Paus kondigt Jubeljaar 2025 af met bul ‘Hoop stelt niet teleur’

‘Hoop stelt niet teleur’. Dat is de titel van de bul waarmee paus Franciscus afgelopen week het Heilig Jaar 2025 officieel heeft afgekondigd. Hoop wordt daarmee het centrale thema van het zogeheten Jubeljaar. Eerder was al het motto bekend gemaakt: Pelgrims van hoop. In de Nederlandse kerkprovincie is een projectgroep aan het werk om dit thema ook voor de bisdommen, parochies, kloosters en andere religieuze groeperingen verder uit te werken.

Het afkondigen van de bul gebeurde tijdens een speciale plechtigheid bij de Heilige Deur van de Sint-Pieter in Rome (zie foto). Tijdens die bijeenkomst werden in aanwezigheid van de paus grote delen van de tekst van de bul voorgelezen. In de bul met de Latijnse naam ‘Spes non confundit’ kondigt paus Franciscus aan dat Jubeljaar 2025 begint met de opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek op kerstavond 2024. In de dagen erna worden de heilige deuren van de andere grote basilieken in Rome geopend: op 29 december in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, op 1 januari (Hoogfeest van Maria de Moeder Gods) in de basiliek Santa Maria Maggiore en op 5 januari in de basiliek Sint-Paulus buiten de Muren.

Diocesane opening
Anders dan voorgaande keren komen er nu géén heilige deuren in de bisdommen. Wel is het de bedoeling dat in alle bisdommen over de hele wereld op zondag 29 december in de plaatselijke kathedraal een diocesane openingsviering wordt gehouden. Het Heilig Jaar wordt in twee stappen afgesloten. De heilige deuren van de Sint-Jan van Lateranen, Maria Maggiore en Paulus buiten de Muren worden op 28 december 2025 gesloten. Die dag zullen er ook sluitingsvieringen in kerken over de hele wereld zijn. Op 6 januari 2026 wordt het jaar definitief afgesloten met de sluiting van de Heilige Deur in de Sint-Pieter op het hoogfeest van Driekoningen.

In de katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. In de bul schrijft paus Franciscus: “In de loop van het jaar moet alles in het werk worden gesteld om het volk van God in staat te stellen ten volle deel te nemen aan de verkondiging van de hoop op Gods genade en aan de tekenen die getuigen van hun werkzaamheid.” Aan een officiële Nederlandse vertaling van de bul wordt gewerkt.

Bedevaart Rome
Een van de gezamenlijke initiatieven die volgend jaar zullen plaatsvinden is een gezamenlijke Nationale Bedevaart vanuit Nederland naar Rome in de meivakantie van 2025. De inschrijving voor die reis start op heel korte termijn. Parochies ontvangen daar heel snel meer informatie over. Ook is er een speciale hymne voor het Heilig Jaar gemaakt, waarvan nu ook de bladmuziek met Nederlandse vertaling beschikbaar is (zie rubriek Liturgie en Kerkmuziek beneden aan deze pagina).

De landelijke ‘Projectgroep Voorbereiding Jubeljaar 2025’ hoopt op korte termijn meer initiatieven voor dit jaar te kunnen presenteren. Er is al een webpagina ingericht waarop de komende tijd alle informatie over de achtergronden en het thema van het heilig jaar gaat verschijnen.

Download bul  website Heilig Jaar NL website Heilig Jaar Vaticaan hymne

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Wijzigingen in Reglement R.-K. Meldpunt

Grensoverschrijdend gedrag

Verwerking AVG-gegevens parochies

Drie belangrijke aspecten

Bestuurdersconferentie over diaconie

Diaconie in de parochie, hoe doe je dat?

Wijding Jean Leonard Ratokiniaina

Zaterdag na Pinksteren

Nieuwe medewerkers bij bisdom en Rolduc

Chantal Moonen en Roel Bremmers

Twee vacatures bij bisdom Roermond

Secretaresse en medewerker archief

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen mei 2024

Reli-zoekrubriek Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Bestuursvacatures Mgr. Schrijnenhuis

Vrijwilligers gezocht

Twee bijeenkomsten Academie Rolduc

De komende weken vinden de laatste twee bijeenkomsten van de lezingenreeks Academie Rolduc van dit seizoen plaats. Op vrijdag 24 mei gaat het over ‘een dag in het verpleeghuis’ en op 14 juni staan verschillende karakters in het Johannesevangelie centraal.

Een dag in het verpleeghuis
Hoe verloopt het dagelijks leven in een verpleeghuis? Wat voor soort zorg wordt er geleverd en welke (ethische) dilemma’s kunnen zich daarbij voordoen? Wat voor gesprekken vinden er in een verpleeghuis plaats en welke rol speelt het geloof daarbij? Over deze vragen gaat de avond van Academie Rolduc op vrijdag 24 mei. Verpleeghuisarts Hoy-Lin Moo geeft de aanwezigen een inkijkje in het wel en wee van een dag in het verpleeghuis. Ook vertelt ze voor welke uitdagingen bewoners, personeel, familie en gasten soms komen te staan.

Hoy-Lin Moo woont in Maastricht. Sinds 2013 is zij als arts werkzaam bij de Stichting Meandergroep Zuid-Limburg. Zij werkt met mensen met chronisch lichamelijk lijden als ook met mensen met dementie. Ook is ze parochievrijwilliger in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. De lezing vindt plaats op vrijdag 24 mei om 19:00 uur in Abdij Rolduc.

Johannesevangelie
Het Johannesevangelie vertelt het levensverhaal van Jezus op geheel eigen wijze. Hierover gaat de lezing van Roderick van Attekum voor Academie Rolduc op vrijdag 14 juni. Meer dan de andere evangelisten heeft Johannes bijzondere aandacht voor de personen die met Jezus in contact komen. Hij geeft meer informatie over apostelen als Petrus en Thomas, maar hij introduceert ook nieuwe personages, zoals de Samaritaanse vrouw en Nikodemus.

Welke rol spelen de verschillende karakters in het evangelie van Johannes? Hoe helpen zij ons om Jezus beter te leren kennen? Bijzondere aandacht krijgt de sceptische Natanaël, die met enige moeite toch een leerling van Jezus wordt (Joh 1,43-51). Hoe presenteert Johannes dit interessante personage? Waarom is Natanaël een inspirerende leerling voor ons nu?

Roderick van Attekum is priester van het bisdom Roermond. Hij studeerde exegese aan het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome. Sinds september 2021 is hij leraar Nieuwe Testament aan het grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc. Hij combineert zijn docentschap met een promotieonderzoek op het Johannesevangelie.

Beide lezingen vinden plaats in het seminariegedeelte van Abdij Rolduc in Kerkrade. Aanvang 19.00 uur. Entree: vijf euro per keer, ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

Aanmelden

 

PDF download

Pastorale projecten

Nieuwe beleidsmedewerker Jong Katholiek

Żaklina Melis landelijk jongerenwerker

Regionale ontmoetingsbijeenkomst Alpha

Vrijdag 31 mei in Roermond

Publieksdag traject Space for Grace

Zaterdag 25 mei in Rotterdam

Agenda

Zondag 19 en maandag 20 mei

Pinksteren

Dit weekeinde viert de Kerk het hoogfeest van Pinksteren. Tweede Pinksterdag is het feest van Maria, Moeder van de Kerk.

Zaterdag 25 mei

Contactdag Kruisen en Kapellen

Jaarlijkse contactdag voor iedereen in Limburg die zich inzet voor kruisen en kapellen.
Locatie: Ysselsteyn. Aanvang 13.00 uur. 

Maandag 27 mei

DPS-Lezing

Lezing door Prof. Dr. Jan Loffeld over evangelisatie in de 21e eeuw voor leden van de Diocesane Pastorale Studiegroep (voormalige DPR)

Zondag 9 juni

Open Kloosterdag

Tientallen kloosters in heel Nederland openen vandaag hun deuren tijdens Open Kloosterdag. 
Meer info

-->