Roermond presenteert zich als glazeniersstad

Roermond presenteert zichzelf dit jaar als ‘glazeniersstad’. Sinds deze maand is tot en met half februari in museum Het Cuypershuis een expositie te zien over het grootste Nederlandse glasatelier uit de 19e eeuw: dat van de bekende kunstenaarsfamilie Nicolas in Roermond. Het atelier produceerde vooral religieuze afbeeldingen voor kerken, kloosters en scholen. Tegelijkertijd is in het Historiehuis de expositie ‘Een schat aan scherven te zien’, met eeuwenoude fragmenten van gebrandschilderd glas. 

De familie Nicolas had sinds 1855 een atelier in de binnenstad van Roermond. Dankzij de bouw van vele tientallen nieuwe katholieke kerken in Nederland in de tweede helft van de 19eeeuw, kon het atelier uitgroeien tot het grootste van het land. Ook de goede samenwerking met de eveneens uit Roermond afkomstige architect Pierre Cuypers speelde daarin een belangrijke rol. Hoewel het atelier in 1968 gesloten werd, zijn er nog steeds kunstenaars uit de familie Nicolas actief. Zo heeft Diego Semprun Nicolas – de 5egeneratie – recentelijk nog nieuwe ramen voor de kathedraal in Roermond gemaakt. Eerder deed zijn grootvader Joep Nicolas dat ook al. De openingsfoto van deze Clavis toont de ramen van beide kunstenaars. 

Historische glasvondsten
Aanleiding voor de extra aandacht voor Roermond als glazenierstad is de vondst van grote aantallen historische glasscherven bij opgravingen in 2009 en 2014. Tien jaar geleden werd bij werkzaamheden in de bisschopsstad de grootste archeologische glasvondst ooit in de Benelux gedaan. Er werden glasfragmenten uit de 14e, 15e en 16e eeuw gevonden. Gebrandschilderd glas van die ouderdom is zeer zeldzaam. Deze fragmenten kwamen uit werkplaatsen die lang vóór de tijd van de familie Nicolas in Roermond moeten zijn geweest. Intensief puzzelwerk heeft ertoe geleid dat duizenden scherven weer aan elkaar gepast zijn. De mooiste en interessantste fragmenten zijn tot en met 5 januari te zien in het Historiehuis in Roermond. 

De tweede glasvondst betrof scherven uit de 19e eeuw, die wel uit atelier van Nicolas afkomstig zijn. In het bedrijfsarchief bevinden zich nog vele zogeheten ‘kartons’. Dat zijn ontwerpen van kerkramen op ware grootte. Deze zijn de afgelopen jaren onderzocht en gedigitaliseerd. Een aantal daarvan wordt nu samen met de glasfragmenten – voor het eerst – geëxposeerd. Tevens wordt op de tentoonstelling de ontwikkeling beschreven van de familie Nicolas tot een belangrijke kunstenaarsfamilie, die niet alleen voor Limburgse kerken werkte, maar ook glas-in-loodramen exporteerde door heel Europa en zelfs naar Amerika, Australië en Nederlands-Indië. Dit blijkt onder meer uit originele brieven en rekeningen uit die tijd. 

Boek Roermond Glazeniersstad
Een en ander wordt ook toegelicht in het boek ‘Roermond Glazeniersstad’ dat als catalogus bij de twee exposities is verschenen. Eerder dit jaar werd al de ‘Glasatlas Roermond’ uitgegeven. Hierin zijn ook enkele bijzondere ramen in het bisschopshuis opgenomen. Om Roermond nog meer als glasstad op de kaart te zetten, worden er ook stadswandelingen langs glas-in-loodramen aangeboden. In het najaar gebeurt dit ook ’s avonds langs verlichte ramen. Verspreid door het jaar zijn er nog meer activiteiten rond de rijke historie van Roermond als glas-in-loodstad.

Meer info

Cuypershuis Historiehuis

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Parochies voortaan zelf VOG aanvragen

Landelijk contactpunt wordt gesloten

Lezing over ‘schepping-uit-het-niets'

Laatste Academie Rolduc van dit seizoen

Brochure diaconale projecten online

Twaalf projecten in kader Dr. Poelsprijs gebundeld

Limburgse missiebisschop overleden

Mgr. Hans Reesink ofm uit Heerlen

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen juni 2019


Gratis spandoek 'Welkom in de kerk' voor snelle aanmelders Kerkproeverij

Parochies die zich voor 1 augustus aanmelden als deelnemer aan Kerkproeverij/Back to church 2019, krijgen begin september een gratis spandoek toegestuurd. Daar staat op ‘welkom in de kerk’, zonder verdere titel of datum zodat het doek ook bij andere gelegenheden te gebruiken is.

Kerkproeverij/Back to church wordt landelijk gehouden in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 september. Een andere datum kiezen kan ook, dat is aan de parochies zelf. Wel concentreert de landelijke publiciteit rondom deze activiteit zich op genoemd weekend. Het gratis spandoek is een idee van de landelijke (interkerkelijke) werkgroep voor Kerkproeverij/Back to church en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het protestantse fonds Maatschappij van Welstand.

Andere materialen
Parochies die zich willen aanmelden en zich verder willen voorbereiding op het Kerkproeverij/Back to church weekend kunnen daarvoor terecht op de website van Kerkproeverij. Daar zijn diverse materialen gratis te downloaden.

Website Kerkrproeverij  Meer nieuws over Kerkproeverij

PDF download

Oktober wordt buitengewone missiemaand

Paus Franciscus heeft oktober van dit jaar uitgeroepen tot een buitengewone missiemaand. Dit is gebeurd in het kader van het honderdjarig bestaan van de apostolische brief ‘Maximum Illud’ van paus Benedictus XV, die op 30 november 1919 verscheen.

De brief van een eeuw geleden ging over de verkondiging van het geloof over de hele wereld. De toenmalige paus schreef de brief kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog om duidelijk te maken dat de boodschap van het evangelie bedoeld is voor alle mensen op de hele wereld. Het was tevens een oproep aan alle gelovigen om zich bewust te worden van hun missionaire opdracht. 

Honderd jaar na het verschijnen van de brief wil paus Franciscus met een buitengewone missiemaand nieuwe belangstelling wekken voor de missie aan alle mensen (missio ad gentes) en oproepen tot een nieuw missionair elan. 

Het thema dat de paus voor deze buitengewone missiemaand heeft gekozen luidt: ‘Gedoopt en Gezonden: de missie van de Kerk van Christus in de wereld’. Bewustwording van de missionaire taak en het verantwoordelijkheidsgevoel om het evangelie met nieuw enthousiasme te verkondigen vormen de schakel tussen de brief Maximum Illud van paus Benedictus XV en de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium (over de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag), die paus Franciscus zelf publiceerde naar aanleiding van de bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie.

Voorbereiding
Paus Franciscus heeft alle gelovigen opgeroepen om dit jaar tijdens de missiemaand oktober extra stil te staan bij hun eigen missionaire opdracht. Hij nodigt iedereen uit om zich hierop voor te bereiden door een persoonlijke ontmoeting met Christus in de eucharistie, via de verkondiging en het gebed, door getuigenissen, missionaire vorming en missionaire liefdadigheid.

Logo
Voor de buitengewone missiemaand is een speciaal logo ontworpen. Dit bestaat uit een missie­kruis, waarvan de kleuren verwijzen naar de vijf continenten. Rood staat voor Amerika, groen voor Afrika, wit voor Europa, geel voor Azië en blauw voor Oceanië. Het kruis als geheel staat symbool voor de verbondenheid tussen God en de mensen en het universele karakter van de boodschap van het evangelie. 

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Aanmelden voor Roepingentocht kan nog

Oriëntatiedagen voor jongeren van 22 - 27 juli

Kard. Eijk en Mgr. De Jong gastsprekers

Op internationaal symposium 'Theologie van het lichaam'

Wil je meer weten over het geloof?

Het Theologisch Instituut Rolduc biedt cursusmogelijkheden

Fotoreportage priesterwijding 

De kapelaans Marco Figlioloa en Cesar Cortes Ovieda waren zaterdag 15 juni de eerste twee priesters die door bisschop Harrie Smeets zijn gewijd.
Dit gebeurde tijdens een plechtige viering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.
Daarbij waren ook veel familieleden, vrienden en bekenden van de twee neomisten aanwezig. 

Bekijk uitgebreide fotoreportage van priesterwijding

Agenda

Vrijdag 21 juni

Ontmoetingsdag Biddende Moeders

Bijeenkomst voor leden van gebedskringen Biddende Moeders met Mgr. Smeets in Roermond

Zondag 23 juni

Sacramentsdag

In de Nederlandse Kerkprovincie wordt vandaag Sacramentsdag gevierd. In diverse Limburgse parochies zijn er processies

Vrijdag 28 t/m zondag 30 juni

Werkbezoek dekenaat Gulpen

Bisschop Harrie Smeets bezoekt op zijn rondgang door het bisdom dit weekeinde het dekenaat Gulpen

Maandag 5 t/m vrijdag 16 augustus

Zomerkampen

Op diverse plaatsen in Limburg vinden de zomerkampen van de afdeling Jeugd en Jongeren van het bisdom plaats

Donderdag 15 augustus

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

De Kerk viert vandaag het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. In verband daarmee zijn de kantoren van het bisdom Roermond donderdag 15 en vrijdag 16 augustus gesloten

Donderdag 22 augustus

Nieuwe Clavis verschijnt

In verband met de zomervakantie verschijnt er in juli géén Clavis. De eerstvolgende uitgave van het online magazine verschijnt op donderdag 22 augustus.

-->