Inspiratieavonden voor parochies

Met ingang van 1 januari 2022 is het bedoeling dat alle parochies in Limburg deel uitmaken van een geformaliseerde federatie met één kerkbestuur, één pastoraal team en één financiële exploitatie. Dat is vorig jaar oktober aangekondigd in de ‘Beleidsbrief 2020’. In diezelfde brief werd ook gesproken over de vitalisering van parochies en de vorming van missionaire geloofsgemeenschappen.

Ondanks de beperkingen door de coronapandemie zijn veel parochies afgelopen jaar druk bezig geweest om een en ander te realiseren. Op veel plaatsen is de federatievorming zo goed als afgerond of staan de samenwerkingsverbanden duidelijk in de steigers. In een aantal parochies is dit om verschillende redenen nog niet helemaal gelukt, maar zal dit ook de komende tijd van de grond komen. Het bisdom is hierover in gesprek met de dekens, die deze processen op lokaal niveau begeleiden.

Het vitaliseren – het opnieuw tot leven brengen – van het parochieleven bleek door de coronamaatregelen niet overal even makkelijk, terwijl het soms juist daardoor ook tot verrassende nieuwe ontwikkelingen leidde. Zo bieden de vele onlinemogelijkheden ook voor de kerk opeens nieuwe kansen voor bijeenkomsten en ontmoetingen met parochianen en doelgroepen die wat meer op afstand van de kerk zijn komen te staan. 

Inspiratieavonden
Precies een jaar na de publicatie van de Beleidsbrief 2020 denkt het bisdom dat het goed is om opnieuw per regio met kerkbesturen bij elkaar te komen om ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen. Daarom worden er dit najaar op drie plekken in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg inspiratieavonden gehouden. De avonden vinden plaats in Gulpen (voor Zuid-Limburg), in Heel (voor Midden-Limburg) en in Sevenum (voor Noord-Limburg).

Deze inspiratieavonden zijn een vervolg op de drie bijeenkomsten die in 2018 hebben plaatsgevonden, toen ook met kerkbesturen uitvoerig is gesproken over de twee processen van vitaliseren en herstructureren, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook deze keer zullen beide aspecten tijdens de inspiratieavonden aan bod komen. De bedoeling van de bijeenkomsten is vooral om parochies te helpen de volgende stappen het proces te zetten en daarbij van elkaar te leren en ideeën op te doen.

Data
De inspiratieavonden vinden plaats op

- Donderdag 28 oktober voor Zuid-Limburg (in Gulpen)

- Donderdag 4 november voor Noord-Limburg (in Sevenum)

- Donderdag 18 november voor Midden-Limburg (Heel)

Alle parochies ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de inspiratieavond in hun regio.

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Overleg versoepeling coronamaatregelen

Komende week meer duidelijkheid

Openingsviering synodaal proces

Zondag 17 oktober in Roermond

Update gezondheidssituatie Mgr. Smeets

Bisschop terug uit Lourdes

Aanmelden voor Exact en DocBase

Parochies, wacht niet te lang

Campagnematerialen Kerkbalans 2022

Bestellen kan tot uiterlijk 1 oktober

Collecteschema 2022 vastgesteld

Verplichte collectes voor komend jaar

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen september 2021

Overleden priesters in afgelopen periode

Oud-pastoor Cor Buijs van Kelpen-Oler

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Missionaire Parochie: Online kick-off evenement met Fr. James Mallon

In voorbereiding op de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ in maart volgend jaar vindt er op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober aanstaande een online kick-offevenement plaats. De Canadese priester James Mallon, hoofdspreker op de uitgestelde conferentie op 24 en 25 maart 2022, zal tijdens de kick-off een inleiding geven. Voor de conferentie zelf hebben zich zo’n 1000 mensen opgegeven.

Op donderdagavond 28 oktober 2021 van 20.00 tot 21.30 uur wordt de online ontmoeting verzorgd door een studio in Veenendaal. In het programma zal fr. James Mallon vanuit Canada spreken met aansluitend een live Q&A (vraag en antwoord). Een aantal gasten in de studio, onder wie bisschop Jan Liesen van Breda, zal vanuit de eigen context reageren op de inleiding van Mallon en vertellen over de eigen ervaringen op weg naar een missionaire parochie. Het geheel is ingebed in muziek, gebed en interactie via social media. Aanbevolen wordt om deze kick-off bijeenkomst samen met anderen uit de parochie te kijken en hierover dan door te spreken met elkaar, bijvoorbeeld in een zaal van de parochie.

Extra Zoombijeenkomst
Op vrijdagavond 29 oktober 2021 is er de mogelijkheid om van 20.00-21.00 uur via een Zoombijeenkomst door te spreken over de inleiding van Mallon. Eenieder kan een deelgroep kiezen, waarin uitgewisseld kan worden met mensen uit heel Nederland en Vlaanderen over verschillende stappen in het proces van cultuurverandering naar een missionaire parochie. Hierbij zijn onder andere speciale break-out rooms voor pastorale beroepskrachten (priesters, diakens, pastorale werkers/-sters) voorzien.

Conferentie ‘De Missionaire parochie - Als God renoveert’
Het kick-offevenement is een opmaat naar de conferentie ‘De Missionaire parochie - Als God renoveert’ op 24 en 25 maart 2022 in Breepark, Breda. De organisatie is in handen van het Bisdom Breda in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha Nederland, Katholiek Alpha Centrum, Xpand, de Vlaamse Impulsgroep en het netwerk van nieuwe bewegingen in de Rooms-katholieke Kerk.

Meld u hieronder aan voor de kick-off op 28 oktober en/of 29 oktober:

Aanmelden

PDF download

Pastorale projecten

Nieuw seizoen lezingen Academie Rolduc

Vrijdag 1 oktober over Pastorale Regel

Lezing over toenemend antisemitisme

Bijeenkomst Resonansgroep Jodendom-Katholieke kerk

Voorbereidingen voor Willibrordzondag

Zondag 7 november

Agenda

Donderdag 23 september

Priesterraad

Driemaandelijkse vergadering van de priesterraad van het bisdom Roermond.  

Vrijdag 1 oktober

Startconferentie Stichting Tijdig

Startbijeenkomst van de Stichting Tijdig, de opvolger van de Dienst Kerk en Samenleving. Meer info

Vrijdag 1 t/m zondag 31 oktober

Maand van de Pelgrim

Maand van de Pelgrim: nieuw inititiatief van het Huis voor de Pelgrim en Klooster Wittem. Meer info

Zondag 17 oktober

Openingsviering synode

Diocesane openingsviering Bisschoppensynode/synodaal proces in Sint-Christoffelkathedraal. Aanvang: 15.00 uur

-->