Wat kan parochie betekenen voor mensen uit Oekraïne?

In Oekraïne woedt een vreselijke oorlog. Dagelijks vallen er slachtoffers en duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. De eerste vluchtelingen zijn al in Limburg. Dit roept heel concreet de vraag op wat parochies en gelovigen kunnen doen om te helpen?

"Ik was een vreemdeling, en jij hebt Mij opgenomen." Die bekende woorden van Jezus uit het Mattheusevangelie worden opeens heel concreet. Het bisdom Roermond staat open voor initiatieven om in actie te komen voor de mensen in Oekraïne en stimuleert parochies en parochianen om waar mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld door vluchtelingen gastvrij op te vangen en ze welkom te heten in de eigen geloofsgemeenschap.

Particulieren kunnen vluchtelingen thuis onderdak bieden, maar ook de mogelijkheid om daarvoor bijvoorbeeld leegstaande pastorieën in te zetten, wordt op dit moment onderzocht. Het bisdom hoopt op korte termijn met meer informatie daarover te kunnen komen.

Voorzien in de eerste levensbehoeften is op korte termijn natuurlijk het belangrijkste voor de mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland komen. Maar in de weken hierna zal bij veel vluchtelingen ook de behoefte ontstaan om hun geloof te kunnen beleven en daar kracht uit te putten.

 

Gastvrije parochies

De meeste mensen in Oekraïne zijn christenen, die wellicht een beroep doen op de parochies in Limburg. Bijgaand enkele suggesties hoe parochies zich kunnen voorbereiden op een gastvrije ontvangst:

Vorm met enkele parochianen een welkomstteam. Alle ideeën kunnen daar op tafel komen: van een bloemetje voor nieuwe bewoners tot een rondleiding in uw kerkgebouw. Van een gezamenlijke maaltijd tot een gezamenlijk concert, waarin mensen uit Nederland en Oekraïne zich van hun beste kant laten horen, etc. etc.

Stel uw kerk op vaste momenten in de week open voor een stil gebed of persoonlijk bezoek aan de kerk. Veel mensen dragen een groot verdriet met zich mee, dat ze graag in stilte bij God brengen.

Nodig uw nieuwe bewoners uit voor de (zondagse) eucharistieviering. Vrijwel alle christenen in Oekraïne zijn orthodox of Oekraïens-katholiek; voor hen allen is het mogelijk om de H. Communie te ontvangen in de rooms-katholieke kerk (aangezien ze die mogelijkheid nu niet hebben in hun eigen kerk). Andere suggesties zijn te vinden op www.gave.nl . Belangrijker dan ieder woord te verstaan, is de ervaring samen met en voor elkaar te bidden. Vergeet natuurlijk ook niet de koffie na de eucharistieviering!

Motiveer hen ook om in eigen groep een viering te houden in uw kerk. Juist rooms-katholieke kerken met hun heiligenbeelden en kaarsen kunnen een herkenbaar thuis vormen voor christenen uit de oosterse traditie. Ongetwijfeld zijn er parochianen die van thuis een icoon kunnen meebrengen.

 

Overleg

Belangrijk: overleg alles met uw gemeente (liefst via een vaste contactpersoon vanuit de parochie). Elke gemeente heeft de verplichting om een aantal vluchtelingen te huisvesten, maar heeft vaak ook een aanbod voor hen en kan het beste overzien welke particuliere initiatieven bij elkaar aansluiten. Bij verdere vragen of suggesties kunt u contact opnemen met de aalmoezenier van sociale werken, pastoor Harry Notermans.  

 

Inzet parochianen

Naast de inzet van parochies staat het parochianen natuurlijk vrij om hun huis open te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Veel Nederlanders hebben dit inmiddels ook al gedaan. Samen optrekken, betekent vaak een wederzijds geschenk. Maar om problemen te voorkomen, moeten er ook goede afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over gezamenlijk gebruik van keuken en sanitair. Daarom adviseert het bisdom aan gelovigen die logeerruimte ter beschikking willen stellen om dit alleen via de officiële kanalen te laten verlopen. Neem daarvoor contact op met Take Care BnB. Deze organisatie is momenteel de officiële gesprekspartner van de overheid voor particuliere opvang van mensen uit Oekraïne. Zij zorgen ook voor de juiste begeleiding.

 

Financiële steun

Heeft u geen mogelijkheden om zelf vluchtelingen op te vangen, dan is een financiële steun ook nog altijd van harte welkom. Bijdragen zijn welkom via de speciale actie van Vastenactie of Kerk in Nood.

Financieel steunen Mail pastoor Notermans Take care BnB

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Vicaris Quaedvlieg bezoekt federaties

Komende maanden rondgang door bisdom

Dit jaar wijding vijf nieuwe priesters

Vier in India'/Sri Lanka en een in Roermond

Euregionale conferentie verschoven

Euregionale conferentie verschoven

Benoemingen in het bisdom Roermond

Benoemingen maart 2022

Overleden priester in afgelopen periode

Oud-pastoor Sjeng Cuijpers

Reli-zoekrubriek Vraag en aanbod

Wie kan helpen?

Studie- en impulsdag met Vlaamse kerkjurist Rik Torfs

De bekende Vlaamse kerkjurist, hoogleraar, columnist en politicus Rik Torfs komt op vrijdag 1 april naar Klooster Wittem voor een studie- en impulsdag voor priesters en anderen die actief zijn in het pastoraat. Torfs verzorgt die dag de Henk Manderslezing.

Torfs publiceerde twee jaar geleden het boek ‘De kerk is fantastisch’ met prikkelende en uitdagende gedachten over de toekomst van de Kerk. In zijn lezing zal hij het boek nader toelichten en vervolgens in gesprek gaan met mensen uit de pastorale praktijk. Enkele pastores uit diverse werkvelden hebben het boek gelezen en hun reacties zijn uitgangspunt voor een verder gesprek met Torfs en de andere aanwezigen.

De studie- en impulsdag begint om 10.00 uur en wordt rond 16.15 uur afgesloten. Naast de lezing en gesprekken in kleine groepen is er ook ruimte voor informele ontmoeting, door ondere een gezamenlijke lunch en een afsluitend drankje. Ook zijn er gedurende de dag momenten van bezinning en ontspanning.

De Henk Manderslezing is vernoemd naar pater redemptorist Henk Manders (1913-1996) die als hoogleraar pastoraaltheologie aan de HTP/UTP in Heerlen verbonden was. Zijn naam leeft voort in pastorale impulsdagen die de werkgroep ‘Wittemer Leergang’, gelieerd aan Klooster Wittem, regelmatig organiseert. Na twee jaar coronapauze is er op vrijdag 1 april weer zo’n bijeenkomst voor pastores en anderen die beroepsmatig actief zijn in het pastoraat. Deelname aan de dag kost €25,-. Voor deze bijeenkomst kent stichting SKGV 1 PE punt accreditatie toe.

Aanmelden

PDF download

Voorjaarseditie van De Sleutel verschijnt

Terwijl andere jongeren van zijn leeftijd een carrière opbouwen en aan een gezin denken, maakt Stefan Ansinger uit Venray een radicale keuze. Hij besluit na zijn studie bestuurskunde in te treden bij de dominicanen. In de voorjaarsuitgave van bisdomblad De Sleutel, die deze week verschijnt, een uitgebreid interview met Ansinger over zijn roeping, zijn keuze voor het klooster en de rol van religieuzen in Nederland.

Verder in de nieuwe editie van De Sleutel een achtergrondverhaal over vitale parochies. De kerk in Limburg is zichzelf opnieuw aan het uitvinden: uit een grote institutionele volkskerk ontstaan kleinere vitale geloofsgemeenschappen. In het bisdomblad lees je waarom dat niets nieuws is: zo zijn we tweeduizend jaar geleden ook begonnen.

De coronacrisis lijkt grotendeels voorbij, maar wat heeft die pandemie de afgelopen twee jaar met ons gedaan? Docent filosofie Detlef Rohling blikt terug en probeert de balans op te maken. In de rubriek ‘Kerk in uitvoering’ deze keer aandacht voor de Vastenactie. Verder aandacht voor de 125e geboortedag van kunstenaar Charles Eyck en voor het boek Getuigen van de Verrijzenis van bisschop Harrie Smeets, dat binnenkort verschijnt. Uiteraard ontbreken ook de vaste rubrieken niet.

Het bisdomblad De Sleutel verschijnt viermaal per jaar en bericht over ontwikkelingen op het snijvlak van geloof en leven in Limburg. Een abonnement kost € 29. Wie een abonnement neemt, krijgt naast het magazine ook elke vrijdag gratis de digitale nieuwsbrief van het bisdom in z’n mailbox.

Vraag een gratis proefnummer aan of neem direct een abonnement.

Neem abonnement

PDF download

Agenda

Donderdag 24 en vrijdag 25 maart

Conferentie Missionaire Parochie

Landelijke conferentie De Missionaire Parochie in Breda. Meer info

Vrijdag 25 maart

Hoogfeest Maria Boodschap

Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van 'de aankondiging van de Heer', beter bekend als Maria Boodschap. 

Zondag 27 maart

Halfvasten

Op deze 4e zondag van de veertigdagentijd viert de Kerk zondag 'Laetare', beter bekend als halfvasten. Pasen komt naderbij.

Donderdag 31 maart

Dekensvergadering

Kwartaalbijeenkomst van de dekens met de staf van het bisdom.

Zondag 10 april

Palmzondag

Op Palmzondag begint de Goede Week, waarin het lijden en sterven van Christus wordt herdacht. 

 

In Roermond vindt vanmiddag een ontmoetingsbijeenkomst plaats voor alle misdienaars en acolieten in Limburg. 

-->