Bisschopswijding live op tv te zien - voorbereidingen in volle gang

De wijding van Mgr. Harrie Smeets tot bisschop is zaterdag 8 december live op televisie te volgen. Zowel de KRO als de regionale omroep L1 zenden de wijdingsplechtigheid vanuit de kathedraal in Roermond vanaf 10.30 uur live uit. L1 begint al een half uur eerder met een voorbeschouwing en laat na afloop ook nog enkele reacties zien.

De voorbereidingen voor de bisschopswijding zijn in volle gang. De aanmeldingen van genodigden komen van alle kanten binnen. Voor mensen die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, bestaat vanaf maandag 19 november de mogelijkheid om via de website van het bisdom een (gratis) kaart te bestellen. “Maar het aantal plaatsen in de kathedraal is beperkt en we verwachten dat deze op heel korte termijn bezet zijn,” waarschuwt woordvoerder Matheu Bemelmans van het bisdom. De overige aanmeldingen worden dan doorgeleid naar een andere ruimte, waar bezoekers de viering op een groot scherm kunnen volgen. Waar dit is, kan Bemelmans op dit moment nog niet zeggen. 

Plechtigheid
Ook de voorbereidingen voor de liturgie van de wijdingsplechtigheid zijn inmiddels getroffen. Rond 10.15 uur zal vanaf het bisdomkantoor aan de Swalmerstraat een stoet van Limburgse schutters, broederschappen, misdienaars, acolieten, seminaristen, diakens en priesters naar de kathedraal trekken. Daar worden ze opgewacht door de deelnemende bisschoppen. Om stipt 10.30 uur begint de plechtigheid. De verwachting is dat deze ruim twee uur zal duren. De belangrijkste momenten tijdens de plechtigheid zijn het tonen en voorlezen van de benoemingsbul van de paus, de wijding en overhandiging van de bisschoppelijke regalia (mijter, staf en ring) en het in bezit nemen van de bisschopszetel van Roermond (zie foto).

De muziek wordt tijdens de viering verzorgd door de koren Zangers van Sint Frans uit Venray en Chrisko Venray. Ook de Gregoriaanse koren Schola Cantorum Wardinstituut en Schola Sancti Christofori van de kathedraal werken aan de viering mee. Naast het orgel worden de zangers ook begeleid door een trompettist. Na afloop van de viering trekken alle gasten, voorafgegaan door de schutterij van Venray en schutters uit heel Limburg in een stoet naar TheaterHotel De Oranjerie, waar dan gelegenheid is de nieuwe bisschop te feliciteren. Mgr. Smeets heeft overigens aangegeven bij die gelegenheid geen cadeaus of giften te willen ontvangen.

Verhuizing
De bisschop-elect heeft inmiddels in zijn vorige standplaats Venray de meeste lopende zaken afgerond. Zondag 11 november heeft hij daar afscheid genomen als pastoor en deken. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot ereburger van Venray. Dezer dagen verhuist Mgr. Smeets naar Roermond. Hij neemt zijn intrek in het bisschopshuis, maar in een ander appartement dan waar Mgr. Wiertz woonde. Smeets heeft hiervoor gekozen, om de komende tijd een plan te kunnen ontwikkelen met betrekking tot de totale huisvesting van het bisdom in Roermond.

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Afscheid van 'vicaris' Schnackers

Tijdens Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 4 januari

Cadeau jubileum Mgr. Wiertz: 10.000 euro

Voor onderwijsproject in Sudan

Adventsbrief van diocesaan-administrator

Publicatie in weekend 8 & 9 december

Aanvragen gratis VOG weer verlengd

Mogelijkheden nu ook uitgebreid

Mgr. Van den Hout eregast Diës Rolduc

Bisschop Groningen spreekt over multiculturele samenleving

100 Studenten theologische opleidingen

Seminarie, Theologisch Instituut en Kairos

Rik Torfs houdt komende Augustinuslezing

Vrijdag 7 december in Abdij Rolduc

Benoemingen in het bisdom Roermond

Recente pastorale benoemingen

Overleden priesters in afgelopen weken

Overleden in het bisdom


Mgr. De Jong na synode: 'Vooral luisteren naar jongeren'

Bijna een maand lang spraken bisschoppen en deskundigen in Rome met elkaar over de relatie van jongeren en hun geloof. Namens de Nederlandse bisschoppen nam hulpbisschop Everard de Jong van Roermond hieraan deel. Terug in Nederland is hij enthousiast over de synode, maar ook over de mogelijkheden voor parochies om jongeren te bereiken. “Zoek de jongeren op en luister naar ze.”

De algemene teneur op de synode was volgens Mgr. De Jong heel positief. Er heerste in zijn ogen zeker geen mineurstemming over lege kerken bij gebrek aan jongeren. De Jong: “We moeten ons goed realiseren dat wij in West-Europa een uitzonderingspositie innemen. In andere delen van de wereld zijn jongeren juist heel erg betrokken bij de kerk. Dat is me tijdens de synode weer duidelijk geworden. In Vietnam zijn de seminaries overvol. In Afrika bestaat het grootste deel van de kerkgangers uit jonge mensen. Dat levert een heel ander perspectief op, met ook heel andere vragen. Migratie is voor veel landen het grootste probleem. Hoe begeleid je jongeren die ontworteld raken? Hoe aarden zij op plekken waar ze terechtkomen? Dit laatste is voor ons weer interessant, omdat een groot deel van de vluchtelingen in ons land uit jonge christenen bestaat. Hoe vangen wij hen op? Zijn ze welkom in onze parochies?”

Begeleiding
Het centrale woord tijdens de hele synode was volgens Mgr. De Jong ‘accompagnamento’, wat begeleiding betekent. “Heel veel bisschoppen hebben daarover gesproken. Hoe kunnen we jongeren goed begeleiden? Hoe kunnen we met ze meelopen en ze onderweg in aanraking met Christus laten komen? Het verhaal van de Emmaüsgangers werd daarbij vaak geciteerd. Een bisschop zei heel mooi: ‘We have to go the extra mile’: we moeten die extra kilometer met ze meelopen. Onderweg kunnen we dan heel goed luisteren naar wat jongeren  bezielt. Niet meteen veroordelen, vooral luisteren. Maar ook: zoeken naar wegen om Christus ter sprake te brengen en catechese te geven, want de kennis van het geloof is vaak heel slecht. Zelfs in landen waar veel jongeren wel naar de kerk gaan.”

Verwacht niet dat de jongeren naar jou toekomen, maar zorg dat je als kerk dáár bent waar de jongeren zijn. 

Onderscheiding
De synode was verdeeld in drie onderdelen: inventarisatie – wat zijn de problemen?; confrontatie met het evangelie – wat zou Jezus in zo’n situatie doen?; en de uitkomsten – wat kunnen we doen? De Jong: “Dit is de beproefde onderscheidingsmethode van de Jezuïeten. Je merkt hier duidelijk de invloed van paus Franciscus. Hij was elke dag als eerste aanwezig en moedigde iedereen aan om vrij te spreken. Elke keer als er drie, vier sprekers waren geweest, vroeg hij ook om een moment stilte om dat wat gezegd was op je in te laten werken. Ook dat hoort bij het proces van onderscheiding.”

Conclusies
De belangrijkste slotconclusie van de synode voor bisdommen en parochies is volgens de hulpbisschop dat de kerk veel meer naar plekken toe moet gaan, waar jongeren te vinden zijn. “Verwacht niet dat de jongeren naar jou toekomen, maar zorg dat je als kerk dáár bent waar de jongeren zijn: gezinnen, scholen, sportvelden, muziekcentra, de digitale wereld. Dáár zijn jongeren te vinden.”

Een andere belangrijke tip die Mgr. De Jong mee naar huis genomen heeft is: doe het samen. “Probeer niet als bisschop of priester alles zelf te regelen, maar laat vooral de leken in de parochies hun verantwoordelijkheid nemen om jonge mensen te bereiken. De jongeren die wél naar de kerk komen, zijn je beste ambassadeurs. Praat met hen hoe zij denken dat ze leeftijdgenoten iets over hun geloof kunnen vertellen. Enquêtes wijzen steeds weer uit dat er ook bij niet-kerkelijke jongeren een grote behoefte is aan zingeving en religiositeit. Dat ontdek je alleen maar als je contact durft te leggen. Dat zijn voor mij de twee belangrijkste uitkomsten van de synode: haal de jongeren af waar ze staan en práát met ze.”

Slotdocument/brief aan jongeren

PDF download

Economie & bouwzaken

Collecteschema 2019 vastgesteld

Overzicht landelijke collectes en campagnes

Parochie-automatisering goed op gang

Medio volgend jaar moet iedereen overgestapt zijn

Kerkbalans: leren van een sterk merk

'Marketingtips' voor parochies

Fotoreportage zending lekenambtsdragers

Tijdens een speciale vesperviering in de kathedraal in Roermond
heeft hulpbisschop Everard de Jong zondag 11 november
de kerkelijke zending verleend aan vier afgestudeerde studenten van het Theologisch Instituut Rolduc
en de catechistenopleiding Kairos.
Het betreft Suzan Crapels uit Roermond, het echtpaar Con en Merche Derks uit Maasbree
en Marja Smits uit Houthem-Sint Gerlach. Zij zijn in verschillende parochies in Limburg benoemd.

Bekijk fotoreportage

Kerk & Samenleving

Woonruimte in parochies gezocht

Leegstaande pastorieën voor statushouders

Fonds Franciscus steunt inloophuizen

Kansfonds ondersteunt exploitatie

Tweede Werelddag van de armen

Zondag 18 november: initiatief van paus Franciscus

Boodschap aan kosters: 'Klokken creatiever luiden'

“Parochies kunnen veel creatiever met klokgelui omgaan. Dat zei campanoloog Bert Augustus onlangs tegen zo’n 85 Limburgse kosters. Hij denkt dan met name aan wisselende luidschema’s. “Het hoeft niet elke zondag hetzelfde te klinken.”

Augustus werkt als klokkendeskundige bij de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in Asten. Hij was door de Dienst Liturgie en Kerkmuziek uitgenodigd als spreker tijdens de jaarlijkse kostersbijeenkomst. Vanuit het hele bisdom was een groot aantal kosters naar Roermond gekomen. Zij hoorden Augustus vertellen over de ontwikkeling van klokgelui in de loop van de geschiedenis, over het gieten van klokken en over de mogelijkheden die er zijn om te variëren in klokgelui.

“Elke klok klinkt anders. Als je meer klokken in een toren hebt, kun je op diverse manieren luiden,” zo legde Augustus de kosters uit. “Door elke klok een nummer te geven, kun je schema’s maken van de verschillende wijzen waarop de klokken samen of juist door elkaar luiden. Met vier klokken kun je wel twintig verschillende schema’s bedenken. Je kunt daardoor verschil creëren tussen feestdagen of de tijd van het jaar. Met goed op elkaar afgestemde klokken, kun je zelfs de melodie van een kerklied spelen.” Het toppunt van creativiteit is volgens Augustus, wanneer kerken die bij elkaar in de buurt staan hun gelui onderling op elkaar afstemmen, waardoor het lijkt alsof de torens met elkaar in gesprek zijn.

Een klok heeft een naam, want een klok 'spreekt'.

Leuke dingen
Er zijn volgens de campanoloog geen liturgische voorschriften met betrekking tot klokgelui, dus elke parochie kan daarin een eigen weg zoeken. “Het is gebruikelijk om een half uur of een kwartier vóór aanvang van een dienst twee minuten te luiden. Maar één minuut of drie minuten mag ook.” Ook kent Augustus kerken waar één minuut voor aanvang van de dienst de kleinste klok nog heel kort even luidt, waarna het geluid binnen door het orgel wordt overgenomen. “Zeker als het orgel en de klok qua toon op elkaar afgestemd zijn, kun je daar leuke dingen mee doen,” aldus Augustus.

De klokkendeskundige had ook nog een aantal leuke weetjes voor de kosters, zoals het feit dat de klank van een klok hoofdzakelijk bepaald wordt door de klepel. En dat klokken een naam hebben, omdat ze ‘spreken’. En wat veel kosters interessant vonden: de moderne techniek maakt het mogelijk om de klokken via een app op de mobiele telefoon te bedienen, waardoor het mogelijk is om de klokken op afstand aan of uit te zetten.

Als afsluiting van de middag toonde vrijwilliger Tim Flentge zijn eigen youtubekanaal, waarop filmpjes van een groot aantal Limburgse klokkentorens met luidende klokken te vinden zijn:

Klokkenspotter

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

Catechesemateriaal Adventsactie

Hulpmiddel bij Kerstposter en 'Week Katholiek Onderwijs'

WJD-weekend in januari op Ameland

Tijdens WJD in Panama

Vormelingendag op zaterdag 18 mei

Christoffeldag 1e keer met nieuwe bisschop

Fotoreportage diakenwijding

Op zaterdag 27 oktober hebben Marthoma Alexander, Marco Figliola
en Caesar Cortes Oviedo uit handen van Mgr. Everard de Jong de diakenwijding ontvangen.
Het is de bedoeling dat de drie nieuwe diakens in de loop van volgend jaar tot priester worden gewijd.
Kapelaan Alexander komt uit India en is gewijd voor zijn eigen aartsbisdom Trivandrum.
Kapelaan Cortes Oviedo en kapelaan Figloila komen respectievelijk uit Honduras en Italië.
Zij zijn lid van de beweging van de Neocatechemunale weg en zijn gewijd voor het bisdom Roermond.

Bekijk fotoreportage

Agenda

Zaterdag 17 november

Uitzending Nederland Zingt

Derde en laatste uitzending van EO-programma Nederland Zingt vanuit de kathedraal in Roermond. 
Meer informatie

Zaterdag 24 november

Startdag Vastenactie

Water is het centrale thema tijdens de startdag van de Vastenctie in Roermond. AAnvang: 10.00 uur
Meer informatie

Zondag 25 november

Hoogfeest Christus Koning

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Zondag 2 december

1e Advent

1e Zondag van de Advent. Begin van een nieuw kerkelijk jaar.

Zaterdag 8 december

bisschopswijding Mgr. Smeets

Hoogfeest Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - patrones van het bisdom Roermond
Wijding mgr. Harrie Smeets tot bisschop in de kathedraal in Roermond

Maandag 31 december

Sluiting inschrijftermijn Dr. Poelsprijs

Vandaag sluit de inschrijftermijn voor de Dr. Poelsprijs. Diaconale projecten kunnen tot en met vandaag worden ingediend. Meer informatie 

-->