Messiah tijdens Heiligdomsvaart 2018

De ‘opera’ Messiah van Händel vormt volgend jaar één van de hoogtepunten van de Heiligdomsvaart in Maastricht. De opera wordt in een geënsceneerde vorm zes keer uitgevoerd in de voormalige Lambertuskerk. Dat bleek uit de presentatie van het culturele programma, afgelopen zondag. De zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart wordt komend jaar van 24 mei tot en met 3 juni gehouden.  

Het thema van de Heiligdomsvaart luidt ‘Doe goed en zie niet om’. Naast het religieuze programma met vieringen, pelgrimages (onder andere een dag voor alle Limburgse parochies op 29 mei), de reliekentoningen en de ommegang door het centrum van Maastricht, is aan de Heiligdomsvaart ook weer een uitgebreid cultureel programma verbonden. Dit werd afgelopen zondag in Maastricht gepresenteerd. 

Tijdens het Parcours - de jaarlijkse start van het theaterseizoen – werd al een voorproefje van de Messiah gegeven. In de hal van het stadhuis gaven het ARK Symphonieorkest en het koor Lingua Musica een eerste impressie van de voorstelling die tijdens de Heiligdomsvaart wordt gegeven. Aan de uitvoering van de Messiah in de Lambertuskerk werkt volgend jaar een groot aantal bekende klassieke musici mee.

Veel muziek en theater
Op het cultureel programma van de Heiligdomsvaart staat nog meer theater en muziek, zoals een uitvoering van de Griekse tragedie Alkestis door leerlingen van diverse Limburgse middelbare scholen. Het thema van de tragedie sluit goed aan bij het thema van de Heiligdomsvaart. Het euregionaal Jeugdsymfonieorkest verzorgt samen met het Aachener Domchor en de Domsingschule het Groot Heiligdomsvaart Concert. 

Toneelgroep Maastricht en Philharmonie Zuidnederland verzorgen samen de uitvoering ‘Stabat Mater’, een muziektheater dat als onderkop ‘Barmhartigheid volgens Pergolesi en Willems’ heeft meegekregen. De bekende Limburgse balletdanser Joost Vrouenraets komt met zijn dansvoorstelling Vestis, die een brug wil slaan tussen traditie en de hedendaagse samenleving. Vrouenraets heeft zich daarbij laten inspireren door het thema ‘pelgrimage’. 

Buiten deze vijf bijzondere voorstellingen zijn er tijdens de Heiligdomsvaart ook tentoonstellingen in diverse kerken en in het Bonnefantenmuseum, waar onder meer twaalf bijzondere koorkappen van Sint Servaas worden getoond. In de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek tonen zestig kunstenaars werk rond het thema barmhartigheid. Verder zijn er ook wandelingen en een filmvoorstelling in de open lucht. Op verschillende dagen zijn er in de stad ook gratis muziekuitvoeringen, variërend van Maastrichtse harmonieën en fanfares tot en met een dancefestival. 

Volledige programma Heiligdomsvaart Heiligsdomsvaart op facebook

Foto's: Jean-Pierre Geusens

PDF download

Oud-minister Ernst Hirsch Ballin houdt Augustinuslezing

‘God in de stad’. Zo luidt de titel van de Augustinuslezing, die dit jaar wordt uitgesproken door Ernst Hirsch Ballin. Op vrijdag 27 oktober gaat de oud-minister in op de vraag waar God in de stad te vinden is? Oppervlakkig gezien lijkt God in de stad zoek, maar de vraag is of dat zo is. Steden zijn ook altijd broedplaatsen van nieuwe ontwikkelingen geweest. Als God present is in de ontmoeting met medemensen, kan Hij in de stad niet ver weg zijn.

De titel van de lezing van Hirsch Ballin verwijst naar ‘De stad van God’, het politiek-theologisch hoofdwerk van Sint Augustinus, naar wie de Augustinuslezing is vernoemd. De lezing is een initiatief van de stichting Lève Rolduc, waarin oud-studenten van het internaat en het voormalig kleinseminarie Rolduc zich verenigd hebben. Rolduc was in het verleden bijna 700 jaar een abdij van Augustijner Koorheren.

Ernst Hirsch Ballin was meer dan acht jaar minister van Justitie en korte tijd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook was hij lid van de Tweede en de Eerste Kamer en van de Raad van State. Sinds 1981 is hij actief als hoogleraar staats- en bestuursrecht. Hij is ook betrokken bij tal van maatschappelijke en culturele organisaties.

De Augustinuslezing wordt gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en is voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en duurt tot circa 17.00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 oktober bij Stichting Lève Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP in Kerkrade onder vermelding van Augustinuslezing of via bijgaande link

Aanmelden Augustinuslezing

PDF downloadAandacht voor armoede

Begin oktober wordt in diverse parochies in Limburg aandacht besteed aan het thema armoede. Dit gebeurt rond de internationale ‘Dag van de Armoede’, die op 17 oktober wordt gehouden. De dag is een initiatief van de ATD/Vierde Wereldbeweging. In ons bisdom is de Dienst Kerk en Samenleving nadrukkelijk bij de activiteiten betrokken. Ook de provincie Limburg en het landelijk Kansfonds vragen onder het motto ‘omzien naar elkaar’ aandacht voor de armoedeproblematiek.

“Ondanks de economische vooruitgang wordt de armoeproblematiek in Limburg juist groter,” zegt Hub Vossen van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom. “Cijfers van CBS laten zien dat de armoede in Limburg toeneemt. We zien met name in de regio Parkstad een enorme groei van mensen die met problematische financiële problemen kampen.” De projecten SchuldHulpMaatje in Heerlen en Kerkrade hebben vorig jaar met zo’n honderd vrijwilligers meer dan negenhonderd mensen met een financieel probleem ondersteund. “Dit is het een topje van de ijsberg die het loket van SchuldHulpMaatjes weet te bereiken,”  aldus Vossen.

Ook in Noord-Limburg komt armoede voor. In Venlo is enkele jaren geleden de werkgroep ‘Bindkracht’ opgericht. In deze werkgroep werken de gemeente Venlo, de gezamenlijke kerken, Humanitas, SchuldHulpMaatje Venlo, St. Groenewold en Jongerenkerk Venlo samen. Bindkracht organiseert op dinsdag 11 oktober een conferentie waarin stil gestaan wordt bij de problematiek van armoede binnen de gemeente Venlo.

Fonds ‘Omzien naar elkaar’
De week ervóór – op woensdag 4 oktober  – is er bij het bisdom in Roermond een startbijeenkomst voor deze campagne, waarin met name de rol van kinderen centraal komt te staan. Alle diaconale projecten die betrokken zijn bij kinderen in armoedesituaties zijn hierbij van harte uitgenodigd. Het kansfonds wil ongeveer tien projecten in Limburg financieel ondersteunen. Ook wil het fonds een jaarlijkse ontmoeting organiseren, zodat projecten van elkaar kunnen leren. Hiervoor worden burgerinitiatieven gezocht van stichtingen, verenigingen of kerken, waarin bij voorkeur meerdere organisaties mét vrijwilligers samenwerken. Het gaat om initiatieven die in concrete armoedesituaties de helpende hand toesteken. Tijdens de bijeenkomst op 4 oktober wordt meer informatie over dit project gegeven.

Theater over armoede
In dezelfde periode wordt op zes plaatsen in Limburg de theaterproductie ‘De Omzieners’ op de planken gebracht. In dit toneelstuk worden de verhalen verteld van mensen die in armoede leven. De voorstelling is een initiatief van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, die verbonden is met de Vierde Wereldbeweging. De uitvoeringen in Limburg zijn in Maastricht (6 oktober), Sittard (7 oktober), Weert (11 oktober), Horst (12 oktober), Heerlen (17 oktober) en Roermond (18 oktober).

In Sittard- Geleen zal voorafgaand aan de theaterproductie het project SchuldHulpMaatje Sittard-Geleen officieel van start gaan. Ook in deze gemeente werken een aantal sociaal-maatschappelijke organisaties (Humanitas, Partners in Welzijn, Helpcentrum van de evangelische gemeente Kom en Zie en de gezamenlijke kerken van Sittard-Geleen) samen in de opzet om mensen te begeleiden en ondersteunen bij problematische schulden.

Parochies en armoede
Tijdens de eucharistieviering, die op 15 oktober vanuit de basiliek in Meerssen op televisie wordt uitgezonden, wordt ook aandacht aan thema armoede besteed. De Dienst Kerk en Samenleving roept andere parochies in Limburg op om dat dit weekeinde in hun eigen vieringen ook te doen. Bijvoorbeeld tijdens de verkondiging, de voorbeden of met een collecte voor diaconale projecten in de eigen parochie.

Boodschap paus
Bij de afsluiting van het Jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus vorig jaar de ‘Werelddag van de Armen’ ingesteld. Deze vindt  voortaan elk jaar plaats op de zondag vóór Christus Koning (33e zondag door het jaar). Dat is dit jaar op 19 november. Ook dit is een goede gelegenheid om in parochies het thema armoede aan de orde te stellen. Voor de viering van de eerste ‘Werelddag van de Armen’ heeft de paus een boodschap geschreven met als titel ‘Laten we liefhebben, niet met woorden, maar met daden’. “Deze woorden vormen een gebod dat geen enkele christen mag negeren,” zo schrijft de paus. “Liefde kent geen alibi,” zegt hij.

Boodschap van de paus:  Schuldhulpmaatje Parkstad Bindkracht Venlo Kansfonds ATD/Vierdewereldbeweging

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Gratis VOG aanvragen kan tot eind 2017

Regeling tot loopt door tot einde jaar

Lezing: Het protestantisme bestaat niet

Academie Rolduc

Kairos start met bijna 40 studenten

Bij begin nieuwe studiejaar

Grootseminarie gestart met 45 studenten

Glossy magazine 'Geroepen' herdrukt

Pastorale benoemingen september

Benoemingen

Overleden priesters in afgelopen maanden

Overleden

Reli-zoekrubriek: Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Nuntius bij herdenking Mgr. Schraven

Op 8 oktober in Broekhuizenvorst

Ook postbus Missiebureau opgeheven

Postbus Missiebureau vervalt

Teksten retraite mgr. Piet Stevens uitgegeven

Sinds zijn aantreden als bisschop van Roermond heeft Mgr. Frans Wiertz elk jaar in de vastentijd een retraite voor priesters en diakens georganiseerd. Afgelopen voorjaar werd deze verzorgd door emeritushoogleraar Mgr. dr. Piet Stevens uit Heerlen. De teksten van die retraite zijn nu verschenen in boekvorm met als titel ‘Moge ik mezelf kennen, moge ik u kennen’.

Mgr. Stevens koos in overleg met de bisschop voor zijn retraite een thema waarin het Paasmysterie centraal stond, alsmede de daaruit voortvloeiende taak van elke pastor om Christus present te stellen, Zijn Blijde Boodschap te verkondigen en Zijn sacramenten te bedienen. “De retraite van Mgr. Stevens is daarmee een haast profetische afsluiting geworden van de reeks van vierentwintig bisdom-retraites,” zo schrijft bisschop Wiertz in het voorwoord van het boek. De spirituele rijkdom en de diepgang van de voordrachten zijn volgens de bisschop buitengewoon de moeite waard om te lezen en te herlezen.

Piet Stevens is priester van het bisdom Roermond. Als hoogleraar kerkelijk recht doceerde hij onder meer aan de universiteiten van Heerlen, Nijmegen, Leuven en Straatsburg. Ook was hij verbonden aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom. Van 1998 tot 2002 was Stevens secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De laatste jaren legt hij zich toe op studie van de bijbel, liturgie en spiritualiteit van mystiek auteurs. Hij publiceerde recentelijk diverse boeken hierover.

Het boek ‘Moge ik mezelf kennen, moge ik u kennen’ is voor € 14,95 te koop bij het Carolushuis. 

Boek bestellen

PDF download

Economie & bouwzaken

Misstipendia voor 2018 vastgesteld

Tarieven voor het nieuwe jaar

Materialen voor Kerkbalans bestellen

Vóór 1 oktober 2017

Inspiratiedag geldwerving parochies

Op zaterdag 7 oktober in Heel

Opgroeisymposium 'Mijn kind, ik gun je het beste'

In Hilversum wordt op zaterdag 23 september voor de derde keer het zogeheten ‘opGROEIsymposium’ gehouden. Het symposium wil ouders en opvoeders ondersteunen, die vanuit een gelovige kijk op het leven hun kinderen seksuele opvoeding willen geven. De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door het Centrum voor Huwelijk en Gezin (CHG) van het bisdom Roermond. Thema is: ‘Mijn kind, ik gun je het beste’.

Een van de sprekers is moraaltheoloog dr. Lambert Hendriks, rector en docent van Grootseminarie Rolduc. Andere sprekers zijn de Duitse journaliste Birgit Kelle (foto) en de politiek leider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers.

In de middag zijn er workshops, waarvan deelnemers er twee kunnen volgen. Het betreft een workshop met tips voor de seksuele opvoeding van jonge kinderen (0-12 jaar), over do’s en dont’s van sociale media (gericht op 11+), over seksuele opvoeding op school en over weerbaarheid voor kinderen én ouders. Ook is er de gelegenheid om met Birgit Kelle in gesprek te gaan.

De organisatie van het symposium is in handen van een aantal particulieren en enkele organisaties die actief zijn op het gebied van gezin en opvoeding. Naast het CHG zijn dat Samuel Advies, Instituut voor Huwelijk en Gezin (IHGO) en het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS).

Aanmelden

PDF download

Nieuws van de pastorale diensten

In oktober gezinsweekend in Steyl

Vrijdag 13 t/m zondag 15 oktober

Cursussen over jodendom bij Leerhuis

Seizoen 2017-2018

Internationale website WJD Panama online

Wereldjongerendagen 2019

Jaarlijkse fakkeltocht in teken Fátima

Zaterdag 7 oktober in Roermond

Ontmoetingsdagen Biddende Moeders

In Venray en Ubachsberg

Kom je ook: Vormingsdagen voor jongeren

Thema: leidserschap

Fotoreportage Sint-Rosaprocessie

Op de laatste zondag van augustus trekt elk jaar de Sint-Rosaprocessie door Sittard. Dit jaar trok mgr. Wiertz voor de laatste keer mee als residerend bisschop. Een sfeerreportage.

Bekijk de foto's

Bezinningsdagen voor vrouwen over bedevaart

De bezinningsdagen voor vrouwen die de stichting Mgr. Schrijnen Huis elk jaar als voorbereiding op kerstmis organiseert gaan deze keer over bedevaarten. Gastspreekster Alice Frijns-Stassen uit Eys gaat in op de vraag waarom er elk jaar zoveel mensen op bedevaart gaan?

Waarom doen mensen dat? Waarop hopen zij en waar verlangen ze naar? Zijn ze op zoek naar ontspanning of is er meer? Zoeken ze genezing of kracht om met gebreken om te gaan? Ervaren ze op die plekken een glimp van God? Vragen als deze komen tijdens de inleiding van Frijns aan de orde. Ze zal spreken over pelgrimeren, de ontmoeting met jezelf, met anderen en je spirituele bron God.

Drs. Alice Frijns-Stassen theologie en religiestudies. Zij werkte jarenlang als docent levensbeschouwing en vertrouwenspersoon voor leerlingen aan een middelbare school en was 12 jaar werkzaam als stafmedewerker bij de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond. Ze is ook bestuurslid van de stichting Mgr. Schrijnen Huis.

De bezinningsdagen vinden plaats op 28 en 30 november bij het bisdom Roermond. Inloop is op beide dagen vanaf 10.00 uur. Na de inleiding en gesprek is er een gezamenlijke lunch, daarna een interactief programma en vervolgens een korte gebedsviering. De dag wordt afgesloten met informeel samenzijn.

Deelname aan de dag is gratis. Inschrijven is wel noodzakelijk omdat het totale aantal deelnemers begrensd is. Geïnteresseerde vrouwen kunnen zich telefonisch aanmelden bij Myriam Rademaker  0475 – 38 68 92 of per e-mail via onderstaande link

Aanmelden website Schrijnenhuis

PDF download

Agenda

Vrijdag 15 september

Lezing Academie Rolduc

Mgr. De Jong houdt een lezing over het geweten.
Meer info

Zaterdag 16 t/m zondag 24 september

Vredesweek

Iedereen kan iets voor vrede doen
Meer info

Maandag 18 september

Vergadering DPR

De Diocesane Pastorale Raad komt bij elkaar in Roermond

Zondag 1 oktober

Start Wereldmissiemaand

Missio vraagt dit jaar aandacht voor Burkina Faso
Meer info

Dinsdag 10 oktober

Feest Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee

Liturgische gedachtenis
Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee
Meer info

-->