Handreiking voor parochies: nieuwe werkmap vitaliseren beschikbaar

In de serie werkmappen voor parochievernieuwing is een nieuwe uitgave beschikbaar. En wel een heel belangrijke: de werkmap Vitaliseren. Hierin geeft het bisdom een aantal handreikingen aan leden van kerkbesturen en pastorale teams om tot vitalere parochiegemeenschappen te komen.  

De werkmap is verschenen een reeks korte handreikingen die sinds dit voorjaar wordt uitgegeven om parochies te helpen bij het proces van vitalisering en herstructurering. Eerder verschenen er al werkmappen over onder meer het opzetten van een federatie en fuseren van parochies. Ging het in deze werkmappen nog om de bestuurlijke kant van parochievernieuwing, in de map Vitaliseren gaat het heel nadrukkelijk over de inhoud: hoe kunnen we de geloofsgemeenschap levendiger maken? Met andere woorden: hoe worden we als parochies missionair? In de werkmap wordt nadrukkelijk gesproken van vitaliseren en niet meer van revitaliseren. Het gaat er namelijk niet om iets terug te halen dat voorbij is, maar om vooruit te kijken: hoe we in deze tijd in Jezus Christus kunnen beleven en presenteren.

Diverse fases
Aan de hand van enkele fases wordt vervolgens besproken hoe een vitaliseringsproces kan verlopen. Dat begint met de huidige situatie onder ogen te zien en je bewust te worden van de urgentie dat er iets moet gebeuren. Daarna volgt het moment van inventariseren en dromen: hoe zou je als kerkbestuur of pastoraal team willen dat de parochie(federatie) er over enkele jaren uitziet? Fase twee en drie beschrijven plekken om manieren op te doen en manieren om die inspiratie te verwerken.

Vervolgens gaat het om de vraag een werkmethode te kiezen die bij je parochie past en waarmee de bestuurlijk verantwoordelijken, maar ook de parochianen mee uit de voeten kunnen. Dat kan per parochie verschillen. In de laatste fase wordt beschreven hoe een vitaliseringsproces uitgerold kan worden aan de hand van een pastoraal beleidsplan.

Hulpmiddel
De werkmap Vitaliseren is bedoeld als hulpmiddel, niet als verplichte werkwijze. Het gaat uiteindelijk niet om de methode, maar om mensen en om Christus. De nieuwe werkmap Vitaliseren is door parochies te downloaden van de intranetpagina van het bisdom. Hier zijn ook de eerder verschenen werkmappen te vinden. Alle kerkbesturen en alle priesters, diakens en pastorale werkers hebben vorig jaar een inlog hiervoor gekregen. Mocht deze niet werken, stuur dan via de secretaris of voorzitter van het kerkbestuur even een e-mail.

Intranet Inlog aanvragen

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Update gezondheid bisschop Harrie Smeets

Nieuwe reeks chemokuren

Binnenkort weer bestellingen Kerkbalans

Materialen aanvragen vóór 1 oktober

1e Bestuurdersconferentie goed verlopen

Volgende bijeenkomst op 10 oktober

Begeleiders WJD-kruis in Limburg gezocht

29 - 31 oktober: Blerick, Roermond, Maastricht

Nieuw seizoen lezingen Academie Rolduc

Vrijdag 30 september over synodaal proces

Kerk Geleen aan eredienst onttrokken

Pastoor van Arskerk in april gesloten

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen juli-augustus 2022

Reli-zoekrubriek Vraag en aanbod

Wie kan helpen?

Oud-pastoor Rick van den Berg overleden

Overleden priester in afgelopen periode


575 Jaar Heiligdomsvaart in Susteren

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze zomer in Susteren weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 26 augustus tot en met 11 september staat het stadje in het teken van de verering van de relieken van heiligen die in Susteren hebben geleefd en wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd.

Eigenlijk komt het jaar uitstel mooi uit, want dit jaar is het precies 575 jaar geleden dat voor de eerste keer sprake was van een heiligdomsvaart in Susteren. In 1447 wordt in schriftelijke bronnen vermeld dat er in Susteren een reliekentoning bestaat. Net als 575 jaar geleden gebeurt dat dit jaar weer: op zondag 4 september. Er trekt dan een historische stoet met meer dan duizend figuranten door Susteren met de relieken van onder anderen Gregorius, Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia.

Het weekend ervoor gaat het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ in première: een kleurrijk schouwspel met ruim 150 acteurs tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek. Zij beelden een kroniek uit van legendarische gebeurtenissen in het Maasland in de vroege Middeleeuwen, zoals de stichting van een abdij in Susteren door de heilige Willibrord en na een verwoesting de wederopbouw van die abdij door abdis Amelberga. Op zondag 28 augustus vindt er ook een openluchtmis plaats, die door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden.

Bekijk het hele programma van de Heiligdomsvaart Susteren op de websites van de Heiligdomsvaart of van de parochie

Heiligdomsvaart rksusteren

PDF download

Expositie 450 Jaar ‘Martelaren van Roermond’

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat onder leiding van Willem van Oranje de ‘martelaren van Roermond’ werden vermoord. Zijn soldaten drongen de stad binnen en vermoordden drieëntwintig mensen, onder wie twaalf kartuizermonniken en -lekenbroeders en de secretaris van de toenmalige bisschop. Op zaterdag 23 juli wordt de moord op deze ‘martelaren van Roermond’ herdacht met een eucharistieviering, een symposium en de tentoonstelling ‘Roermond wordt wereldnieuws’

Met een mooie televisieserie en exposities in het hele land is afgelopen voorjaar de 450e verjaardag van de ‘Geboorte van Nederland’ gevierd. In 1572 begon onder leiding van Willem van Oranje de opstand tegen Spanje. Die opstand wordt doorgaans gepresenteerd als een heldenverhaal. Maar er was ook een andere kant: als gevolg van diezelfde opstand is het dit jaar óók 450 jaar geleden dat de bekende Martelaren van Gorcum werden vermoord en de veel minder bekende ‘Martelaren van Roermond’. 

Zaterdag 9 juli vindt in Brielle de nationale bedevaart naar de martelaren van Gorcum plaats. Onder hen ook twee Limburgers: de franciscanen Hiëronymus en Antonius uit Weert. Twee weken later op zaterdag 23 juli is het op de dag af 450 jaar geleden dat in de Caroluskapel in Roermond de brute moord op de kartuizers en ander geestelijken plaatsvond. Op een schilderij dat later van die gebeurtenissen werd gemaakt, spuit het bloed tot aan het plafond. In het voormalige klooster bij die kapel zijn tegenwoordig de kantoren van het bisdom Roermond gevestigd.

Om de twee kanten van hetzelfde verhaal te vetellen, hebben het stadsarchief Roermond en de Christoffelparochie er samen met het bisdom voor gekozen om dit jaar twee exposities in de Caroluskapel te organiseren. De een vertelt het verhaal van de Geboorte van Nederland en de ander het verhaal van de moord op de kartuizers. De expositie wordt zaterdag 23 juli geopend. 

De tentoonstelling laat schilderijen, gravures en boeken uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw zien, afkomstig uit verschillende openbare en privécollecties. Deze objecten vetellen het verhaal van de Martelaren van Roermond, het klooster waarin ze verbleven en de verregaande impact die deze gebeurtenis had. Een gedetailleerde maquette laat zien hoe het drama verliep en op welke plekken in het klooster de slachtoffers aan hun eind kwamen. Een audiovisuele presentatie toont hoe elders in Europa enorme schilderijen de herinnering aan deze gruwelijke gebeurtenis levend hielden. Sommige van de getoonde objecten keren voor korte tijd terug naar de plek waar ze ooit werden bewaard, andere zijn nooit eerder te zien geweest. Maar het meest bijzonder – en indringend – is het feit dat de bezoeker zeer dicht bij het verhaal kan komen: in twee reliekkasten in de Caroluskapel wordt het gebeente van de in 1572 vermoorde monniken eerbiedig bewaard. Deze reliekkasten zijn voor bezoekers te zien.

Het programma van zaterdag 23 juli ziet er als volgt uit: Om 11.00 uur is er een pontificale eucharistieviering in de Caroluskapel, gevolgd door een processie door de kruisgang met een deel van de relieken van de Martelaren van Roermond. Aansluitend wordt het beeld ‘De Kartuizer’ van kunstenaar Jean Notten onthuld. Na een gezamenlijke lunch is er vanaf 14.00 uur een middagsymposium met lezingen door drs. Ben Hartmann, pater Johannes Maria Touw en drs. Rob Dückers. De Caroluskapel, is tot en met eind 30 oktober van woensdag tot en met zondag geopend van 14.00 uur – 17.00 uur. 

PDF download

Agenda

Zaterdag 23 juli/zondag 30 oktober

450 Jaar martelaren van Roermond

In de Caroluskapel - bij de kantoren van het bisdom - in Roermond zijn van zaterdag 23 juli tot en met zondag 30 oktober twee exposities over 450 jaar Martelaren van Roermond te zien.

Maandag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming - Bisdom gesloten

Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, het belangrijkste Mariafeest van het jaar. Bij gelegenheid daarvan zijn de kantoren van het bisdom Roermond vandaag gesloten.  

Vrijdag 26 augustus/zondag 11 september

Heiligdomsvaart Susteren

In deze periode wordt in Susteren de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart gehouden. 

Zondag 28 augustus

TV-mis Heiligdomsvaart

De wekelijkse televisiemis van KRO-NCRV komt vandaag vanaf de Heiligdomsvaart in Susteren. De viering is te zien om 10.00 uur op NPO2.

Zaterdag 17 t/m zondag 25 september

Vredesweek

Onder het motto 'Generatie Vrede' houdt PAX (voorheen Pax Christi) deze week de nationale Vredesweek

-->