Inspiratiedag Laudato Si’ op zaterdag 4 november

In zijn encycliek Laudato Si’ gaat paus Franciscus uitgebreid in op zijn zorgen over de toekomst van de aarde. Hij schrijft over de milieuproblematiek, maar ook over armoedebestrijding en een eerlijke verdeling van goederen en grondstoffen. Het bisdom Roermond organiseert samen met de Laudato Si’-alliantie NL en de Stichting Tijdig op zaterdag 4 november een inspiratiedag over de encycliek Laudato Si’.

Het kernthema van de encycliek is een krachtig appel van paus Francicus voor een verantwoorde omgang met de schepping. Acht jaar na publicatie weet Laudato Si’ mensen binnen en buiten de Kerk nog steeds te inspireren. De paus heeft onlangs zelfs een vervolg op dit document aangekondigd.

Tijdens de inspiratiedag willen het bisdom en de andere partners de encycliek toegankelijk maken en laten zien hoe die in parochies en in het leven van gelovigen kan worden toegepast. Vertegenwoordigers van parochies, diaconale werkgroepen en organisaties die op dit vlak actief zijn, alsmede alle andere belangstellenden, zijn van harte welkom. Op het programma staat een presentatie van Laudato Si’ en wat de paus daarin zegt over de omgang met de aarde door Jurijn Timon de Vos van de Laudati Si’-alliantie NL. Daarna vertelt Arend van de Heijden van Caritas 045 uit Parkstad hoe hij hier invulling aan geeft door maaltijden te verzorgen.

Na de lunch, die ook door Caritas 045 wordt verzorgd, presenteren drie lokale initiatieven zich tijdens Café Caritas. Kerkbestuurslid Ger Theelen uit Papenhoven vertelt over een ecologisch verzorgde begraafplaats, Ron van der Spoel van het Leger des Heils gaat in een videoboodschap in op het fenomeen inloopcentra en de Laudato Si’-groep van het parochiecluster Ubach over Worms vertelt hoe zij de encycliek gebruiken om tot parochievitalisering te komen. De dag wordt afgesloten met een discussie over de vraag hoe we in Limburg op deze voet verder kunnen gaan.

Programma

Het totale programma ziet er als volgt uit:

9.30 uur: inloop met koffie en thee
10.00 uur: Opening door pastoor Harry Notermans, aalmoezenier van Sociale Werken in het bisdom Roermond
10.05 uur: Presentatie en interactief groepsgesprek ‘Laudato Si’ – wat zegt paus Franciscus over onze omgang met de aarde?’ door Jurijn Timon de Vos (Laudato Si’ Alliantie Nederland)
11.40 uur: Meditatief moment
11.50 uur: Presentatie: ‘Ik had honger, en jij gaf mij te eten’ door Arend van der Heijden (Caritas 045)
12.00 uur: Lunch (geheel verzorgd door Caritas 045)
13.00 uur: Café Caritas:
-‘Groen bezig – tot over de dood. Een ecologisch verzorgde begraafplaats in Papenhoven’ door Ger Theelen van de parochie Moeder van Barmhartigheid
-‘Wat hebben wij met elkaar? Een inloopcentrum in je woonwijk’ door Ron van der Spoel van het Leger des Heils Limburg/Brabant-Oost (videoboodschap)
-‘Laudato Si’ – een kans tot parochievitalisering’ door Laudato Si’-groep parochiecluster Ubach over Worms
14.50 uur: hoe nu verder?
15.00 uur: afsluiting

De inspiratiedag wordt gehouden bij het bisdom aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. Op het terrein is gratis parkeergelegenheid aanwezig. Het kantoor van het bisdom ligt op loopafstand van het NS-station in Roermond.  

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via bijgaande link. De deelnemersbijdrage is € 9,50 per persoon, incl. koffie/thee en lunch, te voldoen via IBAN: NL28 ABNA 0231 400 152 onder vermelding van Laudato Si’ of € 10 als u de bijdrage ter plekke voldoet.

Aanmelden

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Bisdom inventariseert parochieregisters

Enquête online in te vullen

Bestel campagnematerialen Kerkbalans

Vóór woensdag 18 oktober

Eigenaar kerkhof medeverantwoordelijk

Voor juiste begraving

50-Jarig jubileum Pensioenfonds PNB

Met ‘Dag van de Toekomst’

Foto’s stelen van internet mag niet

Waarschuwing voor parochies

Nieuwe Alphatraining in bisdom Roermond

Op 30 september en 25 november

Naamlijst 2023 bisdom beschikbaar

Download van intranet

Pater Bonifatius Honings (102) overleden

Deze zomer in Rome

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen september 2023

Najaarseditie magazine De Sleutel verschenen

Deze week valt bij alle abonnees van het bisdomblad De Sleutel de najaarseditie in de bus. De 19-jarige Lianne Christ uit Echt vertelt daarin waarom ze voor een jaar als missionaris wordt uitgezonden naar Cambodja: “Geloven is liefdevol naar mensen kijken.” Verder een reportage over parochies in Limburg die familiemissen ontdekt hebben. “Het is heel leuk om te zien dat de kerk goed vol zit met alle generaties,” aldus een van de enthousiaste pastoors.

Diocesaan administrator Mgr. René Maessen heeft de rol van columnist van oud-bisschop Harrie Smeets overgenomen en gebruikt deze om de zieke bisschop te bedanken voor zijn inzet voor het bisdom. In een achtergrondverhaal worden vervolgens zes belangrijke vragen over de vacante bisschopszetel beantwoord. De Sleutel blikt ook terug op de Wereldjongerendagen en op de uitvoering van Dagboek van een Herdershond in Sittard.

Verder aandacht voor Wereldmissiemaand, de synode in Rome en het uitgebreide aanbod van nieuwe cursussen voor kerkkoren en zangers. En we blikken vooruit naar Allerzielen met een reportage over de urnenhof in de voormalige Bernadettekerk in Sittard. Dit en nog veel meer in de nieuwe uitgave van De Sleutel, het magazine over geloof en leven in Limburg.

De Sleutel verschijnt elk kwartaal. Een jaarabonnement kost € 29,-. Vraag een gratis proefnummer aan of neem direct een abonnement

Meer info

PDF download

Katholieke Jongerendag op 4 november

Welkom Thuis. Onder dat motto wordt op zaterdag 4 november in Veenendaal na een paar jaar afwezigheid weer een landelijke Katholieke Jongerendag gehouden. Het motto slaat deels op de jongeren die deze zomer deelnamen aan de WJD in Lissabon. Maar het is ook een uitnodiging aan alle gelovige jongeren om van hun kerk een thuis te maken.

Parochies zijn bij deze uitgenodigd om de jongeren tussen 16 en 30 jaar die in hun kerk actief zijn op het bestaan van deze Katholieke Jongerendag (KJD) te wijzen en als dat mogelijk is met een groep in te schrijven. “We mogen thuiskomen bij God, maar ook bij elkaar,” zo schrijft de organisatie van de KJD op haar website. “We mogen een plaatselijke gemeenschap opbouwen binnen de wereldkerk. Een plek waar jij en andere jongeren zich thuis voelen.”

Deze dag bestaat uit een afwisselend programma met vieringen en muziek en nationale en internationale sprekers. Ook zijn er verschillende workshops en gedurende de hele dag is er gelegenheid voor gebed, stilte en persoonlijke momenten met God. De KJD wordt afgesloten met het optreden van een artiest.

Meer info en aanmelden

PDF download

Pastorale projecten

Nieuw seizoen Academie Rolduc van start

Over Nederlandse paus Adrianus VI

Aandacht gevraagd voor Dag van Gevangene

Op zondag 8 oktober

Week van Gebed '24 in teken grote gebod

Heb God lief… en je naaste als jezelf

Agenda

Zondag 24 september

Werelddag voor migranten en vluchtelingen

Op zondag 24 september viert de Kerk voor de 109e keer de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Er is een boodschap van de paus en een speciaal gebed voor deze dag.

Maandag 25 september

Vergadering Diocesane Pastorale Studiegroep

Vergadering van de Diocesane Pastorale Studiegroep. Deze vervangt de Diocesane Pastorale Raad, nu de bisschopszetel vacant is. 

Zaterdag 30 september

Together - Start van synodemaand oktober

Aan de vooravond van de bisschoppensynode die gedurende bijna de hele maand oktober in Rome wordt gehouden, vindt op zaterdag 30 september op het Sint-Pietersplein een oecumenisch gebed plaats. Deze is ook via een livestream te volgen. 

Donderdag 5 oktober

Dekensvergadering

Kwartaalvergadering van de dekens in het bisdom Roermond. 

-->