Vijf jaar Laudato Si’: Alles is verbonden

Bij gelegenheid van de vijfde verjaardag van het verschijnen van de encycliek Lautado Si’ heeft paus Franciscus opgeroepen om komende week (16 – 24 mei) een Laudato Si’-week te houden. Onder het motto ‘Alles is verbonden’ nodigt de paus nadrukkelijk uit om na te denken over de vraag welke wereld we met z’n allen willen nalaten aan de kinderen die nu opgroeien? Door de coronacrisis is de onderliggende thematiek van de encycliek nog  actueler geworden.

Laudato Si’ is de tweede encycliek (rondzendbrief) van paus Franciscus. De tekst verscheen in juni 2015. De paus uitte daarin destijds al zijn zorgen over de toekomst van “ons gemeenschappelijk huis”, waarmee hij de aarde als schepping bedoelde. In de encycliek behandelt hij tal van aspecten van duurzaamheid, milieubeleid en beschermwaardigheid van de aarde. In de encycliek doet de paus ook een oproep tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop de mensheid de aarde gestalte wil geven. Hij roept tevens op tot een mondiale solidariteit en een eerlijke verdeling van grondstoffen en rijkdommen. Bij gelegenheid van de publicatie van Laudato Si’ stelde de paus ook een achtste werk van barmhartigheid in: de zorg voor de schepping.

“Tijd om de kiezen”
Vijf jaar later staat – mede onder invloed van de coronacrisis – duurzaamheid hoog op de internationale agenda. Een samenleving die alleen maar gericht is op groei en steeds meer consumptie staat nadrukkelijk ter discussie. Tijdens zijn extra urbi-et-orbizegen op het lege Sint-Pietersplein op vrijdag 27 maart verwees de paus opnieuw hiernaar: “Het is tijd om te kiezen voor wat belangrijk is, om te onderscheiden wat nodig is en wat niet.”

In het kader van de Laudato Si’-week vinden er internationaal tal van online evenementen plaats rond spiritualiteit, duurzaamheid, kerkopbouw en sociale actie. Het is de bedoeling dat katholieken over de hele wereld op zondag 24 mei om 12.00 uur in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken.

Uitnodiging
In Nederland zijn vooral veel religieuzen op dit terrein actief. De Konferentie van Nederlandse Religieuzen (de koepel van ordes en congregaties) heeft hiervoor een speciaal internetplatform opgericht. De KNR nodigt iedereen uit om tijdens de negen dagen durende week een Laudato Si’-noveen te houden. Ook parochies en individuele gelovigen zijn uitgenodigd om te bezien hoe zij duurzamer kunnen functioneren.

Het internetplatform Katholiek Leven van de Nederlandse bisschoppenconferentie besteedt ook extra aandacht aan de Laudato Si’-week. Op de site is onder meer interview te zien met Marjolein Tiemen van Groen Geloven. Eerder verscheen al een podcast met Krijn Pantsers van het Franciscaans Studiecentrum over de morele bekering die nodig is om tot duurzaamheid te komen.

Internationale Laudato Si’week Landelijk platform Laudato Si’ Laudato Si’-gebed Noveengebed KNR Video paus Podcast Krijn Pansters Interview Marjolein Tiemens

 

© Foto: Freepik.com

PDF download

Nieuws uit het bisdom

Besloten priesterwijding Pawel Żelazny

Vanwege coronacrisis

Post voor parochies naar één adres

Met ingang van 1 juni 2020

Kerkproeverij dit jaar alleen digitaal

Inspiratiedag op 5 juni vanwege corona afgelast

Benoemingen in het bisdom Roermond

Pastorale benoemingen mei 2020

Hemelvaart: Kantoren bisdom gesloten

Van donderdag 21 t/m zondag 24 mei

Overleden Limburgse priesters en diakens

Diaken Passage en oud-rector Santegoeds

Economie & Bouwzaken

Onduidelijk of NOW voor parochies geldt

Overleg met minister nog gaande

Poster brandveiligheid voor kerken

Vijf stappen voor eigenaars kerkgebouwen

Bijlagen bij jaarstukken te downloaden

Modellen voor parochies op website bisdom

100e Geboortedag Heilige paus Johannes Paulus II

Komende maandag 18 mei is het precies 100 jaar geleden dat de heilige paus Johannes Paulus II in Wadowice in Polen werd geboren. Tegelijkertijd is het vandaag – 14 mei – op de dag af 35 jaar geleden dat hij Maastricht bezocht. Bij die gelegenheid proclameerde de paus de Sint-Servaaskerk tot basiliek.

Johannes Paulus II werd in 1920 geboren. Als Karol Wojtyla werd hij priester, hulpbisschop en later aartsbisschop van Krakau. In 1967 werd hij benoemd tot kardinaal en in 1978 gekozen tot paus, nadat zijn directe voorganger Johannes Paulus I al na 33 dagen overleed. 

Van 11 tot en met 14 mei 1985 bracht paus Johannes Paulus II een bezoek aan Nederland. Op de laatste dag droeg hij op vliegveld Beek – zoals Maastricht Aachen Airport toen nog heette – een openluchtmis op. Dezelfde dag bezocht hij ook de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. 

Vicaris-generaal René Maessen was destijds deken van Maastricht. Hij herinnert zich het bezoek nog goed. "Ik weet nog dat ik de paus mocht verwelkomen in de basiliek. Dat was een heel emotioneel moment," zo blikt Maessen terug. Hij begeleidde de paus ook bij het tekenen van het gastenboek. De voorbereidingen voor het bezoek waren heel intensief, weet Maessen nog. "We hadden vooraf van de beveiliging te horen gekregen dat het pad naar de crypte vrij moest zijn, zodat de paus meteen kon doorlopen. Er mochten beslist geen rolstoelen staan. We hebben daar toen toch een rij gehandicapten een plaats gegeven. Johannes Paulus liep onmiddelljik op hen af om ze te begroeten. Ik kreeg een woedende blik van de secretaris, maar de paus vond het prachtig."  

Paus Johannes Paulus II was een van de langst residerende pausen uit de geschiedenis. Hij overleed op 2 april 2005. Op 27 april 2014 werd hij door zijn opvolger Benedictus XVI heilig verklaard.

Foto: Paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht op 14 mei 1985. Naast hem toenmalig deken René Maessen en bisschop Jo Gijsen. 
(C) Foto: Studio PAN

PDF download

Agenda

Maandag 18 t/m woensdag 20 mei

Kruisdagen

De drie dagen vóór Hemelvaart viert de Kerk de zogeheten 'Kruisdagen'. Van oudsher dagen om te bidden voor een goede oogst. Meer weten >>>

Donderdag 21 mei

Hemelvaart

Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. 

Zondag 31 en maandag 1 juni

Pinksteren

Zeven weken na Pasen viert de Kerk het hoogfeest van Pinksteren.

Zondag 7 juni

Drie-eenheid

Op de zondag na Pinksteren viert de Kerk het feest van de Drie-eenheid.

Donderdag 11 juni & Zondag 14 juni

Sacramentsdag

Op de tweede donderdag na Pinksteren viert de Kerk het feest van Sacramentsdag. In Nederland wordt dit feest gevierd op de zondag erna. 

-->