Bisdom start reeks conferenties voor kerkbestuursleden

Het bisdom start voor de zomer met een reeks cursusbijeenkomsten voor leden van kerkbesturen. De bedoeling is dat deze zogeheten bestuurdersconferenties voortaan vier keer per jaar worden aangeboden. Het bisdom wil kerkbestuursleden op deze manier helpen om hun werk voor de parochies nog beter te doen.  

Er komt jaarlijks een instapbijeenkomst voor iedereen die in de afgelopen periode nieuw benoemd is als lid van een kerkbestuur. Tijdens deze conferentie wordt stilgestaan bij de taken, bevoegdheden, rechten en plichten van een parochiebestuur. Daarnaast worden er verspreid door het jaar drie themabijeenkomsten aangeboden over heel specifieke zaken als financiën, beheer van gebouwen, parochieautomatisering en ook meer inhoudelijke zaken als catechese, liturgie of diaconie. 

De bestuurdersconferenties zijn bedoeld als handreiking voor leden van parochiebesturen. “Voor vrijwilligers die lid worden van een kerkbestuur zijn veel zaken nieuw,” zegt vicaris-generaal Harry Quaedvlieg. “Denk maar aan het parochiereglement, aan de verhouding parochie-bisdom, het verschil tussen het kerkelijk en het burgerlijk recht of kennis van landelijke regelingen en eigen diocesane regelingen. Een kerkbestuur wordt met een heleboel zaken geconfronteerd en het is heel begrijpelijk dat iemand die nieuw benoemd is dat niet direct allemaal weet.”

Instapbijeenkomst
Tijdens de instapbijeenkomst wordt de basis van het besturen van een parochie nader toegelicht. “Dat gebeurt door enkele mensen van het bisdom, maar ook door iemand die al vele jaren pastoor is en zijn ervaringen vanuit de praktijk kan delen,” aldus Quaedvlieg. Ook de priesters die voor het eerst een pastoorsbenoeming hebben gekregen en daarmee een nieuwe rol als voorzitter van een kerkbestuur op zich nemen, worden voor de instapbijeenkomst uitgenodigd.

De eerste instapconferentie wordt gehouden op maandag 4 juli om 20.00 uur bij het bisdom aan de Swalmerstraat in Roermond. Alle leden van kerkbesturen die sinds 2020 voor het eerst een benoeming hebben gekregen, worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Degenen die al langer deel uitmaken van een kerkbestuur en hun kennis willen opfrissen, zijn eveneens van harte welkom.

Themabijeenkomsten
Na de zomer worden nog twee bestuurdersconferenties gepland over specifieke thema’s die bij het besturen van een parochie aan bod kunnen komen. Deze zijn bedoeld voor de betreffende portefeuillehouders in het parochiebestuur. Afhankelijk van het thema kunnen parochies dan ook andere vrijwilligers afvaardigen die betrokken zijn bij de organisatie van een parochie, zoals een administrateur of een medewerker van het parochiekantoor. De data voor deze najaarsbijeenkomsten staan nog niet vast.

De nieuwe kerkbestuursleden mogen de uitnodiging voor de instapbijeenkomst van 4 juli binnenkort tegemoet zien. Schikt de datum niet, dan is dat geen probleem, want volgend voorjaar wordt dezelfde bijeenkomst opnieuw aangeboden.

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Priesterwijding Miguel Alberto Estrada

Zaterdag 11 juni in kathedraal

Buitengewoon bedienaren eucharistie

Donderdag 23 juni in Meerssen

Jozefkerk Maastricht-Belfort gesloten

Met ingang van 5 juni

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen mei 2022

Overledenen in afgelopen periode

Pastoor Van den Berg en diaken Beerkens

Reli-zoekrubriek Vraag & Aanbod

Wie kan helpen?

Nieuw in het bisdom Roermond: Twee vrouwen ontvangen maagdenwijding

Voor het eerst in de recente geschiedenis van het bisdom Roermond ontvangen zaterdag 28 mei twee vrouwen de zogeheten maagdenwijding. Dit gebeurt tijdens een plechtige viering in de kathedraal in Roermond.

De maagdenwijding is een levensstaat, waarbij vrouwen zich helemaal toewijden aan Christus. Het is in zekere zin vergelijkbaar met het leven als religieus, maar dan zonder orde of congregatie. De vrouwen die voor een leven als Godgewijde maagd kiezen, leven en werken gewoon in de maatschappij en leggen daar getuigenis af van hun geloof.

De twee eerste vrouwen in Limburg die de maagdenwijding ontvangen, zijn Désirée van Breugel (53) uit Schinnen en Hoy Lin Moo (39) uit Maastricht. Van Breugel is afkomstig uit het basisonderwijs en werkt sinds 2002 als huishoudster bij pastoor-deken Jack Honings. Daarnaast is zij actief als catechiste in het dekenaat Schinnen. Moo studeerde geneeskunde in Maastricht en is sinds 2013 als arts actief op verschillende verpleeghuislocaties in de regio Parkstad.

“Mijn weg naar deze roeping is langzaam gegroeid,” zegt Hoy Lin Moo. “Tijdens mijn studententijd werd het mij duidelijk dat Onze-Lieve-Heer mij riep om in het dagelijks leven dichtbij de lijdende mens te zijn. Deze nabijheid zou ik alleen samen met Hem kunnen ervaren. Ik voelde dat God mij riep om mij aan Hem toe te wijden zoals ik ben, maar blijvend in de maatschappij.” Via internet ontdekte Moo dat de katholieke kerk een maagdenwijding kent. “Maar ik dacht: ‘het zal wel’ en heb die roepstem een tijd geparkeerd, tot het moment waarop mijn geestelijk leidsman er opnieuw over begon, terwijl hij niet wist dat ik er ooit al over gedacht had.” 

Désirée van Breugel geeft aan dat het religieuze leven haar altijd getrokken heeft. “Ik ben door Onze-Lieve-Heer geraakt,” zegt ze. “Ik heb me steeds afgevraagd wat God met mij voor ogen had, maar het klooster zag ik niet als mijn weg. Een persoonlijk gesprek met bisschop Harrie Smeets heeft mij uiteindelijk duidelijkheid gegeven in mijn zoektocht. Ik ben dankbaar dat God mensen op mijn weg heeft gezet, waardoor ik nu mijn roeping met een vreugdevol ‘ja’ kan beantwoorden,” aldus Van Breugel.

De maagdenwijding bestaat al heel lang en gaat terug tot de eerste eeuwen na Christus. Het is geen sacrament, zoals een priesterwijding, maar behoort tot de zogeheten sacramentaliën (zegeningen) van de katholieke kerk. Er bestaat een speciale liturgische ritus voor, waarmee de plaatselijke bisschop de maagdenwijding kan toedienen. Hulpbisschop Everard de Jong zal dit zaterdag 28 mei doen namens bisschop Smeets. De plechtigheid begint om 18.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en is voor iedereen vrij toegankelijk.

PDF download

Pastorale projecten

Ook dit jaar weer Pinkstercampagne

Website staat online

Lezing Resonansgroep over het Hooglied

Woensdag 1 juni in Roermond

Project van religieuzen: Hoor je mij?

Limburgse zusters slaan handen ineen

Agenda

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei

Hemelvaart | kantoren bisdom gesloten

In verband met het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer zijn de kantoren van het bisdom op donderdag 26 en vrijdag 27 mei gesloten.

Zondag 5 en maandag 6 juni

Pinksteren

Op zondag 5 en maandag 6 juni vier de Kerk het hoogfeest van Pinksteren. Op Tweede Pinksterdag (6 juni) zijn de kantoren van het bisdom Roermond gesloten. 

Zaterdag 11 juni

Priesterwijding

In het kathedraal in Roermond vindt vandaag de priesterwijding plaats. Aanvang: 10.30 uur.

Donderdag 16 juni

Priesterraad

Kwartaalvergadering van de Priesterraad van het bisdom Roermond.

-->