is onderdeel van de kennismakingstocht die de bisschop langs alle dekenaten in Limburg maakt. Vrijdag bezoekt hij de parochies van Venlo-Centrum, Blerick en Reuver/Beesel. Zaterdag is de bisschop te gast in de parochies van Venlo-Stad, Arcen/Lomm/Velden en Tegelen/Steyl/Belfeld. Zondagmiddag staat nog een bezoek aan de Jongerenkerk en het diaconaal centrum Groenewold op het programma. Volgend weekeinde (3 – 5 mei) brengt bisschop Smeets een werkbezoek aan het dekenaat Horst.

(C)Foto: Jos Saris / Illustratie wapen: René Vroomen

PDF download

Online magazine Clavis valt in de smaak

Het online magazine Clavis, dat het bisdom Roermond elke maand uitgeeft, valt bij de lezers goed in de smaak. Dat valt op te maken uit de enquête die de redactie vorige maand hield. Van alle inzenders van de enquête geeft 98 procent aan het magazine nuttig en interessant te vinden. Een overgrote meerderheid vindt het ook een goede zaak dat het blad online verschijnt en niet op papier.

Komende maand is het precies twee jaar geleden dat het bisdom Roermond het gedrukte Infobulletin verving door het online magazine Clavis. Het blad richt zich in eerste instantie op leden van kerkbesturen, pastorale teams en parochievrijwilligers. Maar ook alle andere geïnteresseerden in het kerkelijk leven in Limburg kunnen het magazine lezen en desgewenst gratis in hun mailbox ontvangen.

In de uitgave van vorige maand stond een enquête. Tientallen lezers hebben hierop gereageerd. Van hen blijkt 84 procent het te waarderen dat Clavis alleen online verschijnt. Bijna de helft (48 procent) geeft aan het magazine van het begin tot het eind te lezen, de andere helft bekijkt de inhoud goed en leest de artikelen die hen aanspreken. Slechts één procent zegt het blad wel te ontvangen, maar niet te lezen. Ook is 85 procent van de respondenten tevreden over de omvang van Clavis. De rubriek 'Nieuws uit het Bisdom' wordt het beste gelezen, gevolgd door berichten over Kerk & Samenleving.

Een opmerkelijke uitkomst van de enquête is dat veel lezers zich niet bewust zijn dat ze elk bericht als apart PDF kunnen opslaan of printen. Bij de ruimte om eigen opmerkingen te plaatsen, zijn veel complimenten gemaakt over de inhoud en de eigentijdse vormgeving van Clavis. Veel lezers noemen de digitale vorm een hele verbetering. Diverse mensen geven aan graag te lezen wat zich in andere parochies afspeelt. “Belangrijk is elkaar te bemoedigen; te zien welke mooie initiatieven er zijn en dit met elkaar te kunnen delen. Clavis biedt dat,” aldus een van de lezers.

Natuurlijk was er ook wel kritiek. Sommige lezers klagen dat er soms sprake is van overlap tussen de wekelijkse nieuwsbrief en het maandelijks magazine Clavis. Ook blijken enkele lezers wat moeite te hebben met de techniek. Het is niet altijd voor iedereen helemaal duidelijk hoe ze door het magazine kunnen scrollen. Ook wordt geadviseerd om het magazine niet meer midden op de dag te verzenden, maar tegen de avond. Sommigen vinden dat de toon in de artikelen wat kritischer mag. "Waak er ernstig voor dat de verhalen geen genre hof-schrijverij worden,” schrijft een lezer. “De problemen, ook van de Kerk in Limburg, zijn (ook met oog op toekomst) spijkerhard.”

De redactie dankt alle inzenders voor de moeite die ze genomen hebben om de enquête in te vullen. Alle complimenten worden zeer gewaardeerd, maar de redactie zal zich de komende maanden ook de kritische opmerkingen ter harte nemen en bekijken op welke wijze Clavis verder verbeterd kan worden.

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Bisdom moet 1,3 miljoen bezuinigen

Organisatie moet kleiner en efficiënter

Weer tien parochies Anbi-status kwijt

Oproep bisdom: 'Zorg dat cijfers in orde zijn'

Geen voorleesbrief Roepingenzondag

Wel kerkdeurcollecte voor Paredisstichting

Open Kloosterdag op 4 plekken in Limburg

Zondag 19 mei in Vaals, Heerlen, Sittard en Steyl

Infoavond parochieautomatisering

Over enkele weken moeten alle parochies 'om'

Priesterraad weer bij elkaar gekomen

Voor het eerst met nieuwe bisschop

Nieuwe AVG-handleiding parochies

Vooral handig voor parochiesecretariaten

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen april 2019

Overleden priester van het bisdom

In Memoriam pastoor Lucien Houben

Paul van Geest en Birgit op de Laak gastsprekers op Sociale Studiedag

Prof. Dr. Paul van Geest van de Universiteit van Tilburg en voorzitter Birgit op de Laak van de Vereniging van Kleine Kernen in Limburg zijn de gastsprekers tijdens de Sociale Studiedag die op 22 mei in Abdij Rolduc in Kerkrade wordt gehouden. Dit gebeurt onder het motto ‘Wij maken de toekomst…. Samen!’ Tevens wordt die middag de Dr. Poelsprijs uitgereikt aan een bijzonder diaconaal project.

Katholiek sociale leer
De Sociale Studiedag is een tweejaarlijks initiatief van de Dienst Kerk & Samenleving in het bisdom Roermond. Prof. Van Geest spreekt deze middag over de grondbeginselen van de katholieke sociale leer en de uitgestoken hand die daarvan uitgaat om mee te denken over oplossingen voor grote sociale vraagstukken in de samenleving. Van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan de Tilburg University en vanuit de leerstoel Theologie en Economisch denken verbonden aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

Duurzame leefomgeving
De tweede inleiding van deze middag gaat over de betrokkenheid van overheid en politiek bij een duurzame leefomgeving. Mevrouw Op de Laak is onlangs voorgedragen als burgemeester van Nederweert. Op dit moment is zij nog wethouder in Horst aan de Maas. Zij is ook voorzitter van de Vereniging van Kleine Kernen in Limburg (VKKL). In die rol heeft zij een grote betrokkenheid bij een duurzame leefomgeving en het sociale leven in dorpen.

Dr. Poelsprijs
Tot eind vorig jaar konden parochies en diaconale werkgroepen in Limburg hun projecten aanmelden bij het Limburgs Diaconaal Fonds. De meest aansprekende projecten zijn gebundeld in een brochure, die tijdens de Sociale Studiedag wordt gepresenteerd. Het meest in het oog springende project krijgt de Dr. Poelsprijs uitgereikt. Deze is vernoemd naar Mgr. Henri Poels. Hij was aan het begin van de 20e eeuw hoofdaalmoezenier van Sociale Werken in Limburg en grondlegger van de huidige Dienst Kerk & Samenleving.

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Marriage Course-regiotraining in Heerlen

Woensdag 22 mei in 't Leiehoes

Inspiratiedag Pinksteren over H. Geest

Zaterdag 8 juni in Roermond

Vesperviering op Roepingenzondag

Persoonlijk gesprek met bisschop mogelijk

Lezing Hendrik Hoet over jodendom

Woensdag 1 mei in Roermond

Internationaal theologisch symposium

Over Theologie van het Lichaam - in Rolduc

Meivakantie: Carolushuis gesloten

Vanaf 15 mei weer bereikbaar

Kijk terug: Pasen met bisschop Smeets

De dagen rond Pasen zijn in de liturgie bijzondere momenten.
Die beginnen met de chrismamis op de woensdag in de Goede Week, gevolgd door de vieringen
van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag en uiteindelijk de twee Paasdagen.
Voor Mgr. Harrie Smeets was het dit jaar de eerste keer dat hij het Triduum Sacrum en Pasen als bisschop vierde.
Onze fotograaf was er telkens bij.

Lees Paaspreken bisschop  Bekijk alle foto-albums

Agenda

Woensdag 1 mei

Lezing resonansgroep

Lezing door de Vlaamse exegeet Hendik Hoet over de relatie tussen christendom en Jodendom. Aanvang: 14.30 uur. Locatie: Swalmerstraat 100, Roermond.

Woensdag 8 mei

Gedachtenis zalige Clara Fey

Voor het eerst wordt in het bisdom Roermond de gedachtenis van de vorig jaar zaligverklaarde Clara Fey gevierd.

Vrijdag 10 mei

Academie Rolduc

Lezing door bisschop Harrie Smeets in het kader van Academie Rolduc. Mgr. Smeets vertelt over zijn ervaringen tijdens zijn eerste maanden als bisschop. Aanvang: 19.00 uur. Locatie: Abdij Rolduc, Kerkrade.

Zaterdag 11 mei

Ontmoetingsdag pastorale opleidingen

De studenten van de diverse pastorale opleidingen in ons bisdom komen vandaag bij elkaar voor hun jaarljikse ontmoetingsdag.

Zondag 12 mei

Roepingenzondag

Op de vierde zondag van Pasen wordt in de kerk gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Donderdag 16 mei

Dekensvergadering

De dekens komen in Roermond bijelkaar voor regulier overleg met de bisschop en de bisdomstaf.

Zaterdag 18 mei

Christoffeldag

Jaarlijkse christoffeldag in Roermond voor alle kinderen die dit jaar het sacrament van het vormsel ontvangen. 

-->