Nederlandse Jongerenenquête voor bisschoppensynode online

De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan momenteel online houdt, is in het Nederlands vertaald en sinds afgelopen week online. Jongeren tussen de 16 en de 29 worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen.

Parochies kunnen jongeren op bijgaande link wijzen. Nederlandse jongeren kunnen daar de vragen in de eigen taal lezen en beantwoorden. De resultaten worden later toegevoegd aan de reacties uit de hele wereld op deze enquête over 'jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping'.

Naar de vragenlijst

De online-enquête vindt plaats in het kader van de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode, die in oktober 2018 wordt gehouden over Jongeren, geloof en roeping. Jongeren worden op deze manier in gelegenheid gesteld input te leveren voor deze synode van Bisschoppen. Sinds het aantreden van paus Franciscus is het gebruikelijk geworden om voorafgaand aan een bisschoppensynode eerst een uitgebreide vragenlijst rond te sturen. 

Het invullen van de enquête vraagt even de tijd. Deelnemers worden met klem verzocht alle vragen zorgvuldig in te vullen, want alle gevraagde informatie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van jongeren wereldwijd.

Meer informatie over de komende bisschoppensynode is te vinden op de sites: 

Nederlandse bisschoppenconferentie Jong katholiek Synodewebsite Vaticaan

PDF downloadAandacht voor Moderne Devotie in Limburg

Is er in Limburg interesse in een heropleving van de Moderne Devotie? Die vraag wordt opgeworpen door de Actuele Moderne Devotiebeweging. Onder de naam Postmoderne Devotie wil de beweging deze Middeleeuwse spiritualiteit nieuw leven inblazen. Coördinator Mink de Vries gaat de komende maanden op zoek naar sporen van de Moderne Devotie in Limburg.  

De Moderne Devotie is een hervormingsbeweging uit de late Middeleeuwen, die zich de laatste jaren in een hernieuwde belangstelling mag verheugen. De ‘devoten’ wilden in de 14e eeuw de Kerk van binnenuit vernieuwen door te streven naar gemeenschapsleven, de inzet voor armen en zieken, goed onderwijs en een heel eigen persoonlijke omgang met God. De ‘beweging van de Geest’, zoals ze ook genoemd wordt, ontstond rond 1370 in Zwolle en Deventer. Naast religieuzen kende de beweging ook een lekentak. 

Kempen
Mannen als Geert Groote en Thomas a Kempis speelden hierin een belangrijke rol. Deze laatste kwam uit Kempen, even over de Duitse grens bij Venlo. Met name zijn boek ‘De navolging van Christus’ maakte diepe indruk en wordt nog steeds opnieuw vertaald en heruitgegeven. Het is zelfs na de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld. “De Moderne Devotie heeft tweehond jaar lang grote invloed gehad op de kerk in heel Noordwest-Europa,” zegt De Vries. “Daarna is het gedachtegoed onder het stof geraakt en min of meer vergeten. Maar binnen ordes als de Karmelieten en de Jezuïeten zijn er altijd herinneringen aan de Moderne Devotie blijven bestaan. Voor de Moderne Devotie-beweging ging het om eenvoud en nederigheid. In het optreden van paus Franciscus is heel veel van de Moderne Devotie te herkennen.”  

Samenleving
Zelf raakte De Vries een aantal jaren geleden onder de indruk van de Moderne Devotie. Inmiddels heeft hij er vier boeken over geschreven, waaronder een eigentijdse vertaling van de ‘Navolging’ van Thomas a Kempis en ‘Pleidooi voor een postmoderne devotie’. Hij denkt dat de spiritualiteit van de Moderne Devotie ook nu op allerlei terreinen in de samenleving van belang kan zijn. “Waar mogelijk willen we een verbindende rol spelen in sectoren als toerisme, cultuur, bestuur, economie, kunst, onderwijs en uiteraard ook het geestelijk leven.”  

De Vries ontdekte dat er tussen 1370 en 1570 op zeker 150 plaatsen in Nederland gemeenschappen zijn geweest, die het gedachtegoed van de Moderne Devotie volgden. "Onze identiteit is er voor een groot deel door gevormd," zegt hij. Die identiteit ligt volgens De Vries vooral in gemeenschapszin en het zoeken naar harmonie. 

Limburg
In Limburg gaat het om zeker acht of negen plekken, waar de Moderne Devotie een belangrijke rol heeft gespeeld. De komende maanden wil hij die bezoeken om te zien wat er nog aan die tijd herinnert. “In plaatsen als Delft en Amsterdam bleken er veel meer herinneringen aan de Moderne Devotie terug te vinden, dan men daar zelf wist,” zegt hij.

In Limburg zijn er kloosters van de Moderne Devotie geweest in Arcen, Echt, Maasbracht, Maastricht, Venlo, Venray, Weert en Roermond. Die laatste stad is volgens De Vries zelfs "een bolwerk van de Moderne Devotie" geweest. Ook Abdij Rolduc in Kerkrade moet relaties met de beweging hebben gehad. “In ieder geval zijn enkele kloosters die later bekend werden door de Moderne Devotie vanuit Rolduc gesticht."

Contact
De Vries wil graag in contact komen met mensen die iets van de geschiedenis van de Moderne Devotie in Limburg weten of zich aangesproken voelen om op een eigentijdse manier met de Postmoderne Devotie aan de slag te gaan. Deze zomerperiode is overigens ook een geschikte tijd om eens kennis te maken met het stadje Kempen of de verschillende steden in Overijssel, waar nog Middeleeuwse sporen van de Moderne Devotie te vinden zijn. 

Meer informatie is te vinden op:

Postmoderne devotie Thomas a Kempis Zwolle Geert Grootehuis Ontmoetingshuis Moderne Devotie Mail Mink de Vries

 

Foto: Standbeeld van Thomas a Kempis in zijn geboortestad Kempen.

PDF download

Economie & Bouwzaken

Jaarrekening bisdom 2016

Bisdom heeft vorig jaar 'redelijk' gedraaid

Inspiratiedag geldwerving

Op 7 oktober in Heel

Folder over nalatenschap

Doneren aan parochies

Let op: Postbus 980 vervalt

Nieuw adres bisdom

Archief oude bisdom nu online

Inventaris gepresenteerd

Meld regionale activiteiten

Voor agenda bisdomsite

Steun Campagne voor Filipijnen

Het Missiebureau van het bisdom Roermond heeft € 20.000,- vrijgemaakt voor medische noodhulp aan het bisdom Marawi op de Filipijnen. Tevens worden parochies, kloosters en particulieren opgeroepen om deze actie financieel mede te ondersteunen. 

De stad Marawi op het eiland Mindanao in het zuiden van de Filipijnen wordt de laatste tijd ernstig getroffen door gevechten tussen IS-rebellen en het regeringsleger. De gift van het Missiebureau is een reactie op een noodkreet om hulp van bisschop Edwin de la Peña van Marawi, met wie het Missiebureau goede contacten onderhoudt. 

Medische hulp
Van het geld wordt vijfduizend euro gebruikt om op verschillende locaties directe noodhulp te kunnen geven. Daarnaast wordt er drie keer vijfduizend euro overgemaakt voor de aanschaf van onder meer 1.400 medical kits. Deze worden gebruikt voor het verlenen van eerste hulp aan vluchtelingen, die in diverse opvangcentra in de regio zijn ondergebracht.

Donaties 
Het Missiebureau is tevens een inzamelingsactie begonnen om meer hulp te kunnen verlenen. Alle donaties worden gebruikt om vluchtelingen in de regio Marawi te ondersteunen. Giften zijn welkom op de rekeningnummers ING: NL27 INGB 0001 0450 00  of RABO: NL11 RABO 0144 1014 08 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van ‘Noodhulp Marawi’.

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Conferentie De kloof

Over de sociale agenda van Limburg

Info ouderencatechese gezocht

Wie heeft ervaring met dit thema?

Nieuw seizoen Academie Rolduc

Lezingen starten op 15 september

Nieuw communieproject

Ik ben bij je

Sterrentocht voor jongeren

Samen langs bedevaartplaatsen

Fakkeltocht in teken Fátima

Zaterdag 7 oktober in Roermond

Pastorale studiemogelijkheden

Theologie studeren aan TIR of Kairos

Jaarverslag Kerk & Samenleving

Brochure online beschikbaar

Benoemingen

Benoemingen in het bisdom Roermond

Wereldjongerendagen 2019 naar Panama

In aanwezigheid van ambassadeur Willys Delvalle Velasco van Panama is onlangs de Nederlandse reis naar de WJD 2019 gepresenteerd. De volgende Wereldjongerendagen zijn van 22 tot en met 27 januari 2019 in Panamastad.

Gezien de kosten van de reis en de tijd van het jaar richt de promotie voor deze editie van de Wereldjongerendagen zich met name op de groep ‘young professionals’ die in hun opleiding en/of werk op zoek zijn naar identiteit. Het motto voor de reis luidt: ‘Discover your identity’ (ontdek je identiteit).

De Wereldjongerendagen zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren komen samen om hun geloof te vieren. WJD betekent ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het blijkt voor jongeren die meegaan steeds weer een ervaring om nooit te vergeten.

Rolmodel
Paus Franciscus koos als thema voor deze Wereldjongerendagen: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’. Projectleider Gerrie Conen van het landelijke Jong Katholiek zegt hierover: “De paus noemt Maria een voorbeeld, een rolmodel voor jongeren. Die hoop, die moed, dat voorbeeld willen wij ontdekken onder het motto: “Discover your identity”.

Volgens Conen zijn de WJD een uitstekende gelegenheid om Panama en de wereldkerk te ontdekken. “Maar ook wie jezelf bent, waar je in het leven staat en wat jouw bijdrage kan zijn aan een betere wereld. Wie ben jij in de organisatie waar je werkt, in de onderwijsinstelling waar je studeert? Wat betekent het katholiek te zijn en hoe belangrijk is een katholieke identiteit in deze snelle wereld? Samen met de bisdommen en vele katholiek maatschappelijke organisaties geven we inhoud aan het thema,” zegt hij.

Panama
De Wereldjongerendagen 2019 vinden op verzoek van paus Franciscus plaats in het Centraal-Amerikaanse land Panama. Een tropisch land, vooral bekend van het Panamakanaal dat de doorsteek mogelijk maakt tussen de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan. Een land, bijna twee keer zo groot als Nederland maar met slechts 3,5 miljoen inwoners. Ruim tachtig procent van de inwoners is katholiek. Een land met een prettig klimaat en de WJD worden georganiseerd in de Panamese zomer: de droge periode in januari. Panama staat verder bekend om de prachtige natuur en gastvrije inwoners, die er bovendien trots op zijn de WJD te mogen organiseren voor honderdduizenden jongeren.

Programma
Op 250 kilometer afstand van Panama stad ligt het bisdom Santiago de Veraguas waar natuur, cultuur, geschiedenis en geloof elkaar ontmoeten. Tijdens de ‘Days in the Diocese’ maken de deelnemers van de Nederlandse reis hier kennis mee. Hier mogen ze de gastvrijheid van Panama ervaren en verblijven in gastgezinnen zodat ze daar de cultuur, de ontmoeting en het geloof kunnen beleven.

Gerrie Conen: “Van 22 t/m 27 januari nemen we deel aan de Wereldjongerendagen in Panamastad. Drie ochtenden is er een Nederlandstalig programma. In de middagen en avonden neem je deel aan het jongerenfestival met muziek, theater, discussie en nog veel meer. Hoogtepunten zijn de verwelkoming van de paus op donderdag, de kruisweg op vrijdag, op zaterdagavond de avondwake onder de sterrenhemel van Panama, en op zondag de indrukwekkende slotviering met paus Franciscus en honderdduizenden jongeren.” 

Guadalupe
Speciaal op verzoek van het bisdom Roermond is er na afloop van het officiële programma in Panama nog de gelegenheid om enkele dagen kennis te maken met het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe in het buurland Mexico. Jongeren uit het hele land kunnen tegen geringe meerprijs deelnemen aan dit verlengde programma.

Iedereen in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar is welkom op de Wereldjongerendagen. Parochies worden uitgenodigd om jongeren die zij kennen hierover te informeren. De WJD is een katholiek evenement, maar jongeren van alle geloofsovertuigingen zijn van harte welkom. Ben je geïnspireerd door geloof, wil je andere culturen ontmoeten, ga je uitdagingen niet uit de weg, wil je je grenzen verleggen en de wereld ontdekken? Dan is deze reis voor jou bedoeld.

Meer informatie over de deelname aan de WJD vanuit het bisdom Roermond is te krijgen bij kapelaan George Dölle.

Informatie WJD opvragen

 

Reisdata:

Vertrek uit Nederland dinsdag 15 of woensdag 16 januari 2019

Days in the Diocese in het bisdom Santiago de Veraguas, donderdag 17 t/m maandag 21 januari 2019

WJD in Panama stad,  dinsdag 22 t/m zondag 27 januari 2019

Terugreis naar Nederland  maandag 28 of dinsdag 29 januari 2019 of aansluitend nog enkele dagen verblijf in Mexico-Stad.

PDF download

Diakenwijding in India

In zijn eigen bisdom Kuzhlithurai in India is priesterstudent Rajan Arulraj Nesaiyan van het grootseminarie Rolduc
afgelopen zaterdag (8 juli) tot transeunt diaken gewijd.
Hij wordt kapelaan in het parochiecluster van Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg. 

Bekijk foto-album van de wijding

Gennep herdenkt Reformatie

Gennep is uitgeroepen tot Internationale Reformatiestad. Dit is gebeurd in het kader van de herdenking van 500 jaar Reformatie. De protestantse gemeente van Gennep dateert van 1571 en is daarmee de oudste van Nederland.

Dit wordt op 24 september herdacht met een oecumenische viering, een stadswandeling, de vertoning van de film ‘Historische Banden’ en een concert door het Genneps Vocaal Ensemble. Hieraan wordt ook meegewerkt door de parochies van Gennep, de Evangelische Kirche uit Goch (D) en de burgerlijke gemeente Gennep. Tot en met 10 september is in Gennep ook de expositie ‘Gennep, vrijplaats voor andersdenkenden’ te zien. 

 

PDF download

Agenda

Zaterdag 5 t/m zondag 20 augustus

Virga Jessefeesten Hasselt

In de Belgisch-Limburgse bisschopsstad Hasselt worden de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten gehouden. Meer weten 

Woensdag 9 augustus

Feest H. Edith STein

75e Sterfdag van de heilige Maagd en Martelares Edith Stein. Mgr. De Jong draagt vandaag de mis op in het Karmelietessenklooster in Echt.

Maandag 14 t/m vrijdag 25 augustus

Zomerkampen

Deze weken vinden er verschillende zomerkampen voor jongens en meisjes plaats. Meer weten

Dinsdag 15 augustus

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

Vandaag viert de Kerk het belangrijkste Mariafeest van het Jaar. Kantoren Bisdom gesloten

Zondag 27 augustus

Sint-Rosaprocessie

Op de laatste zondag van augustus trekt traditioneel de Sint-Rosaprocessie in Sittard. Meer weten

Zaterdag 9 & zondag 10 september

Project Back to Church/Open Monumentendag

Landelijk project: nodig eens iemand uit om mee naar de kerk te gaan. Meer weten

 

Tevens Landelijke Open Monumentendag. Veel kerken in Limburg zijn vandaag geopend. Meer weten

Vrijdag 15 t/m zondag 17 september

Zomerweekend

Weekend voor jongeren in Sittard. Motto: Durf te geven! Meer weten

-->