Kerkbalans: Is uw parochie voorbereid?

De kerk is in Nederland voor haar inkomsten afhankelijk van giften en vrijwillige bijdragen van gelovigen. Dit gebeurt via de Actie Kerkbalans. Het is voor parochies elk jaar een hele klus om parochianen op te roepen hun kerkbijdrage te betalen. In januari 2020 wordt de nieuwe campagne voor Kerkbalans gehouden. Is uw parochie al hierop voorbereid? 

Het is gebruikelijk dat parochies tegen het einde van het jaar of in januari een brief naar parochianen versturen of een bericht in het parochieblad publiceren met een oproep om de kerkbijdrage te betalen. Maar een goede fondswervingscampagne opzetten, is méér dan dat. Wie mensen enthousiast wil maken om mee te betalen aan hun plaatselijke parochie, moet laten zien wat de parochie allemaal doet en wat het betekent als dit weg zou vallen. 

Hulpmiddelen
De landelijke organisatie van Kerkbalans heeft op haar website tal van tips en voorbeeldteksten staan die gebruikt kunnen worden. Ook zijn hier modellen voor draaiboeken en de digitale bestanden van posters en flyers te vinden. Een nieuw evenement in 2020 is het organiseren van een startmaaltijd. Het is belangrijk voor kerkbesturen om hier kennis van te nemen en tijdig aan het opzetten van de plaatselijke campagne te beginnen. De ervaring leert dat veel parochianen zich helemaal niet bewust zijn van het feit dat zonder hun financiële ondersteuning de parochie haar werk niet goed kan doen. 

Landelijke peiling
Om te laten zien hoe waardevol het werk van de kerk is, houdt Actie Kerkbalans momenteel een peiling onder kerkbesturen en parochianen in het hele land. Iedereen die dat wil, kan deelnemen aan deze landelijke peiling. Onderzocht wordt waarin parochies uitblinken: gemeenschapszin, inspirerende vieringen, actieve naastenliefde of misschien iets heel anders? Deze peiling probeert het boven tafel te krijgen om te laten zien hoe waardevol de kerk is. Parochies zijn uitgenodigd om veel zoveel mogelijk mensen de peiling te laten invullen. Dit kan tot 1 december. De uitkomsten van de peiling worden bekendgemaakt met de start van Actie Kerkbalans op vrijdag 17 januari 2020.

Parochies die op de hoogte willen blijven van de landelijke ontwikkelingen rond kerkbalans en regelmatig tips willen ontvangen, kunnen zich ook abonneren op de landelijke nieuwsbrief die in de aanloop naar Kerkbalans regelmatig verschijnt. 

website Kerkbalans  ga direct naar peiling  handige tips en downloads

(c) Foto homepage: Ramon Mangold

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Adventsbrief op 3e zondag Advent

Voorleesbrief op zondag Laetare

Nieuwjaar wensen bisschop op 1 januari

Nieuwjaar wensen bisschop op 1 januari

Misstipendia in 2020 niet verhoogd

Adviestarieven voor nieuwe jaar zijn bekend

Aanvragen bisschoppelijke goedkeuringen

Oproep aan parochies: dien aanvraag tijdig in

Twee kerken Venlo worden gesloten

H.-Hartkerk en Nicolaaskerk aan eredienst onttrokken

Academie Rolduc over Leonardo da Vinci

Lezing over het denken van renaissancekunstenaar

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen november 2019

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Overleden priesters in afgelopen periode

Overleden in het bisdom

Mr. Paul de Gruytersichting zoekt katholieke projecten 

De kruidenierswinkels van De Gruyter. Wie kent ze nog? Lang geleden een van de eerste supermarktketens van Nederland. Een van de eigenaars – mr. Paul de Gruyter – richtte een fonds op, waaruit tot op de dag van vandaag projecten voor katholieke doelen gesteund kunnen worden.

Mr. Paul de Gruyter overleed al 1978, maar de door hem opgerichte stichting bleef bestaan. Het bestuur steunt nog steeds projecten, uitgaand van de doelen van de stichter. Het gaat om projecten die te maken hebben met godsdienst, liefdadigheid, cultuur, wetenschap of een sociaal doel.

Een van de bestuursleden van de stichting is deken Hans Bouman van Heerlen. “Per jaar kunnen we ongeveer een half miljoen euro aan goede doelen besteden, waarvan zestig procent aan katholieke projecten.” Hij wil dit graag aan parochies in Limburg laten weten, omdat veel andere fondsen kerkelijke projecten juist niet ondersteunen. “Dit is een van de weinige fondsen die heel nadrukkelijk de inhoud van geloofsverkondiging financieren. Denk bijvoorbeeld aan catecheseprojecten of jongerenactiviteiten,” aldus Bouman. "We doen geen restauraties en ook geen reizen of ondersteuning van individuele personen, maar juist voor projecten waar kerkelijke instellingen bij andere fondsen vaak bot vangen, kunnen ze bij ons wel terecht.” 

Omdat de Mr. Paul de Gruyter Stichting relatief onbekend is, krijgt ze in verhouding maar weinig aanvragen uit het Bisdom Roermond. Aanvragen indienen kan dit jaar nog. Ze moeten dan uiterlijk 7 december bij het bestuur binnen zijn. Op de website van de stichting staat waaraan de aanvragen moeten voldoen en hoe deze ingediend kunnen worden. Ook zijn daar voorbeeldprojecten te vinden die door de Mr. Paul de Gruyterstichting mee ondersteund zijn. Op de site staan ook de uiterste data waarin in 2020 projecten aangevraagd moeten zijn.

Website Mr. Paul de Gruyterstichting

PDF downloadKerken besteden bijna 90 miljoen aan armoedebestrijding

Bij bestrijding van armoede moet de overheid fouten die mensen maken in ingewikkelde formulieren niet langer als ‘fraude’ bestempelen. Ook zou de leeftijd voor jeugdzorg omhoog gebracht moeten worden van 18 naar 21 jaar. Dat adviseren de gezamenlijke kerken in Nederland in het rapport Armoede in Nederland, dat ze onlangs hebben uitgebracht.  

Het rapport is het resultaat van een uitgebreide enquête die in een groot aantal katholieke parochies en protestantse kerkgenootschappen is gehouden. Ook parochies in het bisdom Roermond hebben deze enquête ontvangen. Het rapport is onlangs aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken aangeboden. In het rapport vragen de kerken de overheid ook om meer aansluiting te zoeken bij hulpinitiatieven die er in de kerken bestaan. 

Het rapport ‘Armoede in Nederland 2019’ geeft geen cijfers van de armoedesituatie in Nederland, maar is een inventarisatie van de hulp en ondersteuning die vanuit de kerken wordt gegeven aan mensen in armoedesituaties. De hulp blijkt enorm groot te zijn. In 2018 gaven kerken 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Daarnaast werd er nog eens voor 47,9 miljoen euro aan vrijwilligerswerk gedaan om mensen in armoedesituaties te helpen. Dit betekent dat de gezamenlijke kerken in Nederland bijna 90 miljoen euro investeren in armoedebestrijding. Dit kan variëren van het uitdelen van voedselpakketten tot hulp bij schuldsanering of het bieden van hulp bij het invullen van formulieren.  

“Duizenden kerkmensen maken door diaconie iedere dag het geloof van hun doopsel waar en stellen op talloze plaatsen concrete daden van compassie en naastenliefde,” zo zei bisschop Gerard de Korte van 's-Hertogenbosch bij de presentatie van het onderzoek. “De getallen spreken boekdelen en maken ook duidelijk dat de diaconale kracht van onze kerken nog steeds aanzienlijk is,” zo zei Mgr. De Korte. “Misschien nog belangrijker dan de materiële hulp is de diaconale ontmoeting. Iemand die de moeite neemt jou te bezoeken, die je erbij houdt, iemand die met je mee loopt.”

Redenen voor hulpvraag 
Schulden en een langdurig laag inkomen zijn de meest voorkomende redenen waarom mensen bij een kerk aankloppen. Andere redenen die kerken en diaconale organisaties noemen: vastlopen in loketten van instanties, last van ingewikkelde formulieren en terugvordering van teveel betaalde toeslagen. Bureaucratie als veroorzaker van de problematiek van armoede en schulden staat hoog in de ranglijst van genoemde problemen. De overheid is daarmee niet alleen armoedebestrijder maar ook veroorzaker van problemen. 

Het armoedeonderzoek van de kerken wordt elke drie jaar gehouden. Het is dit jaar voor de achtste keer dat het onderzoek verscheen op initiatief van het Knooppunt Kerk en Armoede. 

Download complete armoedeonderzoek

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Weer Kerstposter voor school en parochie

Met bijbehorend lesmateriaal

Parochies geïnformeerd over jongerenreis

Landelijk Romereis in meivakantie 2020

Tienerweekend over keuzes maken

No Apologies: eind januari/begin februari

Laatste twee werkbezoeken aan dekenaten

De komende weken bezoekt bisschop Harrie Smeets de laatste twee dekenaten op zijn rondgang door het bisdom. Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 november is hij te gast in het dekenaat Heerlen. En in het weekeinde van 6 tot en met 8 december in het dekenaat Schinnen. 

Direct na zijn aantreden vorig jaar kondigde Mgr. Smeets aan dat hij het bisdom graag beter wilde leren kennen en daarom een officieel werkbezoek van drie dagen alle dekenaten wilde brengen. De rondgang begon afgelopen voorjaar in het Kerkrade. Uitgerekend op de eerste verjaardag van zijn bisschopswijding (8 december) wordt de rondgang afgesloten. 

Door de werkbezoeken heeft de bisschop een heel breed en gevarieerd beeld van het kerkelijk leven in de parochies gekregen. “Natuurlijk zijn er zorgen, maar ik heb toch vooral gezien dat er in de parochies heel veel leven zit,” zo zegt Mgr. Smeets terugkijkend. “De kerk is veel groter dan de mensen die op zondag naar de mis gaan. Dat is me dit jaar wel duidelijk geworden. Ik heb heel veel kleine wondertjes gezien.” 

Komend jaar wil de bisschop opnieuw naar de dekenaten toegaan. “Nu geen drie dragen, maar om in elk dekenaat met jongeren in contact te komen.”

PDF download

Terugblik diakenwijding

Paweł Żelazny is op zaterdag 26 oktober in de kathedraal in Roermond
door bisschop Harrie Smeets tot transeunt diaken gewijd.
De uit Polen afkomstige Żelazny is lid van de beweging van de Neocatechumanele Weg.
Hij gaat werken als kapelaan in de de parochies van Maastricht-Oost.
Het is de bedoeling dat hij volgend jaar tot priester wordt gewijd. 

Bekijk fotoreportage van diakenwijding

Agenda

Zondag 24 november

Christus Koning

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar viert de Kerk het hoogfeest van Christus Koning.

Zondag 1 december

1e Advent

Eerste zondag van de voorbereidingstijd op Kerstmis.

Installatie mgr. E. de Jong tot pastoor in Maastricht-Oost. 

 

Maandag 9 december

Dies Grootseminarie Rolduc

Dies Natalis van het Grootseminarie Rolduc. De pontificale eucharistieviering in de abdijkerk van Rolduc om 10.30 uur is voor iedereen toegankelijk.

Zondag 15 december

Zondag Gaudete / Adventsboodschap

Vandaag viert de Kerk dat de Advent halverwge is. Dit weekeinde wordt in alle kerken in Limburg de Adventsboodschap van bisschop Harrie Smeets voorgelezen/gepubliceerd.

Donderdag 19 december

Dekensvergadering

Driemaandelijkse bijeenkomst van de dekens van het bisdom Roermond.

-->