Zilveren bisschopsjubileum Mgr. Everard de Jong

“Mensen bij Jezus brengen en Jezus bij de mensen brengen.” Dat ziet Mgr. Everard de Jong als zijn belangrijkste taak als hulpbisschop. Hij zegt dit in een interview bij gelegenheid van zijn zilveren bisschopsjubileum met het bisdomblad De Sleutel, dat dit weekeinde verschijnt.

In het interview blikt Mgr. De Jong terug op de afgelopen 25 jaar. De hulpbisschop vertelt dat hij indertijd totaal verrast was door zijn benoeming en dat hij in het begin ook heeft moeten zoeken naar zijn plek binnen de organisatie. Tegelijk zegt hij trots te zijn op wat hij op het gebied van jongerenpastoraat en catechese heeft kunnen doen. Maar hij blijft ook realistisch: “Ik voel me bevoorrecht, maar vraag me ook wel eens af: wie heb ik nu eigenlijk geholpen zich te bekeren?”

De toekomst van de Kerk ligt volgens Mgr. De Jong in kleine gemeenschappen en bewegingen. “Dat moeten wel naar buiten tredende bewegingen zijn, geen groeperingen die zich in zichzelf opsluiten. De Kerk moet de maatschappij in,” aldus de jubileren hulpbisschop. Het hele interview is vanaf dit weekeinde te lezen in het bisdomblad De Sleutel.

Jubileum

Mgr. Everard de Jong viert op zondag 7 april dat hij 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd. Die middag is er om 14.30 uur een pontificale eucharistieviering in de kathedraal in Roermond met medewerking van een militaire fanfare en het koor de Zangers van Sint-Frans uit Venray. Aansluitend is er gelegenheid de bisschop te feliciteren tijdens een receptie in TheaterHotel de Oranjerie in Roermond.

Voor de jubileumviering hebben alle pastoraal benoemden van het bisdom en alle kerkbesturen en kloosters in Limburg een uitnodiging ontvangen. Ook een groot aantal maatschappelijke organisaties, waarmee Mgr. De Jong vanuit zijn taken bij het bisdom of vanuit zijn landelijke portefeuilles contacten mee onderhoudt, is uitgenodigd. Vanwege zijn rol als legerbisschop zal ook een groot aantal militairen bij de jubileumviering aanwezig zijn. Bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam zal tijdens de viering de predicatie verzorgen. Ook gouverneur Emile Roemer van de provincie Limburg zal de hulpbisschop toespreken.

Aanmelden
Deelnemen aan de jubileumviering kan alleen na aanmelding. Alle genodigden hebben hiervoor bericht met een aanmeldlink ontvangen. Zij kunnen zich tot en met vrijdag 22 maart aanmelden. Overige belangstellenden kunnen zich vanaf maandag 25 maart aanmelden via de website van het bisdom.

Giften
Mgr. De Jong heeft aangegeven bij gelegenheid van zijn jubileum geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. Wie toch iets wil geven, kan een gift doen voor twee projecten:

- Het werk van de zusters Mary Queen of Heaven Missionaries (IBAN: NL11 RABO 0144 1014 08 van Missiebureau Roermond. Betalingskenmerk: Jubileumgift Mgr. De Jong)

- Het Edith Steincentrum voor geloof en wetenschap in Maastricht (IBAN: NL 58 RABO 0352 2307 46 van de Antonius van Paduaparochie te Maastricht. Betalingskenmerk: Centrum Edith Stein).

Zrs Queen of Heaven Edith Steincentrum

(c) Foto's: John Peters

 

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Goedkeuringen bisdom tijdig aanvragen

Dringend verzoek Dienst Economie en Bouwzaken

Lever jaarrekening in juiste format aan

Download model van intranet

Bisdom heeft intranet voor kerkbesturen

Vraag toegang aan

Laudato Si'-hulp voor kerkvergroeners

Ondersteuningsdag voor parochies

Euregionale conferentie over kerken

Vrijdag 19 april in Gulpen

Derde conferentie Missionaire Parochie

Zaterdag 6 april in Veenendaal

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen maart 2024

Overleden priester in afgelopen periode

Oud-Legeraalmoezenier Fiddelaers

Reli-zoekrubriek Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Voorjaarsuitgave De Sleutel verschijnt

Wat is bidden? Die vraag staat in dit ‘jaar van gebed’ centraal in de nieuwe uitgave van het bisdomblad De Sleutel, die komende week verschijnt.

Verder een uitgebreid interview met Mgr. Everard de Jong die dit voorjaar viert dat hij 25 geleden tot bisschop werd gewijd. Een reportage over de enige Nederlandse klokkengieterij in het Brabantse Asten en in de rubriek ‘Kerk in uitvoering’ een uitgebreid gesprek over de solidariteitsmaaltijd in de parochiefederatie Kana van Haelen, Horn en omstreken.

Ook blikken we in De Sleutel nog een keer terug op de uitvaart van Mgr Harrie Smeets afgelopen januari. Natuurlijk zijn er de vaste rubrieken en rector Lambert Hendriks bespreekt de nieuwe uitgave van de Catechismus van de Katholieke Kerk, die onlangs verscheen. En we blikken even vooruit naar de komst van de relieken van Bernadette naar Nederland.

Dit en nog veel meer in de nieuwe uitgave van De Sleutel. Het magazine over geloof en leven in Limburg verschijnt viermaal per jaar. Een abonnement kost €29. Vraag een proefnummer aan of neem direct een abonnement.

De Sleutel

PDF download

Agenda

Maandag 18 maart

DPS-lezing

Lezing over bestuur en 'geest van de tijd' voor leden van Diocesane Pastorale Studiegroep (voormalige DPR)

Donderdag 21 maart

Dekensvergadering

Kwartaalvergadering van de dekens in het bisdom Roermond 

Zondag 24 maart t/m zaterdag 30 maart

Goede Week

Voorbereidingsweek op Pasen met herdenking van het lijden en sterven Christus

Vrijdag 29 Maart

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag zijn de kantoren van het bisdom gesloten

Maandag 1 t/m donderdag 4 april

Relieken H. Bernadette in Limburg

De relieken van de H. Bernadette (van Lourdes)
zijn te gast in het bisdom Roermond: 
1 en 2 april: Maastricht
3 april: Roermond
4 april: Tienray

-->