Passende herbestemming kerken vinden blijft maatwerk

Een school. Een cultuurhuis. Een gemeenschapshuis. Een woonzorg-complex. Recentelijk zijn er diverse nieuwe initiatieven genomen om kerken, die aan de eredienst onttrokken zijn, een passende nieuwe bestemming te geven. In Landgraaf werd afgelopen week in de voormalige H.-Familiekerk een nieuw Cultuurhuis geopend. In Kunrade ging dinsdag de verbouwing van de vorig jaar gesloten parochiekerk tot Zorghuis van start. Begin volgende maand zal bisschop Harrie Smeets in Vredepeel de kerk opnieuw inzegenen, die voor de helft tot gemeenschapshuis is verbouwd.

De terugloop van het aantal kerkgangers heeft ertoe geleid dat er de afgelopen jaren in het bisdom Roermond een kleine zeventig parochiekerken aan de eredienst zijn onttrokken. Sommige zijn afgebroken. Andere staan leeg en wachten op een passende nieuwe bestemming, die niet altijd makkelijk te vinden is. Daarom heeft sloop de voorkeur van het bisdom. Op een aantal plaatsen lukt het echter wonderwel goed om – met respect voor de voormalige sacrale functie van de kerk – een nieuwe bestemming te vinden. 

Cultuurhuis
Zo werd een aantal jaren geleden in Horst de voormalige Norbertuskerk omgebouwd tot school annex ontmoetingscentrum voor de wijk. De kerk werd begin jaren zestig gebouwd in een nieuwbouwwijk. Het werd een voor die tijd kenmerkend modern kerkgebouw, zonder pilaren en met veel glas. Juist dit bood de mogelijkheid om het gebouw, nadat het aan de eredienst was onttrokken en volledig ontmanteld, zodanig in te richten dat er een complete school en diverse ontmoetingsruimtes voor de wijk in konden worden ondergebracht.

In Landgraaf is recentelijk min of meer hetzelfde gebeurd met de voormalige kerk van de H. Familieparochie. Deze is gekocht door een plaatselijke fanfare, die het gebouw met zeer veel inzet van vrijwilligers omgebouwd heeft tot cultuurhuis/concertzaal. Zaterdag 12 januari werd het gebouw door gedeputeerde Hubert Mackus van de provincie Limburg en burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf officieel geopend. Om aan te geven dat de herbestemming in goed overleg met de parochie is gebeurd, was het voltallige kerkbestuur aanwezig en sprak pastoor Freek Jongen een zegengebed uit. Eerder werd in de Kerkraadse wijk Heilust de voormalige kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand ook omgebouwd tot wijkcentrum.

Zorghuis
Afgelopen dinsdag is in Kunrade – gemeente Voerendaal – het startsein gegeven voor de verbouwing van de voormalige kerk tot zorgcentrum. In het gebouw worden onder andere twintig éénpersoonszorgkamers ondergebracht, die bestaan uit een zit-slaapkamer en badkamer. Ook komen er een woonkamer, een eetkamer en een keuken voor gemeenschappelijk gebruik. Daarnaast worden er vier appartementen aangebouwd voor echtparen, waarvan één van de echtelieden zorgbehoevend is. Het Zorghuis Onze-Lieve-Vrouw wil met een openbare huiskamer en een devotiekapel ook een functie voor de wijk vervullen.

Wat opvalt bij alle geslaagde herbestemmingen is dat de voormalige kerkgebouwen geen gesloten particuliere functie krijgen, maar een op de wijk gerichte bestemming. Bij de opening van het Cultuurhuis in Landgraaf wees zowel gedeputeerde Mackus als burgemeester Vlecken op de nieuwe functie van het gebouw voor de gemeenschap. “Op deze manier doen we recht aan de mensen die de kerk in de jaren zestig hebben gebouwd. Dat is heel belangrijk,” aldus Mackus. Ook pastoor Jongen wees erop dat het gebouw als kerk een plek van ontmoeting was en dat hij hoopt dat het dat als Cultuurhuis ook wordt.

Vernieuwbouw
In Vredepeel – gemeente Venray – is voor een andere oplossing gekozen: medegebruik. Dat wil zeggen dat een deel van de kerk gewoon parochiekerk blijft, terwijl een ander deel verbouwd is tot gemeenschapshuis. De functies in het gebouw zijn met muren van elkaar gescheiden, maar een tussenzaal kan indien nodig zowel door de kerk als door het gemeenschapshuis worden gebruikt. Overigens zonder afbreuk te doen aan het sacrale karakter van het gedeelte dat kerk blijft. Burgemeester Gilissen van Venray noemde de kerk op social media al een fraai staaltje ‘vernieuwbouw’. Op zondag 3 februari wordt de kerk in Vredepeel door de bisschop opnieuw ingezegend. Dat betekent ook dat deze variant de goedkeuring van het bisdom kan wegdragen. Maar dat wil niet zeggen dat dit overal het geval is. Herbestemmen van kerkgebouwen is en blijft maatwerk, waarbij respect voor de voormalige functie van de kerk een belangrijke rol speelt.

Foto's: Hans Janssen/iba/Hans Gilissen

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Jubilea priesters en diakens in bisdom

Van zilveren tot platina (70-jarig) jubilea

Dankbetuiging afscheid Mgr. Schnackers

Mgr. Schnackers verrast door aandacht bij afscheid

Modelprivacyverklaring parochies herzien

Nieuwe documenten op landelijke website

Info-ochtend Theologisch Instituut

Zaterdag 23 februari in Rolduc

Retraite voor priesters en diakens

Dr. Bernhard Hegge leidt retraite

Bisschop maakt tour langs dekenaten

Mgr. Smeets gaat kennismaken in parochies

Week van gebed: recht voor ogen

Jaarlijkse aandacht voor eenheid tussen christenen

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen januari 2019

Overleden priester van het bisdom

Overleden in januari

Fotoreportage afscheid Mgr. Schnackers

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 4 januari heeft het bisdom Roermond
afscheid genomen van voormalig vicaris-generaal en oud-diocesaan administrator Mgr. Hub Schnackers.
Na een vesperviering in de Caroluskapel vond een receptie plaats, waarbij zeer velen de scheidend-vicaris de hand kwamen schudden.
Bisschop Harrie Smeets en oud-bisschop Frans Wiertz spraken Mgr. Schnackers toe.
Ook werd een brief van emeritus-paus Benedictus XVI voorgelezen.

Bekijk de foto’s 

Interview: De 'eeuwige vicaris' is nu weer gewoon psatoor

Economie & Bouwzaken

Einde gebruik van Navision in zicht

Ontwikkelingen parochie-automatisering

Oproep parochies: bescherm kunst

Volg bestaande regelgeving omtrent religieuze kunst

Inventarisatie roerend erfgoed vordert

Al in vijf dekenaten kunst geïnventariseerd

Kerkbalans: Uitkomsten peiling meerwaarde lokale kerken

Vrijdag 18 januari presenteert de landelijke organisatie van Actie Kerkbalans de uitkomsten van een peiling over de meerwaarde van lokale kerken. Op de twee waarden die het vaakst zijn gekozen, reflecteren Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie en ds. R. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook worden de winnaars van de landelijke fotowedstrijd van Actie Kerkbalans bekend gemaakt.

Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De lokale kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 19 januari tot 3 februari 2019 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk. De dit jaar voor het eerst gehouden peiling heeft als doel organisatoren te laten nadenken over de meerwaarde van hun kerk en om deze waarde ook te gebruiken in hun plaatselijke communicatie over Kerkbalans, bijvoorbeeld in de folder of de brief gericht aan de kerkleden. Daarbij geeft de peiling een beeld van wat over het algemeen als belangrijkste meerwaarde wordt ervaren. De landelijke fotowedstrijd was hieraan gekoppeld. Deelnemers aan de wedstrijd konden over drie waarden uit de peiling foto’s insturen.

Bij de peiling kon worden gekozen uit de volgende tien opties en desgewenst kon een eigen variant worden toegevoegd: Komen kinderen tot hun recht, Wordt rentmeesterschap en duurzaamheid belangrijk gevonden, Is er muziek en kunst ter versterking van geloofsinspiratie, Zijn we missionair betrokken in onze stad/dorp (fotowedstrijd), Geven we aandacht en zorg aan ouderen en eenzamen, Worden belangrijke gebeurtenissen in het leven gevierd en beleefd, Is er ruimte voor vele vormen van geloofsinspiratie, Bekommeren we ons om de naasten in de directe en verre omgeving, Zijn er inspirerende zondagse vieringen , Zien we naar elkaar om.

In totaal vulden zo’n 300 mensen de peiling in waarvan 33 procent organisator van Kerkbalans, 26 procent vrijwilliger en 41 procent andere betrokkenen. ‘We zien dat een meerderheid van de deelnemers actief betrokken is bij Actie Kerkbalans en dat was ook onze primaire doelgroep. Daarnaast hebben ook veel andere mensen aangegeven wat zij als meerwaarde zien van hun kerk. Mogelijk dat we daar volgend jaar verder op inhaken met een volgende peiling, gericht op kerkleden’, aldus Anna Kruse, woordvoerder van Kerkbalans.

Start Kerkbalans zaterdag 19 januari
Zaterdag 19 januari gaat de campagne van Actie Kerkbalans 2019 in het hele land van start. Vele lokale kerken organiseren een startmoment door bijvoorbeeld om 13.00 uur de klokken te luiden. In de twee weken daarna worden dan de kerkleden benaderd voor een bijdrage aan de lokale kerk.

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Dag van het Jodendom op 27 januari

Ook Nationale Holocaustherdenking

2 Februari: ontmoetingsdag religieuzen

In Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Maastricht

Aanmelden voor huwelijkszondag kan nog

Op zondag 10 februari in Steyl

Nieuwe reeks Evavitavieringen van start

Maandelijks laagdrempelige events

Kennismakingsochtend Biddende Moeders

Dinsdag 12 februari in Sittard

Huwelijkscursussen beginnen weer

Eerste bijeenkomsten in Beek

Nederlandse jongeren als popsterren ontvangen in Panama

De eerste groep jongeren die vanuit Nederland naar de WereldJongerenDagen in Panama is gegaan, is daar deze week ‘fenomenaal’ ontvangen. Dat zegt Bob Wegkamp van de Nederlandse organisatie van de Wereldjongerendagen. “Als popsterren werden we onthaald. Het hele dorp liep uit om ons met een erehaag, live muziek en vuurwerk te verwelkomen.”

De projectleider van de WJD vanuit Nederland vertelt: “De reis was een paar uur vertraagd, maar de gastgezinnen waar wij verblijven zijn tot ‘s avonds laat opgebleven om ons feestelijk en gastvrij te ontvangen.”

Bij aankomst vierde de eerste groep Nederlandse pelgrims samen met hulpbisschop Everard de Jong en honderden Panamese jongeren de heilige mis. De tweede Nederlandse groep is intussen ook gearriveerd. Ook zij werden warm onthaald. Bob is onder de indruk van de gastvrijheid van de Panamezen: “Je ziet dat de gastgezinnen erg hun best doen om zo gastvrij mogelijk te zijn.”

Op dit moment zijn de voorbereidende dagen op de WJD bezig in diverse bisdommen in Panama. De eigenlijke Wereldjongerendagen zijn komende week van 24 tot en met 27 januari. Dan komt ook paus Franciscus naar Panama-Stad. Een deel van de Nederlandse deelnemers reist onder leiding van Mgr. De Jong daarna nog door naar het Mariabedevaartsoord Guadelope in Mexico.

Kijk voor dagelijkse updates, foto’s en filmpjes van de Nederlandse deelnemers op de volgende sites:

facebookkanaal van JongKatholiek  Website WJD Nederland Website WJD internationaal

Foto’s: Ramon Mangold

PDF download

Agenda

Zaterdag 19 januari - zaterdag februari

Actie Kerkbalans

Jaarlijkse actie van de gezamenlijke kerken om bij gelovigen de kerkbijdrage in te zamelen. 

Zaterdag 26 januari

Geloven in mensen

Werkconferentie over armoede en schulden, met medewerking van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond. Meer info

Zaterdag 26 januari - zondag 27 januari

Wereldjongerendagen

Dit weekeinde zijn in Panama-stad de grote bijeenkomsten met paus Franciscus tijdens de Wereldjongerendagen

Zondag 3 februari

Inzegening kerk Vredepeel

Bisschop Smeets zegent de vernieuwde parochiekerk van Vredepeel in. Aanvang: 11.00 uur.

Zaterdag 9 februari

H. mis ridders van het Heilig Graf

De ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem houdt een eucharistieviering in de kathedraal in Roermond met bisschop Harrie Smeets. Mgr. Smeets is lid van de ridderorde. Aanvang: 12.00 uur.

-->